Guvernul a aprobat înființarea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate, condus de viceprim-ministru, ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu mediul de afaceri

Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, înființarea Comitetului Interministerial pentru Competitivitate (CIC). Crearea acestui comitet reprezintă o etapă asumată de România în cadrul planului de acțiuni pentru îndeplinirea condiționalității ex-ante 1.1 Cercetare și inovare.

Comitetul Interministerial pentru Competitivitate va promova un cadru instituțional adecvat pentru coordonarea politicilor publice cu impact asupra competitivității economiei la nivel național, va monitoriza evoluțiile sectoriale, va formula direcții strategice pentru îmbunătățirea potențialului de competitivitate. Comitetul va avea următoarele atribuții:

 • Sprijinirea implementării și realizarea monitorizării Strategiei Naționale pentru Competitivitate (SNC) 2015-2020 și asigurarea conexiunilor cu strategiile complementare;
 • Elaborarea, sub coordonarea MECRMA, a unui Raport anual care va conține o analiză privind stadiul atingerii obiectivelor din Strategia Națională de Competitivitate și recomandări pentru îndeplinirea obiectivelor de creștere a competitivității;
 • Identificarea și promovarea politicile economice cu impact asupra competivității, analizează proiectele legislative cu impact asupra SNC, formulează propuneri de îmbunătățire a legislației economico/sociale/alte domenii care urmăresc creșterea competitivității naționale, inclusiv din domeniul învățământului și cercetării, IMM-urilor și a mediului de afaceri;
 • Asigurarea cooperării și schimbului de informații interinstituțional necesar procesului decizonal la nivel guvernamental pentru implementarea și actualizarea SNC; identificarea posibilelor resurse financiare necesare implementării obiectivelor și priorităților asumate în SNC și propunerea de programe și proiecte adecvate;
 • Va înainta Guvernului informări periodice cu privire la activitatea și rezultatele obținute de CIC.

Conducerea CIC este asigurată de viceprim-ministru, ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și va fi format din reprezentanți ai ministerelor, la nivel de secretar de stat. Reuniunile CIC vor avea loc trimestrial și, după caz, în reuniuni extraordinare la inițiativa ministrului Economiei.

Componența Comitetului Interministerial pentru Competitivitate:

 • Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
 • Ministerul Finanțelor Publice
 • Ministerul Educației Naționale și Cercetății Științifice
 • Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare
 • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 • Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstine
 • Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională
 • Ministerul Fondurilor Europene

http://www.minind.ro/PROPUNERI_LEGISLATIVE/2016/HG_Comitet_Interministerial_Competitivitate.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *