CL Vaideeni caută parteneri în cadrul unui proiect ce are ca obiectiv combaterea sărăciei şi excluziunii sociale

Consiliul Local (CL) al comunei Vaideeni a aprobat recent o hotărâre prin care constată şi aprobă necesitatea și oportunitatea elaborării și depunerii proiectului „VAIDEENI – o comunitate durabilă pentru locuitorii săi” în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei.

image-2014-08-1-17794076-0-inundatii-vaideeni-1

Pentru elaborarea proiectului şi depunerea cererii de finanţare aferente proiectului, autorităţile locale din Vaideeni vor să încheie un parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat. Detaliile privind procedura de selecţie şi condiţiile generale de eligibilitate pe care companiile private sau ONG-urile care doresc să încheie un acord cu primăria Vaideeni trebuie să le îndeplinească sunt disponibile pe site-ul institutiei (www.primaria-vaideeni.ro). Selectarea unui partener/unor parteneri în cadrul prezentei proceduri se poate realiza numai dacă sunt îndeplinite criteriile de selecţie şi grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte) stabilite în conformitate cu Ghidul Solicitantului, iar evaluarea ofertelor de parteneriat se va face de către o comisia de evaluare ce va fi stabilită prin Hotărârea Consiliului Local.

Toţi cei interesaţi pot depune documentele solicitate de Consiliul Local Vaideeni la sediul primăriei până la data de 29 august 2016, ora 15.00. Printre activităţile pe care autoritatea locală şi partenerii săi urmează să le realizeze în cadrul acestui proiect se numără sprijinirea copiilor de etnie rromă în vederea creşterii accesului şi participării la educaţie, sprijinirea adulţilor în vederea identificării unui loc de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii, susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de locuit a persoanelor de etnie rromă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *