DIICOT ACUZĂ: Guvernatorul BNR și fostul prim-ministru, Adrian Năstase, AU FĂCUT JOCURILE Grupului Infracțional al lui Patriciu

Ordonanţa finală pentru începerea urmăririi penale în dosarul Rompetrol pune în discuţie rolul jucat de Guvernul Mugur Isărescu în privatizarea companiei Petromidia, procurorii DIICOT afirmând, într-un document obţinut de HotNews.ro, că „Guvernul României şi Fondul Proprietăţii Statului, în loc să acţioneze în interesul statului român, în conformitate cu obligaţiile constituţionale şi legale, au acţionat exclusiv în interesul lui Patriciu Dan Costache”. Procurorii cercetează două aspecte ale complexului dosar Rompetrol: privatizarea şi ştergerea datoriilor către stat.

HotNews a solicitat BNR o poziţie oficială a guvernatorului Mugur Isărescu pe care o vom publica în momentul în care va fi disponibilă

De notat că Mugur Isărescu nu are nicio calitate în acest dosar. Cu toatea acestea, Isărescu a fost audiat de procurorii DIICOT.

În document sunt relatate detaliile multitudinea de firme româneşti şi internaţionale, dintre care unele offshore, implicate în acest scandal din anii 2000, în care mai aflăm că Ministerul Finanţelor a apelat anterior anului 2003 la ajutorul SIE pentru a identifica „mari bănci de investiţii sau instituţii financiare internaţionale, interesate să achiziţioneze creanţele bugetare al SC ROMPETROL RAFINARE SA” sau ca doi miniştri din Cabinetul Năstase i-ar fi prezentat Rodicai Stanoiu o notă de fundamentare diferită faţă de cea care a fost inclusă în final într-o ordonanţă de urgenţă.

Procurorii detaliază modul în care Petromidia a ajuns în posesia firmelor controlate de Dinu Patriciu, la sfârşitul anilor 1990.

Astfel, potrivit ordonanţei citate, „grupul infracţional organizat” de Dinu Patriciu, Sorin Marin, George Philip Sthephenson şi Collin Hart Richard a fost interesat încă din anul 1996 de obţinerea controlului asupra Rafinăriei Petromidia SA, sens în care, la nivelul acestui an, „au achiziţionat caietul de sarcini prin firma Petromidia Incorporated din SUA, reprezentată de Roşca Sorin Stănescu, care a şi fost desemnată câştigătoare de către Comisia de Negociere din cadrul Fondului Proprietăţii de Stat”.

Procurorii au constatat însă că „în SUA firma Petromidia Incorporated nu se regăsea printre societăţile înregistrate pe teritoriul acestui stat iar instituţia care a emis scrisoarea de garanţie bancară în favoarea acestui era urmărită în justiţie pentru activităţi frauduloase”.

Din aceste cauze, Fondul Proprietăţii de Stat a renunţat la încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu această firmă.

În vederea privatizării „Petromidia”, Guvernul Radu Vasile a adoptat OUG 64/1998 care prevedea vânzarea unui „pachet de acţiuni reprezentând 65,323% din capitalul social”, cu acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor datorii bugetare.

Potrivit art. 2 al OUG 64/1998, „mandatul Fondului Proprietăţii de Stat prevăzut la art. 1 va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului”, astfel încât prin HG 985/1998 Guvernul Radu Vasile „a aprobat mandatul Fondului Proprietăţii de Stat privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unui pachet de acţiuni reprezentând 65,323% din capitalul social al Societăţii Comerciale „Petromidia” – S.A. Constantă, în condiţiile prevăzute în anexa*) la prezenţa hotărâre”.

Procurorii spun că, ignorând aceste dispoziţii legale, Fondul Proprietăţii de Stat a reluat procedura de privatizare, de această dată pentru un pachet majoritar de acţiuni de 69,991%.

Prin Contractul de vanzare- cumpărare nr. 29/2000, pachetul majoritar de acţiuni de 69,991%, reprezentând 25.258.810 acţiuni a fost achiziţionat de firma The Rompetrol Group BV Olanda reprezentată de Patriciu Dan Costache, valoarea totală a pachetului fiind de 50.517.620 dolari, preţul unei acţiuni fiind de 2 dolari şi fără ca FPS să păstreze acţiunea nominativă de control.

„Mai mult decât atât, după semnarea Contractului de vanzare- cumpărare nr. 29/2000, prin care aşa cum arătat în mod nelegal a fost vândut un pachet majoritar de acţiuni de 69,991% în loc de un pachet de acţiuni de 65,323%, Guvernul României prin Mugur Isărescu prim ministru şi Radu Sârbu preşedintele Consiliului de Administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat, au adoptat la data de 30 noiembrie 2000 OUG 248/2000, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 647/12.12.2000, prin care, pentru a acoperi nulitatea absolută a procedurii de privatizare a Societăţii Comerciale „Petromidia” – S.A. Constantă şi pe cale de consecinţă a contractului cu nr. 29/30.10.2000, a fost modificată OUG 64/1998 astfel încât aceasta să aibă următorul conţinut: „

„1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„ARTICOL UNIC

În vederea finalizării privatizării Societăţii Comerciale Petromidia – S.A. Constanța şi transferului dreptului de proprietate asupra pachetului de acţiuni reprezentând 69,991% din capitalul social al acestei societăţi comerciale către investitorul cu care Fondul Proprietăţii de Stat a negociat şi a încheiat contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect respectivul pachet de acţiuni, se vor acorda prin hotărâre a Guvernului facilităţi la plata unor obligaţii bugetare şi a altor obligaţii către Ministerul Finanţelor, prin derogare de la prevederile cap. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, ale cap. V din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/1997, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. Articolul 2 se abroga”.

„Se observă astfel că, practic, instituţiile implicate în procesul de privatizare al Societăţii Comerciale Petromidia – S.A. Constantă, respectiv Guvernul României şi Fondul Proprietăţii Statului, în loc să acţioneze în interesul statului român, în conformitate cu obligaţiile constituţionale şi legale, au acţionat exclusiv în interesul lui Patriciu Dan Costache, astfel încât după ce acesta a eşuat în anul 1997 în încercarea de ‘a intra în stapanirea’ acestei societăţi comerciale, să reuşească în final să o achiziţioneze la un preţ de nimic, fiindu-i făcută cadou, atât rafinăria cât şi fondul de comerţ al acesteia”, acuza procurorii.

„Din această analiză rezultă că reprezentanţii clasei politice aflaţi la putere în anii 1999 -2000 au servit interesele economice şi infracţionale al căror exponent a fost Patriciu Dan Costache”, se mai arăta în această ordonanţă.

Procurorii mai spun că, din conţinutul proceselor verbale de negociere dintre reprezentanţii The Rompetrol Group şi membrii Comisiei de negociere, rezultă că „aceste modificări legislative s-au făcut la solicitarea expresă a unei societăţi comerciale ceea ridică problema posibilităţii constituţionale pe care Guvernul României o avea pentru a adopta un act normativ, prin procedura de urgenţă, care reglementează conţinutul unui contract” care are ca obiect un contract de vânzare cumparare-actiuni.

Procurorii pun în discuţie şi celebra ordonată de urgenţă 118/2003, când premier era Adrian Năstase, prin care ROMPETROL RAFINARE SA a fost „iertat” de plată sumei de 21.776.998.718.567 lei, aproximativ 603 milioane de dolari, ce reprezentau obligaţii bugetare restante, „suma pe care însă membrii grupului infracţional au folosit-o în interesele proprii sau în interesele societăţilor din grupul Rompetrol care au înregistrat profituri substanţiale care au fost apoi externalizate, datoria fiind transformată în obligaţiuni de stat, cu posibilitatea răscumpărării în şapte ani”.

„Din probele administrate şi din analiza documentelor puse la dispoziţie de Secretariatul General al Guvernului, Ministrul Finanţelor, Ministerul Economiei şi Ministerul Justiţiei rezultă că în realitate OUG 118/2003 şi Nota de fundamentare care a stat la baza publicării actului normativ în Monitorul Oficial au fost redactate în perioada 25-27.10.2003, sub directa coordonarea a membrilor grupului infracţional organizat, în principal a inculpatului Patriciu Dan Costache”.

Rodica Stanoiu afirma că a primit o altă nota de fundamentare

În cazul acestei ordonanţe, o mărturie a fostului ministru al Justiţiei Rodica Stanoiu arata ca ei i-a fost transmisă o notă de fundamentare diferită faţă de cea care a fost inclusă în formă finală a ordonanţei.

„Declaraţia martorei Rodica Stanoiu releva faptul că, pentru a ascunde aspectele de nelegalitate ce priveau atât traseul proiectului de act normativ cât şi conţinutul notei de fundamentare, sub coordonarea miniştrilor Mihai Tanasescu şi Dan Ioan Popescu, la Ministerul Justiţie a fost trimisă spre avizare o notă de fundamentare cu un conţinut diferit de cel pe care îl avea nota de fundamentare ce a fost ataşată mapei OUG 118/2003 şi pe care Mihai Tanasescu a semnat-o de asemenea pe data de 27.10.2003 când se afla la Washington, făcând parte din delegaţia preşedintelui României Ion Iliescu ce a efectuat o vizită oficială în SUA în perioada 25-27.10.2003”, potrivit sursei citate.

Procurorii îl citează şi pe fostul ministru delegat pentru relaţia cu Parlamentul în Guvernul Năstase, Gaspar Arsinte, care a declarat că în 24.10.2003 „Proiectul de ordonanţă privind reglementarea unor datorii bugetare ale ROMPETROL RAFINARE SĂ şi Nota de fundamentare având ca iniţiatori pe miniştrii Mihai Tanasescu şi Dan Ioan Popescu, care l-a susţinut în cadrul şedinţei, nu erau redactate, iar în şedinţa de guvern s-a dezbătut doar Raportului Comisiei pentru identificarea modalităţii optime de stingere a obligaţiilor bugetare ale S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Constantă, fără ca totuşi la dispoziţia membrilor guvernului să fie puse la dispoziţii copii de pe raport sau de pe ale documente care să fi stat la baza întocmirii raportului, deşi Secretariatul General al Guvernului care aveau obligaţia să pună la dispoziţia membrilor Guvernului câte o mapă în care să se regăsească copii ale tuturor documentelor avizate în conformitate cu dispoziţiile H.G. nr. 555/2001 şi Legii nr. 24/2000”.

Urgenţă aprobării ordonanţei era legată de faptul că şedinţa de guvern 24.10.2003 „era ultima în care se putea aproba o ordonanţă de urgenţă” în condiţiile în care „Legea de Revizuire a Constituţiei care intră în vigoare la data de 29.10.2003, stabilea măsuri mai restrictive cu privire la adoptarea de ordonanţe de urgenţă de către Guvern”.

Căutarea de investitori cu ajutorul SIE

Rotaru Constantin, care la data de 24.10.2003 avea funcţia de secretar de stat fiind şi era unul dintre directorii adjuncţi ai Serviciului de Informaţii Externe, a declarat, potrivit ordonanţei procurorilor, „că după alegerile din anul 2000, fostul premier Adrian Năstase a solicitat SRI şi SIE să trimită câte un reprezentant la nivel de secretar de stat la toate şedinţele de Guvern, participând astfel la şedinţele de guvern din partea SIE, iar anterior datei de 24.10.2003 Ministerul Finanţelor Publice a solicitat SIE să identifice mari bănci de investiţii sau instituţii financiare internaţionale, interesate să achiziţioneze creanţele bugetare al SC ROMPETROL RAFINARE SA, solicitare ce nu a fost rezolvată în timpul scurt de 10 zile avut la dispoziţie”.

„Martorul precizează că, în pauză şedinţei de Guvern din 24.10.2003 a fost abordat de ministrul finanţelor Mihai Tanasescu care a sugerat pentru rezolvarea situaţiei SC ROMPETROL RAFINARE SA, fie varianta transformării datoriei de 600 milioane dolari în obligaţiuni, fie continuarea căutării unui eventual cumpărător străin pe care le-a şi susţinut în şedinţa de guvern, precizând însă că pentru a găsi un eventual cumpărător are nevoie de 2-3 săptămâni, situaţie în care a intervenit Dan Ioan Popescu cu precizarea că modificarea Constituţiei nu mai permitea Guvernului să adopte ordonanţe de urgenţă, şi că este ultima zi când se mai poate aprobă Ordonanţa pentru a fi trimisă la Parlament”, potrivit sursei citate.

sursa: comisarul.ro

2 comentarii la „DIICOT ACUZĂ: Guvernatorul BNR și fostul prim-ministru, Adrian Năstase, AU FĂCUT JOCURILE Grupului Infracțional al lui Patriciu

 • 12 mai 2016 la 9:52
  Permalink

  Atât țiganul borat năstase adrian cât și jidanul mason banditul Isărescu ,pușcărie maxima si confiscare a tot ce au agonsit prin tâlharii !

  Răspunde
 • 8 noiembrie 2017 la 7:14
  Permalink

  Nu inteleg care este problema in recuperarea pagubei. Isarescu mugur are mormanul mare
  – fara sa transpire un pic – iar Nastase Adrian , asiserea. Statul de drept sau cum so numi el , sa confiste bunuri sau bani pina la incidenta sumei praduite de aceste jeguri.
  Lacrimile nu-si au rostul , treceti la fapte , conducatori jigodosi ai acestei tari.
  Se pare ca toti sint implicati mai mult sau mai putin in hotii si acesta este motivul lacrimilor varsate. Daca ne ghidam dupa agoniseala ilegala , fiecare merita sa fie sef de celula pentru 25 de ani.
  Asa sa ne ajute Dumnezeu si sa fie cit mai aproape indeplinirea dorintei.

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *