Ce are de ascuns Preşedintele Cocoş al CECCAR Rm. Vâlcea

Prin Adresa nr. 438/21.07.2016, publicaţia noastră a solicitat Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România – Filiala Vâlcea informaţii cu privire la membrii CECCAR Vâlcea care lucrează sau au lucrat la ANAF. Baza legală a acestei cereri este Legea 544/2001, actualizată, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Printr-o scrisoare înregistrată sub nr. 1159/05.08.2016 şi semnată de Preşedinte Ec. Cocoş Vasile, CECCAR Vâlcea ne răspunde: “… vă facem cunoscut faptul că instituţia noastră nu este o autoritate sau instituţie publică în înţelesul acestei legi.” Pentru corecta informare a cititorilor, redăm aici primele două articole din legea în discuţie:

“LEGE nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constiţutia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Art. 2

În sensul prezentei legi:

a) prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate comercială aflată sub autoritatea unei autorităţi publicecentrale ori locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar;

b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei;

c) prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.”

De la noi se vede foarte limpede “sensul acestei legi”, stimate domnule Preşedinte Cocoş. Tocmai instituţia dumneavoastră, ca şi altele asemenea, se înscrie fără discuţii în litera şi spiritul acestei legi, aşa cum foarte elegant argumentează chiar ea, instituţia, pe site-ul ei oficial, de unde redăm mai jos o parte dintr-un articol publicat de Preşedintele Biroului Permanent al Consiliului Superior al CECCAR, Prof.univ.dr. Marin Toma:

“Serviciile contabile – servicii de interes public                                                                         

Contrar susţinerilor – care din păcate îşi au originea chiar în unele texte legale – că răspunderea pentru raportările financiare revine administratorului firmei, nu trebuie scăpat din vedere că fidelitatea raportărilor financiare în ce priveşte patrimoniul, starea de sănătate şi performanţele financiare ale întreprinderii interesează în cel mai înalt grad toţi utilizatorii situaţiilor financiare respective şi anume:                                                                          

  • acţionarii, că averea lor nu s-a dus pe apa sâmbetei;                                                                  
  • potenţialii investitori, că investesc într-o întreprindere care prezintă credibilitate prin situaţiile financiare prezentate; 
  • băncile şi alte instituţii de finanţare, că fac o finanţare  a unor activităţi rentabile capabile să le permită recuperarea sumelor împrumutate;                             
  • salariaţii, că au un loc de muncă într-o entitate sigură, iar partea ce li se cuvine din produsul muncii lor este corect determinată;                                                                     
  • bugetul, că situaţiile financiare care stau la baza  determinării valorilor impozabile sunt corect elaborate;                                                                                        
  • populaţia, că situaţiile financiare sunt corect elaborate, obligaţiile fiscale sunt corect determinate şi deci nu există riscul ca guvernanţii să stabilească noi taxe şi impozite sau să mărească pe cele existente.

Acestea sunt motivele pentru care reglementările europene şi standardele internaţionale şi naţionale ale profesiei pun accent pe satisfacerea de către profesioniştii contabili a unor înalte exigenţe de calitate a serviciilor pe care ei le realizează, ce nu pot fi îndeplinite dacă ei nu se supun unor cerinţe minime privind educaţia profesională continuă şi etica profesională; altfel spus, aceste persoane trebuie să fie controlate şi controlabile. De altfel, în multe ţări, specialistul care elaborează situaţiile financiare ale unei întreprinderi  este făcut public.”

Pe pagina instituţiei dumneavoastră, înaintea textului foarte convingător al Profesorului-universitar dr. Marin Toma, apare şi: Deviza „Ştiinţă, Independenţă, Moralitate” – atribute esenţiale ale exercitării profesiei. Impresionant. Cu atât mai impresionant cu cât suntem informaţi, pe aceeaşi cale, oficială, că: „C.E.C.C.A.R.  SERVEŞTE  INTERESUL  PUBLIC!” Preşedintele Cocoş de la Vâlcea ne scrie însă alceva! Ce anume aveţi de ascuns, domnule Preşedinte Cocoş? Vom afla, desigur. Amintim, în treacăt, vorbele regretatului profesor Moisil: Contabilitatea este arta de a muta banii dintr-un loc într-altul, până li se pierde urma!

Dumitru Negulescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *