Cel mai bun inventator-femeie trăiește și muncește în Vâlcea. Elena David, mai importantă decât toți parlamentarii

Doamna David Elena Cercetător Siitntific gradul I, doctor în Ştiinţe Chimice (grad asociat: Profesor universitar), Şef Laborator Materiale Carbonice, Compozite şi Tehnici de Analiza, la Institutul Naţional de Cercetare pentru Criogenie şi Separări Izotopice-ICSI, este una dintre „doamnele de poveste”ale oraşului nostru.
A absolvit cursurile Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică din cadrul Universităţii Babeş- Bolyai, Cluj- Napoca , şi specializare în chimia-fizica a suprafeţelor şi chimie analitică tot în cadrul Facultăţii de Chimie şi Inginerie Chimică. A fost repartizată prin repartiţie de stat la Uzina „G” Rm.Vâlcea, transformată ulterior în Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice. A urmat cursurile doctorale la Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimica-Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, obţinând în anul 1996 Diploma de doctor în ştiinţe chimice, după un stagiu de numai doi ani, ceea ce a dovedit deosebitul efort depus pentru pregătirea şi perfecţionarea profesională.
De-a lungul timpului a urmat o serie de cursuri de specializare pentru pregătirea şi atestarea profesională, de la cele tehnice de specialitate precum şi cele de management de proiecte(Academia Tehnică Militara-Specializarea Substanţe Toxice, Managementul proiectelor – AMCSIT Politehnica Bucureşti).
Rezultatele valoroase obţinute în cadrul activităţii de cercetare desfăşurată, au condus la atestarea sa, în anul 1997, ca cercetător ştiinţific principal gradul I (grad asociat: Profesor universitar). Activitatea sa ştiinţifică este recunoscută şi apreciată la nivel naţional şi internaţional.
În anul 2005 i s-a decernat de către Comitetul Ştiinţific Internaţional Medalia de argint cu zirconiu pentru contribuţia adusă la promovarea cercetării şi prezentarea realizărilor obţinute în cadrul Congresului Internaţional de Materiale: COMMENT’2005 -„The Worldwide Congress of Materials and Manufacturing Engineering and Technology, 16-19 May, 2005, Gliwice-Wisla, Polonia. A obţinut de asemenea un număr impresionant de Medalii de aur, argint şi premii speciale (peste 50) la diferite manifestării şi saloane internaţionale de invenţii, a prezentat peste 80 de lucrări în cadrul simpozioanelor, conferinţelor, congreselor ştiinţifice naţionale şi internaţionale, a publicat peste 140 de lucrări ştiinţifice în diferite publicaţii, Reviste CNCSIS, Jurnale cotate ÎŞI cu un ridicat factor de impact precum: Journal of Materials Processing Technology; Internaţional Journal of Hydrogen Energy; Journal of Hazardous Materials; Journal Annalysis and Applied Pyrolysis; Journal of Alloys and Compounds; Environment Engineering and Management Journal.
Ca o recunoaştere a lucrărilor valoroase publicate sunt numărul mare de citări în diverse lucrări publicate de alţi autori şi decernarea de către Elsevier Ltd, Oxford, UK, “Journal of Materials Processing Technologies” a cerificatului “Cel mai citat autor-Best Cited Author Certificate- Most Cited Author 2005-2008”.
În anul 2008 Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) i-a decernat Premiul de excelenţă pentru cel mai bun proiect de cercetare realizat.
Activitatea desfăşurată în domeniul cercetării a condus la recunoaşterea sa profesională prin numirea ca Membru în Organizaţii şi Comitete Ştiinţifice la Conferinţe şi Congrese Internaţionale în ţări precum: Italia, Polonia, Turcia, Grecia, Scoţia, Spania, Portugalia, etc. Este membru în cadrul Academiei Mondiale de Materiale şi Inginerie, AMME World Academy, Societatea Europeană de Chimie, Societatea Europeană de Fizică, Societatea Romană de Chimie; Societate Romană de Fizică, Societatea Romană de Materiale Carbonice.
Recunoaşterea activităţii sale ştiinţifice a făcut să fie solicitată ca „membru evaluator” de prestigioase jurnale internaţionale precum: Journal of Materials Processing Technology; Waste Management; Environmental Pollution; Environmental Impact Assessment Review; Internaţional Journal of High Temperature Materials Chemistry;Internaţional Journal of Hydrogen Energy;Journal of Hazardous Materials; Water Science Technololgy;Journal Desalin Water Treatment; Jouranal of Thermal Analysis and Calorimetry; Chemical Engineering Transactions-AIDIC; Journal Annalysis and Applied Pyrolysis; Resources, Conservation & Recycling; Journal of Scientific Research and Reports.
A realizat numeroase recenzii ştiinţifice: teze de doctorat, contracte de cercetare, conferinţe şi congrese internaţionale. Are activate ca evaluator pentru proiecte de cercetare în cadrul programelor naţionale şi internaţionale de cercetare.
Deţine în ultimii 10 ani 14 invenţii şi cereri de brevete în domeniul mediului şi energiei, multipremiate internaţional. Invenţiile sale au obţinut, de exemplu numai la Salonul de Inventica de Este singurul cercetător din ţara care a obţinut din partea Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale cea mai înaltă distincţie, premiul WIPO, atât la Geneva, Elveţia (în anul 2012) cât şi la Bruxelles, Belgia (în anul 2014).
Aceste premii reprezintă o recunoaştere pe plan internaţional a activităţii sale de cercetare şi este un strălucit răspuns românesc la două din cele mai stringente întrebări cu care se confrunta omenirea, necesitatea descoperirii de noi surse de energie şi saturaţia de deşeuri.
Rezultatele obţinute şi experienţa câştigată au fost concretizate prin valoroase tehnologii şi produse obţinute , toate cu elemente de originalitate care sunt validate în seria de publicaţii şi brevete care protejează proprietatea intelectuală a cunoştiinţelor şi care o au ca autoare. Toate acestea exprima şi reprezintă truda cunoştiinţelor într-un anumit domeniu şi în special efortul pentru recunoaşterea lui la nivel naţional şi internaţional şi de asemenea pentru transpunerea lui în economie.
O persoană extrem de caldă doamna Elena David ne-a spus că „nu este persoana care să dorească să fie pusă pe paginile ziarelor” dar a acceptat într-un mod foarte amabil să răspundă la câteva din întrebările noastre.

Laura Guţ: Stimată doamnă, vă mulțumim pentru că ați răspuns pozitiv invitației noastre de a vă cunoaște și aş vrea să vă întreb pentru început de ce aţi ales chimia şi nu altceva?
Elena David: Pentru că a fost o întâmplare petrecută în anii de gimnaziu care m-a marcat foarte tare.Când eram în clasa a VIII a, veneau repartizaţi profesori, proaspăt absolvenţi pentru periaoada de stagiatura. Aşa a ajuns la la şcoală la ce învăţăm, un profesor de chimie–fizica. În momentul în care a a venit, a făcut o recapituale a materiei din clasa a VII a şi binainteles m-a ascultat şi pe mine. M-a pus să reprezint structura unui element chimic din tabelul periodic cu numărul 23, dar, când să îl identific, probabil din cauza emoţiilor, în loc să zic vanadium am zis wolfram. Domnul professor dorind să mă stimuleze mi-a pus o notă de 7 în carnet cât pătrăţica. Am plâns o săptămână şi am vrut să îi demonstrez că nu sunt un elev de nota 7. După un an dânsul a plecat, dar, ne-am reîntâlnit la Paraul Rece într-o tabără studenţească, eu eram studentă în anul 3 la chimie iar dumnealui profesor la Predeal. Am făcut din pasiune şi mult drag acaeasta facultate.
Laura Guţ: Deci vă consideraţi un rezultat al destinului nu al şcolii?
Elena David: Nu mă consider un rezultat numai al destinului, pentru că ulterior a contat foarte mult şi ceeace am făcut la şcoală. Profesorii mei din liceu şi facultate, au contribuit foarte mult la formarea mea în domeniul pe care l-am ales. Deci nu neapărat destinul…
Laura Guţ: Sunteţi singurul inventator-femeie din lume. Cum se naşte idea unei invenţii? Din curiozitate, conştientizarea unei nevoi sau joacă?
Elena David: Am avut ocazia, prin repartiţia pe care am primit-o la Institut, pe atunci Uzina de Apă Grea, să avem un director extraordinar, care acum este membru al Academiei Romane Dânsul a susţinut idea ca orice produs dacă nu îl şi cercetezi nu poate să fie dezvoltat. Datorită temelor care erau impuse şi mai ales dificultăţilor pe care le întâmpinăm, te gândeai la tot felul de soluţii. Şi în momentul în care găseai ceva care să soluţioneze problema cu care tu te confruntai, pe lângă faptul că aveai o mulţumire sufletesca foarte mare, erai şi răsplătit cumva pentru idée şi puteai să şi continui să îmbunătăţeşti produsul respective. Şi aşa, pas cu pas, pentru fiecare proiect sau tema în parte pentru care dificultăţile au fost multiple, datorită nevoii de a soluţiona pozitiv problemele trebuia să ai şi idei.
Laura Guţ: Averi un proiect de suflet?
Elena David: Da. Am un proiect de suflet. Eram foaret tânără, absolventa a facultăţii, când domnul director, despre care v-am vorbit mi-a încredinţat o temă extrem de importantă, şi anume să încercăm să obţinem şi în România heliu din resursele de care dispunem noi ca şi ţara. Pentru aceasta a fost nevoie de studii şi conexiuni din foarte multe domenii ale criogeniei, al dezvoltării de materiale, domeniul de procesul şi tehnologii de separări de gaze etc, şi în urma rezultatelor care s-au stabilit la nivel de laborator, s-a făcut la Hunedoara pentru prima dată în România un pilot care a produs heliu, iar rezultatele transpuse la pilot au fost verificate cu diferenţe de 3-4 minute ca perioada de functiobare, iar pentru partea de materiale aproape identic cu ce obţinusem în laboarator. După care a aurmat teza de doctorat în acelaşi domeniu (separarea heliului şi hydrogenului), un alt proiect pe care l-am făcut cu drag şi pasiune.
Laura Guţ: Care este ultimul mare premiu pe care l-aţi luat? Şi în ce constă?
Elena David: Ultimul premiu pe care l-am luat este cel obţinut acum la Salonul Internaţional de Inventica de la Geneva, unde m-am prezentat cu o invenţie pe parte de energie regenerabilă, care să poată să alimenteze direct autovehiculele, în vederea utilizării hidrogenului ca sursa de energie în locul conbustibilului actual, pentru care am obţinut medalia de aur şi premiul special din partea juriului, împreună cu un premiu din părea Chinei, ţară care a obţinut marele premiu la acest salon.
Laura Guţ: Invenţiile dumneavoastră au fost aplicate? Necesită investiţii importante aplicarea lor?
Elena David: În momentul de faţă este dificil să spunem că invenţiile mele au fost aplicate într-o producţie de serie sau cu o tehnologie care să producă în continuu. Mai degrabă de la scara de laborator au fost transpuse la scara de utilizare, ca şi date de proiectare, pentru o potenţială unitate, care ar dorii să preia proiectul, datorită faptului că Institutul nu are bani iar eu personal nici atât. Au fost mai multe solicitări, sunt puse în discuţie două dintre brevetele actuale (cea pentru care am obţinut premiul Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală de la Geneva şi cel care a obţinut acelaşi premiu la Bruxelles în 2012.
Laura Guţ: Statul nu vă sprijină?
Elena David: Fondurile de la stat sunt limitate în domeniul dezvoltării şi transpunerii invenţiilor. Se practică un transfer tehnologic sau cedare de brevet către firme interersate să preia proiectul său dacă instituţia la care lucrezi dispune de o parte din fonduri.
Laura Guţ: Aţi cutreierat lumea, aţi cunoscut succesul aţi fost vreodată tentată să părăsiţi România?
Elena David: Nu pot să spun că nu am fost tentată. Dar în momentul în care a apărut oportunitatea de a putea pleca, situaţia în care eram la momentul respective nu mi-a permis Aveam 2 copii care erau foarte mici şi am considerat că este mai important să rămân lângă ei, să le asigur o creştere şi o educaţie adecvată în primii ani de viaţă decât să le asigur o situaţie financiară mai bună. Mai târziu au trecut anii, au apărut alte probleme legate de familei, şi am considerat că pot să fac îmi fac treaba şi aici, cu condiţia să nu consider partea financiară cea mai importantă pentru mine. Le-am îmbinat şi am găsit un echilibru între ele.
Laura Guţ: Vă consideraţi un om împlinit?
Elena David: Da. Dar cred că aş fi putut să fac mult mai mult dacă aş fi avut în jurul meu mai mulţi oameni cu care să împărtăşesc aceeaşi pasiune. Din punctual meu de vedere am făcut tot ce am considerat că pot, să ofer atât pentru Institut cât şi pentru prestigiul nostrum că ţara în afara graniţelor.
Laura Guţ: Bănuiesc că nu vă opriţi aici. Va mai gândiţi şi la alte proiecte?
Elena David: Intenţionez în viitor, dacă reuşesc, datorită condiţiilor destul de severe şi datorită faptului că trebuie să ai în spatele tău o echipă, un proiect în colaborare. Pentru că de-a lungula anilor am creeat foarte multe legături cu oameni foarte valoroşi din afara ţării care m-au sprijinit, cu publicaţii de specialitate din care multe sunt din afara graniţelor ţării, şi ar fi păcat să nu profităm de toate aceste oportunităţi. Dar ca să reuşeşti într-un proiect împreună cu o echipă e mai dificil în momentul de faţă. Eu încerc şi sper să şi reuşesc.
Laura Guţ: Cum îşi petrece timpul liber singurul Inventator/femeie din lume? Mai are timp şi pentru ea?
Elena David: Da. De obicei fac orice fel de lucruri. Nu consider că dacă nu am pregătirea necesară sau nu am făcut lucrul respective nu pot să îl fac. Gătesc, fac prăjituri, ascult muzică, fac sport dacă am timp, merg la ţară şi mă ocup de grădină. Deci pentru mine nu sunt activităţi de la care m-aş da la o parte.
Laura Guţ: Doamnă Elena David mi-a făcut plăcere să vă cunosc, vă mulţumesc pentru interviu şi pentru timpul alocat.
Elena David: Cu multă plăcere!!

Aşa a luat sfârşit discuţia cu una dintre „doamnele de poveste” ale oraşului nostru, o femeie de un rafinament incontestabil, pe care cu siguranţă îmi doresc să o reîntâlnesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *