PROCEDURI SIMPLIFICATE ÎN BENEFICIUL CETĂŢEANULUI

Noutate, actul de identitate și dovada plăţii amenzii de circulaţie se pot trimite, scanate, pe adresa de e-mail a fiecărui inspectorat de poliţie judeţean, precum şi a Poliţiei Capitalei.

Poliţia Română adoptă măsurile instituţionale necesare punerii în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

La nivelul judeţului Vâlcea, atât copia actului de identitate, necesară obţinerii certificatului de cazier judiciar, cât și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite şi scanate, pe adrese de mail ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea.

Astfel, cînd o persoană fizică sau juridică solicită obţinerea certificatului de cazier judiciar, prin împuternicit, copia xerox a cărţii de identitate poate fi depusă personal sau pe e-mailul cazier@vl.politiaromana.ro.

Totodată, pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar, nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în situaţiile în care cererea este depusă în România.

De asemenea, conform prevederilor OUG nr.41/2016, pentru a transmite dovada plăţii amenzii, o copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă sau electronic, prin e-mail.

 Plata amenzilor contravenţionale achitate prin intermediul sistemelor electronice de plată prevăzute de lege se dovedeşte prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de către sistemele de plăţi, aceasta specificând data şi ora efectuării plăţii; în aceste situaţii se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de sistemul de plăţi către agentul constatator sau organul din care acesta face parte.

Astfel, pentru a nu mai apela la serviciile poştale sau pentru a nu se mai deplasa la unitatea de poliţie, cetăţenii pot transmite dovada plăţii amenzii la e-mailul unităţii teritoriale din care face parte agentul constatator, respectiv oug41.2016.sr@vl.politiaromana.ro.

Mai multe detalii pe site-ul IPJ Vâlcea  la secţiunea informaţii utile:  https://vl.politiaromana.ro/ro/informatii-utile/documente-eliberare-acte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *