Antrenor Emerit si Maestru Emerit al Sportului, Paul Dinu, despre promovarea sportului de masă: “Noua Daciadă poate fi reinventată în momentul în care vor începe să funcţioneze Asociaţiile Sportive Şcolare”

Se tot vorbeşte despre reînvierea competiţiei Daciada, sub o noua denumire ,,NOUA DACIADĂ”, o idee foarte bună a M.T.S. Cred că această idee poate deveni realitate, dacă vor funcţiona Asociaţiile Sportive Şcolare, întrucât, astfel se va putea conecta copilul de la ţară la sportul de performanţă.
Este dovedit faptul că activitatea sportivă din copilărie are un efect pozitiv asupra dispoziţiei de a practica sport la maturitate. Aşadar educaţia fizică şi sportul şcolar reprezintă o ocazie unică şi de nerepetat în formarea modului de viaţă sportiv al categoriilor de vârstă receptive. Odată cu creşterea vârstei scade intensitatea sportivă. În trecut singura concurenţă a sportului a fost învăţatul, iar astăzi datorită multiplelor posibilităţi de petrecere a timpului liber (internet, jocuri pe calculator, televizor, cluburi etc.), elevii fac mai puţină mişcare.

Având în vedere, starea actuală a sportului din România, respectiv numărul foarte mic al celor care participă activ la activităţi sportive şi imopsibilitatea actuală de a lega copilul de la ţară de sport, consider că, înfiinţarea şi punerea în funcţiune a Asociaţiilor Sportive Şcolare, este vitală pentru sănătatea populaţiei şi pentru viitorul sportului de performanţă. Asociaţiile Sportive Şcolare pot şi trebuie să fie motorul sportului de performanţă, întrucât ele reprezintă principala bază de selecţie din care să ne extragem viitorii campioni.

Există deja un număr semnificativ de Asociaţii Sportive Şcolare înfiinţate. Mai trebuie sprijinite şcolile, care încă nu au înfiinţat aceste asociaţii din motive de ordin material. Când eram director executiv al D.J.S.T.Vâlcea, am sprijint şcolile din judeţ prin acordarea de asistenţă juridică, pentru înfiinţarea Asociaţiilor Sportive Şcolare. Practic, avocaţii direcţiilor judeţene pot da dată certă, pe actele de înfiinţare care se depun la D.J.S.T., pentru eliberarea CIS-ului. În acest mod, şcolile nu trebuie să plătească niciun ban şi nici D.J.S.T.-urile, pentru că ele au contracte cu cabinetele de avocaţii. După constituirea tuturor Asociaţiilor Sportive Şcolare, D.J.S.T.-urile trebuie să încheie parteneriate reale cu ISJ-urile şi cu şcolile din judeţ, prin care să organizeze acţiuni sportive pe diverse ramuri de sport.

Dacă banii alocaţi activităţii sportive ai D.J.S.T., ai I.S.J. şi ai cosiliului local ar merge într-un oarecare procent spre aceste Asociaţii Sportive Şcolare, atunci putem vorbi despre relansarea sportului românesc, despre sănătatea populaţiei şi despre viitorul sportului de performanţă. Nu este normal, ca un Consiliu Local, să aibă o echipă de fotbal în divizia D, susţinută din fonduri publice şi şă spună că nu poate susţine sportul şcolar din localitate sau sportul pentru toţi, pentru că toţi banii merg spre acea echipă… Asta trebuie să înceteze şi aceste Asociaţii Sportive Şcolare trebuie să fie susţinute şi de către consiliile locale.
Asociaţiile Sportive Şcolare au nevoie de bani pentru echipamente şi materiale sportive, pentru deplasări etc. Aceşti bani pot proveni din bugetul şcolii, de la I.S.J., de la Consiliul Local, din sponsorizări, din donaţii sau din cotizaţiile lunare ale membrilor. Prin parteneriate încheiate cu D.J.S.T., consiliile locale, cluburi sportive, societăţi comerciale, Asociaţiile Sportive Şcolare pot fi dotate cu echipamente şi materiale sportive, pot primii gratuit servicii medicale, de transport, cazare, masă, vitamine etc.
Dacă, aceste Asociaţii Sportive Şcolare vor funcţiona, putem discuta şi despre ,,Noua Daciadă”, întrucât pe lângă numărul mare de participanţi activi la acţiunile sportive pe ramuri de sport, se vor dezvolta şi bazele sportive, necesare desfăşurării acţiunilor sportive. Dacă se vor dezvolta bazele sportive, putem vorbii şi despre ,,Sportul pentru Toţi”, întrucât oricine, în mod organizat, poate folosi aceste baze sportive. Aici vorbim fie de bazele sportive care aparţin şcolilor, aflate în administrarea consiliilor locale, fie de cele din subordinea M.T.S. După punerea în funcţiune a Asociaţiilor Sportive Şcolare, profesorii de Educaţie Fizică şi Sport şi/sau Antrenorii/Instructorii voluntari, pot începe selecţia si pregătirea elevilor în diferite ramuri de sport, apărând ulterior echipele reprezentative ale şcolii. După această etapă, se poate organiza ,,Noua Daciadă”, cu întreceri pe ramură de sport, organizate pe clase, pe şcoli, pe comune, pe oraşe, pe judeţe, pe zone şi pe ţară. Important este ca aceste competiţii să fie dedicate elevilor nelegitimaţi pentru a se asigura egalitatea de şanse şi implicit progresul elevilor. ONSS-urile de astăzi, sunt organizate cu toţi elevii nelegitimaţi şi legitimaţi, cu elevi care fac pregătire organizată şi cu elevi care se prezintă direct la competiţie, fără o pregătire prealabilă. Ce şansă au cei nelegitimaţi şi fără pregătire în faţa celor legitimaţi şi antrenaţi ? Nu cumva, o înfrângere cu 30 la 0, îi demoralizează şi implicit îi îndepărtează pe elevi de sport. Elevii nelegitimaţi trebuie încurajaţi şi ajutaţi să crească şi să treacă în timp în rândul celor legitimaţi, iar ,,Noua Daciadă”, trebuie să fie o rampă de lansare către sportul de performanţă. La faza pe judeţ, antrenorii cluburilor de performanţă, pot să îi vadă şi să îi selecteze pe viitori campioni, dintr-o largă bază de selecţie. Elevii/studenţii legitimaţi pot să participe la Campionatele Naţionale sau Internaţionale Şcolare/Universitare sau la cele organizate de către federaţiile sportive naţionale.
După absolvirea şcolii, toţi elevii care au fost legitimaţi, vor putea activa la cluburile de performanţă, membre ale federaţiilor sportive naţionale. Statistic vorbind, la această oră, din aproximativ 3.500.000 de elevi şi studenţi, avem puţin peste 12.000 de elevi şi studenţi legitimaţi. O cifră îngrijorătoare pentru sportul de performanţă şi pentru sistemul de naţional de sănătate. Dacă vor funcţiona Asociaţiile Sportive Şcolare, cu siguranţă va creşte cu mult, numărul elevilor/studenţilor legitimaţi şi implicit baza de selecţie a sportului de performanţă.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *