Guvernul a demarat acțiunile pentru viitorul Plan de amenajare a spațiului maritim al României

Guvernul României a stabilit cadrul normativ de elaborare a viitorului Plan de amenajare a spațiului maritim, document strategic cu caracter director şi de reglementare, prin care se identifică distribuția spațială și temporală a activităților și utilizărilor actuale și viitoare în apele marine şi prin care se stabileşte cadrul general de dezvoltare durabilă şi integrată a diferitelor sectoare în apele marine.

Ordonanța aprobată astăzi prevede obiectivele activităţii de amenajare a spațiului maritim, modul de elaborare a planului, procedurile privind informarea şi consultarea părţilor interesate şi cooperarea cu statele membre şi statele terţe, precum desemnarea autorităţilor competente pentru elaborarea şi monitorizarea implementării planului de amenajare a spaţiului maritim.

Ordonanţa, inițiată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prevede înfiinţarea Comitetului de amenajare a spațiului maritim, organism interministerial, fără personalitate juridică, care va funcţiona în coordonarea premierului. Comitetul va elabora şi monitoriza implementarea Planului de amenajare a spaţiului maritim.

MDRAP derulează, în perioada 2015–2017, proiectul „Cooperare transfrontalieră în domeniul planificării maritime spațiale” – MARSPLAN-BS. Proiectul este finanţat din fonduri europene nerambursabile, de către Comisia Europeană, prin intermediul Agenției Executive pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), în conformitate cu prevederile contractului de grant nr. EASME/EMFF/2014/1.2.1.5/2/SI2.707672 MSP LOT 1 Black Sea/MARSPLAN BS, semnat între MDRAP şi EASME în data de 14.08.2015. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.049.015,74 euro, din care 80% reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, iar 20% – contribuția beneficiarilor. Proiectul este coordonat de către MDRAP și beneficiază de participarea altor 9 instituții din România și Bulgaria.

Principalele activități tehnice care se desfăşoară în cadrul proiectului şi care vor susţine procesul de amenajare a spațiului maritim sunt:

  • Planificarea spațiului maritim în context transfrontalier: metodologie comună de amenajare a spațiului maritim, mecanisme insituționale de cooperare în domeniul amenajării spațiului maritim, principii comune, viziune și obiective strategice, Plan de amenajare a spațiului maritim din zona Mangalia (Ro)-Shabla (Bg);
  • Sistem de monitorizare: bază de date comună, proceduri și indicatori comuni;
  • Activități de promovare a domeniului și rezultatelor proiectului.

* * *

 Actul normativ asigură transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 2014/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim.

Următoarele etape sunt realizarea unei metodologii în acest sens, aprobarea ei prin Hotărâre de Guvern și, ulterior, elaborarea Planului de amenajare a spațiului maritim și aprobarea lui prin lege organică. Conform directivei, Planul intră în vigoare cel târziu la data de 31 martie 2021 și se revizuiește cel puțin o dată la 10 ani.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *