Executivul Primăriei – pasibil de amendă dacă nu recuperează jaful de la Teatrul Ariel

Culmea tupeului – fostul director al Teatrului Ariel Doina Migleczi a aruncat în instanţa de judecată trei instituţii ale statului, respectiv actuala conducere a teatrului, Executivul Primăriei Râmnicului şi  ANAF, din cauza prejudiciilor create în ultimii doi ani de  management al teatrului. Fosta directoare nu recunoaşte raportul Curţii de Conturi, se pare că după citirea lui i-a fost greu să accepte jaful făcut în perioada contractului său de management.

În raportul Curţii de Conturi întocmit în aprilie 2015 se specifică că fosta conducere a teatrului a făcut un adevărat jaf în bugetul teatrului operând cheltuieli pentru servicii nerealizate, mese şi plimbări în ţară şi în străinătatea ce nu pot fi justificate prin acte.
În anul 2014, conducerea  Teatrului Ariel a calculat şi virat taxele şi contribuţiile aferente contravalorii biletelor vândute pentru difuzarea de filme la Cinematograful „Geo Saizescu” în cuantum mai mic decât cel prevăzut de actele normative în vigoare, valoarea estimată a abaterii fiind de 680 lei.
În acelaşi an, în baza HCL nr. 11 din 27 ianuarie 2010, prin contractul nr.73 din 08.02.2011 Teatrul Ariel a închiriat SC CONTIMOBEXIM SRL un spaţiu de 12,12 mp, în incinta Cinematografului Ostroveni. ,,Contractul a fost încheiat până la sfârşitul anului 2011 şi a fost prelungit în fiecare an prin acte adiţionale. Contractul conţine clauze insuficient clarificate, cum ar fi faptul că suma de 100 euro/lună include toate cheltuielile de întreţinere şi administrare a spaţiului şi terasei din incinta Cinematografului, cheltuieli ce revin exclusiv Teatrului Municipal Ariel.”
Încheierea contractului s-a realizat fără licitaţie publică conform prevederilor legale în vigoare.

Cuibuşor de nebunii pe banii râmnicenilor

Inspectorii Curţii de Conturi susţin că fostul director Doina Migleczi a plătit cazarea unor actori din alte oraşe, deşi nu exista un contract în acest sens:
,,În anul 2014, Teatrul Ariel a oferit servicii de cazare pe care le-a decontat unor unităţi hoteliere, pentru alte instituţii de teatru invitate să susţină spectacole la Rm. Vâlcea, deşi nu exista obligaţia contractuală pentru astfel de servicii. Valoarea estimată a prejudiciului este de 9.589 lei, pentru care s-au estimat accesorii în sumă de 1.907 lei.”
În cadrul aceluiaşi control s-a descoperit şi faptul că managerul teatrului ,,a închiriat un apartament de la o persoană fizică în vederea cazării colaboratorilor angajaţi pentru realizarea diferitelor spectacole: actori, regizori, consultanţi şi alte specimene. Pentru nicio persoană din cele cazate în anul în 2014 în acest apartament  nu există obligativitatea contractuală sau legală din partea teatrului pentru a asigura cazarea. Valoarea estimată a prejudiciului este de 8.640,59 lei, pentru care s-au calculat accesorii de 2.104 lei.”

Bani furaţi pe alune şi ciorbiţe inexistente

Şi la capitolul cheltuielilor de protocol s-a sărit calul. În 2014, teatrul a achitat cheltuieli de protocol, masă servită, deşi entitatea verificată nu este nominalizată, conform prevederilor legale, printre instituţiile care au dreptul de a efectua astfel de cheltuieli şi nu a avut aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli prevederi pentru cheltuieli de protocol. Valoarea estimată a prejudiciului este de 2.340 lei, pentru care s-au stabilit accesorii de 608 lei.
În cadrul unui contract de achiziţie drepturi de difuzare filme la Cinematograful ,,Geo Saizescu”, conducerea teatrului a achitat sume reprezentând comisionul furnizorului mai mari decât cele rezultate din aplicarea prevederilor contractuale. Valoarea estimata a prejudiciului este de 18.007 lei, pentru care s-au calculat accesorii în sumă de 3.032 lei.
Pe servicii de dezinsecţie şi dezinfecţie  neprestate, dar facturate în baza unor documente de recepţie nesemnate de beneficiar s-au cheltuit 9.784, prejudiciu pentru care s-au estimat accesorii de 2.563 lei.

Bani de transport furaţi pe acte nelegale

În acelaşi an, Teatrul a decontat cheltuieli cu diurna pentru personalul aflat în delegaţie în ţară, pe bază de documente justificative incorect întocmite sau care conţin date nereale. Valoarea estimată a prejudiciului este de 832 lei, pentru care s-au estimat accesorii de 215 lei.
Aceeaşi conducere a decontat cheltuieli cu transportul personalului, care nu sunt justificate pe bază de documente legal întocmite sau care se justifică cu documente ce conţin date nereale. Un „sport” practicat frecvent de conducerea teatrului. Valoarea totală estimată a prejudiciului este de 1.305 lei, pentru care s-au estimat accesorii de 322 lei.
La acelaşi capitol se specifică că nu au fost respectate dispoziţiile legale privind acordarea avansului spre decontare şi justificarea acestuia pentru deplasarea în Franţa efectuată în perioada 30 iunie – 6 iulie 2014 de un colectiv al Teatrului Municipal Ariel din Rm Vâlcea.
,,Deşi organizatorul francez s-a angajat să suporte cheltuielile de cazare şi masă, salariaţii teatrului care s-au deplasat în străinătate au beneficiat şi din partea entităţii verificate de cheltuielile cu diurna în procent de 100% în loc de 50 % cât era legal.
Valoarea estimată a prejudiciului este de 4.078 lei la care se adaugă 788 lei accesorii calculate până la finele lunii martie 2015 şi care curg în continuare până la recuperarea prejudiciului.”

Pedepse pentru neaplicarea sancţiunilor

Curtea de Conturi a dispus recuperarea prejudiciilor de la cei răspunzători în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii raportului, adică 18.05.2015, minunea nu s-a întâmplat din cauza acţiunilor depuse în instanţa de judecată de către fostul director Doina Migleczi, care se judecă cu toată lumea, noua conducere a  Teatrului şi ANAF. Termenul a fost prelungit până la finalizarea procesului cu ANAF. În mod cert, prejudiciul creat de fosta directoare nu va fi recuperat niciodată, cel puţin nu de către Primăria Râmnicului, principalul coordonator de credite.
În acelaşi raport, inspectorii Curţii de Conturi  au impus Executivului Primăriei ca măsurile decise în raport, deci şi recuperarea  sumelor să se facă sub supravegherea compartimentului de audit intern al primăriei, cu precizarea că ,,nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Dacă fapta prevăzută la lin.1 a fost săvârşită din culpă, pedeapsa este amenda.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *