Peste 50 de pensionari executaţi silit de Casa de Pensii Vâlcea

Casa de Pensii Vâlcea a ajuns în instanţele de judecată cu peste 337 de cauze doar în cursul anului trecut, dintre acestea 56 au fost soluţionate favorabil Casei de Pensii; 73 – nefavorabil; 208 de cauze se află în curs de soluţionare.
Anul trecut, Casa Judeţeană de Pensii Vâlcea a instrumentat un total de 113 dosare de executare silită din care 8 dosare sunt lichidate iar 105 sunt în curs de executare silită. Valoarea totală a debitelor aflate în executare silită în anul trecut este de 75.893 lei, în cursul aceluiaşi an au fost recuperate debite din anul curent în sumă totală de 89.882 lei din care 5.843 lei au fost prin executare silită.
În acelaşi an au fost primate şi onorate la plată prin virarea sumelor în conturile creditorilor un număr de 3.976 de titluri executorii. Suma totală a reţinerilor din pensii efectuate în 2015 se cifrează la 5.452.555 lei. Au mai fost întocmite 13.893 de notificări şi răspunsuri cu informaţii solicitate de creditori sau de pensionari cu reţineri de drepturi. Inspectorii Casei de Pensii au efectuat periodic verificări privind plata nelegală a prestaţiilor incompatibile, reprezentând pensii anticipate, anticipate parţial, pensii de invaliditate gradul I şi II, pensii de urmaş, beneficiari ai Legii nr. 341/2004, acordate persoanelor care au realizat simultan şi venituri de natură salarială, debitele au fost urmărite până la încasarea integrală.
Revizuiri medicale pe bandă rulantă…18.000 de persoane într-un an

Pensia de invaliditate nu mai e ce-a fost cândva. De pensiile de invaliditate beneficiază persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, neoplaziilor, schizofreniei, SIDA, bolilor obişnuite şi accidentelor care nu au legătura cu munca.
Pentru evitarea unor fraude, pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi trei ani până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale. Cu tot controlul, anul trecut s-a înregistrat o creştere de 12,99% a numărului cererilor de înscriere la pensia de invaliditate comparativ cu cel de anul trecut. Creşterea a fost generată de decizia CC din august 2012 care a declarat neconstituţională sintagma „în raport cu vârsta”, din art.73 alin.1 din Legea nr.263/2010.
Anul trecut, medicii experţi din cadrul Serviciului de Expertiză Medicală Vâlcea au revizuit medical 18.159 de persoane.
În cursul aceluiaşi an au fost expertizate şi încadrate în grade de invaliditate 2.707 persoane. Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cererea persoanei interesate, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacităţii de muncă, din cadrul Casei Judeţene de Pensii Vâlcea.

Luna februarie, lună nefastă pentru pensionari…peste 4000 de decese

Lunile ianuarie şi februarie, luni fatale pentru pensionari, perioada respectivă înregistrând cel mai mare număr decese: ianuarie 2015 – 465 de decese; februarie – 478; martie – 474, aprilie – 382; mai – 356; iunie – 352; iulie – 330. Luna august, deşi cea mai călduroasă, înregistrează cel mai scăzut număr de decese – 294, din septembrie numărul începe din nou să crească – 303 de decese; octombrie – 324; noiembrie – 344; decembrie 359. Anul trecut au fost achitate 4.461 de ajutoare de deces în cuantum de 2.415 lei/persoană pentru pensionarii sistemului public de pensii şi 1.208 lei pentru membru de familie al pensionarului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *