Fostul primar al localității Voineasa, condamnat la 5 ani de închisoare cu executare

Fostul primar al localității Voineasa Dobrin Gheorghe a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Pitești în procesul munților retrocedați pe acte false. Primarul are de executat 5 ani de închisoare cu executoare pentru retorcedarea Mereuțu din județul Gorj.

„În perioada septembrie 2004 – iunie 2005, cei patru inculpați au acționat, în baza unei înțelegeri inițiale, astfel încât o suprafață de teren de 504,9 ha, teren forestier din muntele Mereuțu, județul Gorj, aflată în proprietatea statului, să ajungă în mod nelegal în posesia Obștii Pociovaliștea. Concret, pentru a duce la îndeplinire planul infracțional propus, inculpatul Tomescu Ion, președinte al Obștii Pociovaliștea, a prezentat la comisia locală de fond funciar Voineasa, un număr de 44 cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, în numele unor persoane fizice, cunoscând că sunt falsificate și, împreună cu ceilalți trei inculpați, a întocmit o anexă în mai multe variante (conținând nume de persoane care ar fi avut drepturi în obște), act care atesta, în mod nereal, drepturi de proprietate în muntele Mereuțu, în numele și pentru Obștea Pociovaliștea.

Toate acestea au fost făcute pentru a induce în eroare Comisia Județeană de Fond Funciar Vâlcea, astfel încât suprafața de teren forestier de 504,9 ha să fie trecută în patrimoniul Obștei Pociovaliștea, de și cei patru inculpați cunoșteau că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, respectiv Obștea nu a funcționat anterior anului 1948 și nu avea drepturi asupra terenurilor respective. În aceste condiții frauduloase, în cursul anului 2005, Obștea Pociovaliștea a fost pusă în posesie.”

Condamnări cu executare pentru toți inculpații

„Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Î.C.C.J. – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti, de părţile civile STATUL ROMÂN prin A.N.A.F. – reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea, Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva prin Direcţia Silvică Vâlcea, Raicu Ion, Slabu (fostă Meche) Liliana, Şerbănescu Nicolae, Tănase Alina Maria, Rădescu Victoria, Pârvulescu Cătălin Gheorghe, Marinescu Radu Cristian, Petrulian Mihai Dan şi de inculpatul TOMESCU ION, împotriva sentinţei penale nr. 46 din 4 mai 2015 a Tribunalului Vâlcea. Desfiinţează în parte sentinţa.

Rejudecând: Înlătură dispoziţia privind executarea pedepselor complementare aplicate tuturor inculpaţilor de la data rămânerii definitive a sentinţei şi face aplicarea art. 68 alin. 1 lit. c) Cod penal, cu privire la aceste pedepse. Descontopeşte pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului Tomescu Ion în pedepsele componente, înlăturând sporul. Reduce pedeapsa aplicată inculpatului Tomescu Ion pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 309 Cod penal, art. 77 alin. 1 lit. a) Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, de la 6 ani închisoare, la 5 ani închisoare. Reduce şi pedeapsa aplicată aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 323 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, de la 2 ani închisoare, la 1 an închisoare. În baza art. 39 alin. 1 lit. b) Cod penal, aplică inculpatului Tomescu Ion pedeapsa cea mai grea, de 5 ani închisoare, sporită cu 4 luni închisoare, în total 5 ani şi 4 luni închisoare în condiţiile art. 60 Cod penal. Înlătură dispoziţia din sentinţă privind lăsarea nesoluţionată a acţiunii civile. Disjunge acţiunea civilă şi în baza art. 421 pct. 2 lit. b) Cod procedură penală, trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de fond, doar cu privire la acţiunea civilă. Dispune anularea înscrisurilor falsificate, aflate în copie la vol. I dosar urmărire penală, filele 255 – 271, 274 – 296.

Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de inculpaţii DOBRIN GHEORGHE, CREŢAN GEORGETA ţi DEACONEASA GHEORGHE, în prezent aflat în Penitenciarul Colibaşi şi de partea responsabilă civilmente OBŞTEA POCIOVALIŞTEA, împotriva aceleiaşi sentinţe. Obligă pe apelanţii inculpaţi Dobrin Gheorghe, Creţan Georgeta şi Deaconeasa Gheorghe la câte 1.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Obligă pe apelanta parte responsabilă civilmente Obştea Pociovaliştea la 1.000 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20 iulie 2016, la Curtea de Apel Piteşti – secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *