Groparii CET Govora – raportul administratorului Borza

Administratorul judiciar al CET Govora, avocatul Remus Borza a publicat raportul cu persoanele vinovate de falimenatrea CET-ului. Toţi greii din politica locală şi ziariştii privaţi au furat de-au stins CET-ul. DNA ar avea nevoie de un autocat pentru trimiterea lor la Beciul Domnesc. O parte dintre cei care au făcut şi fac afaceri la CET sunt consilieri judeţeni.

Angajarea unor cheluieli mari cu transportul de cărbune
Cantitatea necesară de cărbune de aproximativ 2.000.000 tone/an a fost şi este asigurată de către EMC Berbeşti, care a fost preluată de CET Govora de la CE Oltenia, începând cu martie 2015.
Din cantitatea necesară funcţionării CET Govora, cantitatea de 250.000 – 300.000 tone este extrasă şi livrată de la cariera Berbeşti Vest. CET Govora a transportat această cantitate cu mijloace auto de la Berbeşti Vest la depozitul CET Govora, începând cu anul 2011.
CET Govora a încheiat cu Bica S.R.L. un număr de 7 contracte de transport cărbune cu mijloace auto de la Berbeşti Vest la depozitul CET Govora. Prin executarea acestor contracte, prezentate mai jos, a fost transportată cu mijloace auto o cantitate de cărbune de aproximativ 1.300.000 to, pentru care CET Govora a achitat o sumă de 35,2 milioane lei dintr-un total facturat de 38 milioane lei.

002

Începând cu anul 2015, Bica S.R.L. a beneficiat şi prin intermediul Servcet S.A, societate afiliată CET Govora, de un număr de 2 contracte de execuţie lucrări, după cum urmează:

003

De asemenea, tot prin intermediul Servcet S.A., societate la care CET Govora deţine 98,43% din acţiuni, au fost închiriate utilaje de la Bica S.R.L. în baza acordului-cadru nr. 1084/ 17.06.2015, cu o durată de 18 luni şi o valoare maximă de 2.568.650 lei fără TVA.
Pentru executarea lucrărilor, Servcet S.A. a încheiat cu BICA S.R.L. un număr de 4 contracte după cum urmează:

004

În prezent, Servcet S.A. datorează către BICA S.R.L. suma de 706.309,59 lei, datorii restante pentru recuperarea cărora a fost acţionată în instanţă pentru emiterea unei ordonanţe de plată. Prin Hotărârea nr. 993 pronunţată la data de 22.06.2016, Tribunalul Vâlcea a obligat Servcet S.A. la plata sumei de 200.281,48 lei.
Analizând Contractele încheiate cu Bica SRL, administratorul judiciar a constatat că acestea sunt împovărătoare pentru debitoare din perspectiva faptului că transportul cărbunelui poate fi asigurat şi pe calea ferată, cu un cost mult mai mic faţă de costul transportului asigurat cu mijloace auto. Cărbunele extras de la cariera Berbeşti Vest poate fi transportat cu mijloace auto pe o distanţă foarte scurtă la depozitul carierei Berbeşti Central, de unde poate fi preluat pe calea ferată până la Depozitul CET Govora. În varianta transportului cărbunelui extras de la Berbeşti Vest exclusiv cu mijloace auto, atât distanţă cât şi costurile sunt mult mai mari faţă de varianta parcurgerii unei distanţe scurte cu mijloace auto şi preluarea cărbunelui apoi pe calea ferată.
Administratorul judiciar a analizat costurile de transport auto cărbune de la Alunu, respectiv Depozitul Central Berbeşti şi apoi pe calea ferată până în Depozitul CET Govora.
Operaţiunile care trebuie efectuate sunt următoarele:

 • Manevra vagoanelor pe linia ferată industrială (LFI) Berbeşti până în Staţia CF Berbeşti;
 • Transportul cărbunelui pe calea ferată de la Staţia CF Berbeşti până în Antestatia CET Govora:
 • Manevra vagoanelor pe LFI CET, de la Antestatia CET Govora până pe estacadele de descărcare a cărbunelui.
  Costurile aferente acestor manevre sunt următoarele:

005

Costurile pot fi detaliate pe operaţiuni după cum urmează:

 • Costurile de manevra pe LFI Berbeşti sunt calculate după cum urmează: (i) cheltuieli cu motorină: 63.580 lei (fără TVA); (ii) cheltuieli salariale (25 persoane): 113.000 lei;
 • (iii) chirie locomotiva: 48.037 lei (fără TVA); (iv) cheltuieli cu infrastructura (contractele cu CNCF CFR), cheltuieli cu AFER (autorizări, verificări, etc.), echipament de protecţie, etc., aproximativ 150.000 lei/an. Cost total: 1,40 lei/tonă (TVA inclus).
 • Tariful de transport pe calea ferată de la Berbeşti până în Antestatia CET Govora este cel practicat de Grupul Feroviar Român pe actualul contract, respectiv 9,20 lei/tonă.
 • Tariful manevra pe LFI CET Govora, de la Antestatia CET Govora până pe estacadele de descărcare a cărbunelui, este cel practicat de SC SERVTRANS INVEST SA pe actualul contract, respectiv 1,68 lei/tonă.

Compararea costurilor totale de transport ale cărbunelui, de la depozitele Direcţiei de Exploatare Minieră până în Depozitul CET Govora, în cele două variante de transport.
Varianta 1 – transport pe calea ferată de la Depozitul Alunu la Depozitul CET Govora Cost total: 12,63 lei/tonă, din care:

 • Manevra pe LFI Alunu: 1,40 lei/tonă;
 • Transport CF Alunu-Antestaţie CET Govora: 9,55 lei/tonă;
 • Manevra pe LFI CET Govora: 1,68 lei/tonă.

Varianta 2 – transport pe calea ferată de la Depozitul Central Berbeşti la Depozitul CET Govora.
Cost total: 12,28 lei/tonă, din care:
Manevra pe LFI Alunu: 1,40 lei/tonă;

 • Transport CF Alunu-Antestaţie CET Govora: 9,20 lei/tonă;
 • Manevra pe LFI CET Govora: 1,68 lei/tonă.

Astfel, contractele încheiate cu BICA S.R.L. sunt la un preţ de 19,33 lei/tonă, cu mult mai mare faţă de 12,28 lei/tonă (transport de la Depozitul Central Berbeşti la Depozitul CET Govora) şi/sau 12,63 lei/tonă (transport de la Depozitul Alunu la Depozitul CET Govora).
Sintetic, situaţia costurilor este prezentată în tabelul de mai jos:

006

Pentru cantitatea de 300.000 tone de cărbune transportată de către Bica S.R.L., diferenţa de cost în ipoteza optarii pentru transportul pe calea ferată ar fi fost de 2.010.000 lei (cu această sumă s-ar fi diminuat costurile debitoarei) comparând cu costul de 12,63 lei/tonă sau chiar de 2.115.000 lei comparând cu costul de 12,28 lei/tonă.
Astfel, prejudiciile pe care le suferă debitoarea prin executarea contractelor cu Bica S.R.L., înseamnă o pierdere de aproximativ 2 milioane lei pe an, respectiv câteva sute de mii de lei pe lună.
Derularea contractelor de transport cu Bica SRL a generat prejudicii în patrimoniul CET Govora prin acceptarea unor tarife net superioare faţă de alţi transportatori cu care CET Govora avea încheiate contracte de prestări servicii. Aşa cum am prezentat detaliat şi în capitolul 9.3, există o evidentă discrepanta şi disproporţie valorică în ceea ce priveşte tarifele practicate de cei doi transportatori de cărbune pe relaţia Berbeşti – Platforma CET Govora. În timp ce GFR, liderul pieţei de transport feroviar din România, practică un tarif de 9,2 lei/tonă cărbune, Bica SRL practică un tarif cu 210% mai mare, respectiv 19,33 lei/tonă. Luând act de refuzul societăţii Bica SRL de a accepta o reducere cu 15% a tarifului de transport, în vederea maximizării averii debitoarei şi a optimizării costurilor, administratorul judiciar a denunţat contractul nr. 16067/19.04.2016 începând cu data de 31.07.2016.

Angajarea de cheltuieli nejustificate cu reclamă şi publicitatea
Analizând perioada 2011 – 2015, administratorul judiciar a constatat că în ceea ce priveşte cheltuielile cu reclamă şi publicitatea, au existat indicii cu privire la lipsa de oportunitate a efectuării acestora precum şi cu privire la cuantumul sumelor angajate. Astfel am extins perioada de analiza la 8 ani (2008 – 2015), perioada în care CET Govora a efectuat cheltuieli cu reclamă şi publicitate în cuantum de 8.913.200,70 lei (5.047.058,86 lei pentru perioada 2011 – 2015).
Cu titlu preliminar, precizăm că în vederea oferirii unei imagini clare şi exacte a modului în care au fost achitate peste 2 milioane de euro pentru servicii de publicitate, am analizat contractele încheiate în perioada 2008 – 2015 cu un număr de 41 de societăţi dintre care majoritatea publicaţii locale (36 de firme locale de publicitate), având ca obiect servicii publicitare prin intermediul presei, după cum urmează:

1. Contracte încheiate cu PETRAS SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/1188/1994, CUI: 6381362. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2016, valoarea totală a acestora fiind de 645.451,79 lei;
2. Contracte încheiate cu PETRAS MEDIA SRL cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/436/2012, CUI: 30635846. Contractele au fost încheiate în anul 2014, valoarea totală a acestora fiind de 46.106,56 lei;
3. Contracte încheiate cu PIRMAR SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/77/2006, CUI: 18331147. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2016, valoarea totală a acestora fiind de 530.520,84 lei;
4. Contracte încheiate cu PROMEO MEDIA SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/441/1998, CUI: 11076136. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2016, valoarea totală a acestora fiind de 641.807,16 lei;
5. Contracte încheiate cu PROMEO PUB SRL (denumire actuală: Almadix Prest SRL), cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/1093/2007, CUI: 22672720. Contractele au fost încheiate în perioada 2009 – 2013, valoarea totală a acestora fiind de 169.299,20 lei;
6. Contracte încheiate cu VILSPOPRESS SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/1023/2003, CUI: 15990690. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2015, valoarea totală a acestora fiind de 348.081,11 lei;
7. Contracte încheiate cu CITYMEDIA SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/111/2005, CUI: 17181904. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2013, valoarea totală a acestora fiind de 269.330,64 lei;
8. Contracte încheiate cu EDITOR MEDIA SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/449/2006, CUI: 18715423. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2015, valoarea totală a acestora fiind de 387.383,66 lei;
9. Contracte încheiate cu HORIAPRES SRL, cu sediul în judeţul Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/529/2004, CUI: 16468190. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2013 şi 2015, valoarea totală a acestora fiind de 326.911,70 lei;
10. Contracte încheiate cu HORIAPRES EXPRESS SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/561/2012, CUI: 30854803. Contractele au fost încheiate în perioada 2013 – 2014, valoarea totală a acestora fiind de 57.000 lei;
11. Contracte încheiate cu CURIERUL DE VÂLCEA SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/317/2003, CUI: 15380650. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2015, valoarea totală a acestora fiind de 486.892,25 lei;
12. Contracte încheiate cu ATLAS TOUR SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/695/2005, CUI: 17775141. Contractele au fost încheiate în perioada 2008-2015, valoarea totală a acestora fiind de 575.122,02 lei;
13. Contracte încheiate cu FIRST MEDIA SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/1102/2007, CUI: 22695944. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2014, valoarea totală a acestora fiind de 276.611,79lei;
14. Contracte încheiate cu ETALON PLUS SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/599/2004, CUI: 16547072. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2011, valoarea totală a acestora fiind de 172.925,85 lei;
15. Contracte încheiate cu ETALON SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/1452/1991, CUI: 1469790. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2014, valoarea totală a acestora fiind de 322.842,23 lei;
16. Contracte încheiate cu RADIO METRONOM SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/378/2001, CUI: 14243611. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2014, valoarea totală a acestora fiind de 256.667,04 lei;
17. Contracte încheiate cu ANDRORA MEDIA SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/916/2004, CUI: 16822997. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2010, valoarea totală a acestora fiind de 80.348 lei;
18. Contracte încheiate cu REGAL SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/103/1991, CUI: 1472958. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2014, valoarea totală a acestora fiind de 550.815,70 lei;
19. Contracte încheiate cu TANIPLUSDANI SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/559/2003, CUI: 15580194. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2013, valoarea totală a acestora fiind de 273.228,04 lei;
20. Contracte încheiate cu MEDIA SUD MANAGEMENT SA, cu sediul în Craiova, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J16/303/2003, CUI: 15261543. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2009, valoarea totală a acestora fiind de 21.854,79 lei;
21. Contracte încheiate cu BEST MEDIA GRUP SRL, cu sediul în Craiova, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J16/1604/2005, CUI : 17837651. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2015, valoarea totală a acestora fiind de 131.947 lei;
22. Contracte încheiate cu IMOB INVEST SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/253/2003, CUI: 15329932. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2011, valoarea totală a acestora fiind de 106.574 lei;
23. Contracte încheiate cu GRAND PRESS SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/504/2006, CUI: 18775484. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2010, valoarea totală a acestora fiind de 57.454,85 lei;
24. Contracte încheiate cu TOTAL MEDIA SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/268/2000, CUI: 13401470. Contractele au fost încheiate în anul 2008, valoarea totală a acestora fiind de 1.004,16 lei;
25. Contracte încheiate cu PRESSING SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/1137/2007, CUI: 22751793. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2010, valoarea totală a acestora fiind de 48.671 lei;
26. Contracte încheiate cu DTV MEDIA SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/87/2005, CUI: 17165887. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2012, valoarea totală a acestora fiind de 43.169,15 lei;
27. Contracte încheiate cu STARPRESS SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/59/2005, CUI: 17137011. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2010, valoarea totală a acestora fiind de 23.942 lei;
28. Contracte încheiate cu SMEOREANU PRESS SRL, cu sediul în Albota, jud. Argeş, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J03/661/2006, CUI: 18597956. Contractele au fost încheiate în perioada 2009 – 2015, valoarea totală a acestora fiind de 241.196 lei;
29. Contracte încheiate cu INDISCRET MEDIA SRL, cu sediul în Craiova, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J16/155/2010, CUI: 26482191. Contractele au fost încheiate în perioada 2010 – 2015, valoarea totală a acestora fiind de 275.070 lei;
30. Contracte încheiate cu PRO TV SA, cu sediul în Bucureşti, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J40/24578/1992, CUI: 2835636. Contractele au fost încheiate în perioada 2009 – 2014, valoarea totală a acestora fiind de 141.568,46 lei;
31. Contracte încheiate cu MEDIA TRUST SRL, cu sediul în Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/636/2008, CUI: 23989360. Contractele au fost încheiate în perioada 2009 – 2013, valoarea totală a acestora fiind de 418.350 lei;
32. Contracte încheiate cu VEZI TELEVIZIUNE SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/7/2012, CUI: 29525122. Contractele au fost încheiate în perioada 2013 – 2014, valoarea totală a acestora fiind de 176.080 lei;
33. Contracte încheiate cu VBED PREST SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/432/2010, CUI: 27770516. Contractele au fost încheiate în perioada 2011 – 2015, valoarea totală a acestora fiind de 212.327,60 lei;
34. Contracte încheiate cu ASOCIAŢIA DE CULTURĂ STARPRESS, cu sediul în Rm. Vâlcea, CIF: 262323357. Contractele au fost încheiate în perioada 2010 – 2012, valoarea totală a acestora fiind de 22.320 lei;
35. Contracte încheiate cu POPA V. VALERICA I.I., cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. F38/964/2010, CUI: 27436541. Contractele au fost încheiate în perioada 2011 – 2014, valoarea totală a acestora fiind de 83.289,96 lei;
36. Contracte încheiate cu ECRAN SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/614/2002, CUI: 15097816. Contractele au fost încheiate în perioada 2008 – 2013, valoarea totală a acestora fiind de 63.655,61 lei;
37. Contracte încheiate cu ALVISTPO MEDIA SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/393/2010, CUI: 27669326. Contractele au fost încheiate în perioada 2010 – 2011 şi 2014, valoarea totală a acestora fiind de 55.500 lei;
38. Contracte încheiate cu TĂNASE LILIANA ANEMONA I.I., cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. F38/60/2011, CUI: 27948932. Contractele au fost încheiate în perioada 2012 – 2015, valoarea totală a acestora fiind de 61.000 lei;
39. Contracte încheiate cu ASOCIAŢIA IN MEDIA VERITAS, cu sediul în Rm. Vâlcea, CIF: 28220715. Contractele au fost încheiate în perioada 2013 – 2014, valoarea totală a acestora fiind de 55.000 lei;
40. Contracte încheiate cu VILA PRESS SRL, cu sediul în Rm. Vâlcea, înregistrată la Registul Comerţului sub nr. J38/159/1999, CUI: 11783080. Contractele au fost încheiate în perioada 2013 – 2015, valoarea totală a acestora fiind de 50.500 lei;
41. Contracte încheiate cu UNITED INTERNATIONAL PRESS SRL, cu sediul în Londra, înregistrată în Marea Britanie sib nr. GB 751834915. Contractele au fost încheiate în perioada 2009 – 2010, valoarea totală a acestora fiind de 169.380 lei.

Analizând contractele încheiate cu furnizorii de servicii publicitare şi având în vedere faptul că CET Govora este unic producător de energie electrică şi termică din judeţul Vâlcea constatăm faptul că aceste contracte nu au fost necesare şi oportune. CET Govora nu avea nevoie de reclamă şi publicitate pe plan local şi, în niciun caz, în aproape toate publicaţiile şi televiziunile locale.
De remarcat este şi faptul că Direcţia Generală Regionala a Finanţelor Publice-Craiova a întocmit în data de 17.09.2015, Raportul de inspecţie economico-financiara nr. CV3424, echipa de inspecţie analizând, printre altele, şi contractele încheiate cu presa în anul 2014. Asftel inspectorii din cadrul ANAF au constatat următoarele: “Au fost încheiate contracte de publicitate cu un număr de 17 firme, din care majoritatea locale, prin încredinţare directă, în condiţiile în care suma totală achitata în anul 2014, depăşeşte pragul valoric prevăzut de OUG 34/2006”. Astfel, echipa de inspecţie a constatat efectuarea de cheltuieli neeconomicoase, nerespectându-se prevederile art. 5, alin. (1) din Ordonanţa nr. 119 din 31 august 1999 Republicata, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, care precizează: “Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligaţia să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public”.
Tot prin Raportul de inspecţie economico-financiara menţionat mai sus, i s-a impus conducerii societăţii CET Govora, să ia toate măsurile necesare pentru recuperarea sumei de 870.015 lei (sume considerate de către echipa de inspecţie nejustificabile şi achitate pentru reclamă şi publicitate) de la persoanele răspunzătoare de angajarea şi efectuarea acestor plăti, respectiv directorii societăţii din momentul contractării serviciilor de publicitate precum şi de la următorii prestatori:

PROMEO MEDIA SRL;
CURIERUL DE VÂLCEA;
HORIAPRES EXPRES;
REGAL SRL;
TĂNASE LILIANA ANEMONA;
SMEOREANU PRESS;
INDISCRET MEDIA;
ETALON SRL;
PETRAS SRL;
PETRAS MEDIA SRL;
VEZITELEVIZIUNE SRL;
PIRMAR SRL;
ATLAS TOUR SRL;
RADIO METRONOM;
VILSOPRES SRL.

Menţionăm că raportul de inspecţie economico-financiara face referire numai la o parte din contractele încheiate cu presa locală în anul 2014. Constatăm faptul că până la data întocmirii prezentului raport, managementul societăţii nu s-a conformat măsurilor dispuse prin actul de control fiscal, neluând nicio măsură în ceea ce priveşte recuperarea sumelor plătite în mod nejustificat.
Alocări substanţiale de resurse financiare pentru servicii de reclamă şi publicitate au fost date şi de SERVCET SA şi PRELCET SA, societăţi la care CET Govora deţine calitatea de acţionar majoritar.
Cele două societăţi comerciale menţionate, au contractat servicii de pubilicitate în perioada 2009-2015 cu aproape toate publicaţiile locale, pentru suma de 1.360.041 lei. Astfel, PRELCET SA, societate comercială la care CET Govora SA deţine 99,34 % din pachetul de acţiuni, a încheiat contracte de publicitate pentru perioada 2009-2014 cu un număr de 25 de publicaţii locale pentru suma totală de 680.990.68 lei. 

000

De asemnea SERVCET SA, societate comercială la care CET Govora SA deţine 98,43% din pachetul de acţiuni, a încheiat contracte de publicitate pentru perioada 2009-2015 cu un număr de 21 de publicaţii locale pentru suma totală de 679.050 lei.

001

Ingerinţele politicului în managementul Societăţii
Aşa cum am arătat în cuprinsul prezentului raport, Consiliul Judeţean Vâlcea s-a implicat în foarte multe situaţii în gestionarea / administrarea activităţii curente a Societăţii, iar în anumite momente critice a şi formalizat aceasta implicare directă prin diferite Hotărâri de Consiliu.
Am constat că deciziile luate nu au fost întotdeauna în interesul CET Govora, mai ales în ceea ce priveşte gestionarea relaţiei comerciale cu Oltchim, situaţie în care debitoarea a înregistrat creanţe foarte mari care nu mai pot fi recuperate, generând o pierdere foarte mare pentru Societate.
Consiliul Judeţean Vâlcea în calitatea lui de unic acţionar şi autoritate a administraţiei publice locale a interferat de-o manieră directă şi nemijlocită în managementul CET Govora, atât prin numirile uneori discreţionare şi partizane a unor membri ai AGA, CA, CS şi Directorat, fără ca aceştia să probeze competente profesionale sau capabilităţi manageriale, fie prin impunerea unei anumite conduite comerciale a CET Govora în relaţia cu Oltchim şi USG, fie prin angajarea fără concurs de personal excedentar şi slab pregătit.
După eşuarea procesului de privatizare a Oltchim în anul 2012 şi refuzul distribuitorului Electrică Furnizare de a furniza energie electrică pentru Oltchim, Consiliul Judeţean a emis mai multe hotărâri prin care a impus CET Govora să furnizeze energie electrică şi termica către Oltchim în condiţiile în care era de notorietate incapacitatea de plată a Combinatului.
Aşa se face ca insolventa Oltchim a surprins CET Govora cu o creanţă de 137,5 miloane lei.
împotriva Combinatului, ulterior fiind defavorizata în planul de reorganizare prin aplicarea unui haircut de 70%, ceea ce a condus la înregistrarea în contabilitatea Cet a unei pierderi de 96 milioane lei. Luând în considerare şansele slabe, practic inexistente, de privatizare a Oltchim la preţul de vânzare prevăzut în planul de reorganizare de 307 milioane euro, situaţie în care Cet Govora ar primi 41 milioane lei, reprezentant 30% din creanţa cu care CET Govora s-a înscris la masa credala a Oltchim, şi această sumă reprezintă o pierdere pentru societate.
Prezentam câteva hotărâri ale Consiliului Judeţean care susţin afirmaţiile anterioare:

 • Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 27 din 31 august 2012, s-a aprobat furnizarea directă de către CET Govora a energiei electrice pentru consumatorul Oltchim, la o putere de până la 15 MW, până în data de 21.09.2012 ora 07:00. Aceasta hotărârea a fost luată ca urmare a situaţiei determinate de notificarea Electrică Furnizare, furnizorul Oltchim, prin care aceasta urma să sisteze furnizarea energie electrice. Până în data de 15.09.2012 nu a fost nevoie să se pună în aplicare această hotărâre, deoarece Electrică Furnizare nu a întrerupt furnizarea de energie electrică, ci doar a limitat consumul Oltchim.
 • Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 30/19.09.2012 s-a aprobat furnizarea directă de către CET Govora a energiei electrice pentru consumatorul Oltchim, la o putere de până la 11 MW, până în data de 31.12.2012. Această hotărâre a fost luată în urmă ultimei notificări a Electrică Furnizare, prin care aceasta a anunţat întreruperea furnizării de energie electrice către Oltchim începând cu data de 15.09.2012. În baza acestei aprobări a fost semnată Convenţia tripartită intre CET Govora, Oltchim şi Electrică Furnizare şi a fost preluată furnizarea de energie electrică pentru Oltchim de către CET Govora, începând cu data de 15.09.2012.
 • Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 58/ 31.10.2012 s-a aprobat suplimentarea puterii electrice livrate de 11 MW, cu încă 31 MW pentru perioada 25.10.2012 – 12.11.2012, respectiv suplimentarea cu 14.136 MW a cantităţii de energie electrică aprobată a se livra către Oltchim. Aceasta aprobare s-a dat în urma solicitării Oltchim din adresa nr. 3089/ 25.10.2012, prin care aceasta a cerut o cantitate suplimentară de peste 14.000 MWh, în perioada 25.10. – 12.11.2012, necesară repornirii secţiei de electroliză cu membrana. Oltchim a solicitat această livrare de energie pentru evitarea degradării membranelor din Electroliza IV, ca urmare a opririi acestora pe o durată mai mare de 60 zile.
 • Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 61/ 16.11.2012 s-a aprobat suplimentarea puterii electrice livrata cu încă 31 MW în perioada 12.11. – 31.12.2012. Cantitatea suplimentară de energie electrică, aferenta puterii electrice orare de 31 MW, a cărei valoare este de 13,8 milioane lei, a fost preluată în totalitate de către CET Govora de la Complexul Energetic Oltenia, urmând ca plata către furnizorul de energie să se efectueze eşalonat, până la data de 28 februarie 2013, pe măsura încasărilor de la Oltchim.

De asemenea este de notorietate decizia directorului general Mihai Bălan din 23 iunie 2013 de a reduce în trepte livrarea aburului industrial către USG, ca urmare a restantelor la plata înregistrate de USG în relaţia comercială cu CET Govora. Pe 25 iunie 2013 s-a prezentat la sediul CET Govora directorul general al USG (dnul. Urbanowski) şi Preşedintele Consiliului Judeţean de la acea dată, care a cerut în mod imperativ reluarea furnizării aburului industrial către USG la paremetrii contractuali, deşi continuarea derulării contractului în condiţiile unui preţ mult inferior costului de prodcutie, precum şi a înregistrării unor restante la plata de ordinul zecilor de milioane de euro, era evident detrimentala CET Govora.

Politicienii vâlceni abonaţi la banii CET-ului

În conformitate cu prevederile art. 169 din Legea 85/2014, la cererea administratorului judiciar, judecatorul-sindic poate dispune că o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolventa, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolventa a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:

a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;
b) au făcut activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;
c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoană juridică la încetarea de plăţi;
d) au ţinut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredarii documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate între fapta şi prejudiciu se prezuma. Prezumţia este relativă;
e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;
f) au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi;
g) în luna precedentă încetării plăţilor, au plătit sau au dispus să se plătească cupreferinta unui creditor, în dauna celorlalţi creditori;
h) orice altă fapta săvârşită cu intenţie, care a contribuit la starea de insolventa a debitorului, constatata potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014.

Consideraţii generale
În derularea normală a activităţii desfăşurate pentru scopul în care există, comerciantul persoană juridică îşi exercita drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale de conducere.
Voinţa socială formată în adunarea generală a membrilor care compun persoană juridică este pusă în practică şi adusă la îndeplinire de către organele de conducere administrative ale acesteia, revenindu-le în acest sens obligaţii stabilite atât prin mandatul primit, cât şi în conformitate cu dispoziţiile legale ce le sunt aplicabile.
Faptele prin care se realizează actele de gestionare a activităţii comerciantului, săvârşite de către membrii organelor de conducere – în primul rând membrii cu atribuţii executive, pot avea pentru comerciant sau pentru terţi consecinţe pozitive sau negative, în acest din urmă caz punându-se problema răspunderii juridice a comerciantului, respectiv, a membrilor organelor de conducere, în diferitele forme ale acesteia (contravenţionala, civilă, penală, etc.), faţă de persoană vătămată. Aceasta, în condiţiile în care persoană vătămată, ca urmare a săvârşirii faptei ilicite, este îndreptăţită legal să ceară restabilirea ordinii de drept încălcate, în sensul obligării făptuitorului să suporte consecinţele prevăzute de lege pentru comiterea acelei fapte.
Sub aspect obiectiv, răspunderea juridică poate fi angajată, în general, atunci când a fost săvârşită o faptă ilicită, adică prin care s-a încălcat o dispoziţie legală, un drept sau un interes protejat legal al altei persoane, iar fapta a avut un rezultat păgubitor pentru o altă persoană, în sensul că a produs un prejudiciu sau o stare prejudiciabilă, între fapta şi rezultatul păgubitor existând un raport de cauzalitate.
În cadrul răspunderii civile, în contextul derulării normale a activităţii comerciantului, membrii organelor de conducere răspund faţă de acesta şi faţă de terţi pentru consecinţele negative ale faptelor lor în contextul naturii contractuale şi, totodată, legale, a relaţiilor lor cu aceştia, având în vedere că obligaţia nerespectata sau îndeplinită defectuos prin fapta ilicită săvârşită poate proveni din contractul încheiat sau dintr-o dispoziţie legală, răspunderea lor putând fi, deci, contractuala sau delictuala. Aceasta cu precizarea că, de regulă, deoarece membrii organelor de conducere au acţionat în numele comerciantului persoană juridică, iar nu în nume propriu, faţă de terţi răspunde mai întâi comerciantul, iar membrii organelor de conducere răspund în mod subsidiar, în măsura în care nu s-a acoperit prejudiciul altfel.
Sunt însă situaţii în care consecinţă negativă a săvârşirii faptei ilicite este aducerea comercianţilor persoane juridice în stare de insolventa, situaţie faţă de care încetează derularea normală a activităţii debitorului aflat în imposibilitate de a-şi plăti obligatiiie cu disponibilităţile băneşti existente, acesta fiind supus procedurii insolventei, cu regulile ei speciale. Indiferent de modalităţile reglementate pentru realizarea procedurii insolventei, scopul acesteia vizează plata creanţelor existente împotriva comerciantului, ale căror titulari sunt tertii-creditori. Modalitatea primordială de realizare a procedurii este acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci când este posibil, a şansei de redresare a activităţii acestuia.
Faptele persoanelor fizice care compun persoană juridică sunt acelea care pot determina, în contextul arătat, atât raportul obligaţional în baza căruia debitorul datorează plata creanţei, cât şi starea de insolventa, său şi una şi alta. Membrii organelor de conducere angajează răspunderea persoanei juridice ca urmare a actelor şi faptelor juridice săvârşite în exercitarea funcţiei respective.
În procedura insolventei, debitorul răspunde în sensul platii creditorilor în urma apariţiei stării de insolventa. Dacă persoana fizică, prin voinţa şi fapta sa nu a urmărit, în mod real, ci doar aparent, să dea expresie unei fapte a persoanei juridice, doar folosindu-se de funcţia şa sau fără legătură cu aceasta şi, totodată, a cauzat apariţia stării de insolventa a debitorului persoană juridică, creând totuşi încrederea creditorilor că au de a face cu o faptă a persoanei juridice, este justificat pentru creditori să îşi poată exercita dreptul de a obţine atragerea răspunderii nu faţă de debitor, pentru că fapta a fost săvârşită doar aparent ca fiind a acestuia, ci faţă de persoană fizică autoare a faptei, pentru fapta exclusiv proprie.
Aceasta chiar dacă raportul obligaţional din care s-a născut creanţa creditorului faţă de debitor ar fi rezultatul unor alte fapte ale debitorului ca expresie a faptelor persoanelor fizice care îl compun că persoană juridică.
S-a apreciat în mod constant, în scop preventiv şi reparatoriu, că nu pot fi ignorate faptele prin care membrii organelor de conducere sau alte persoane, procedând în mod fraudulos în condiţiile arătate anterior, determina starea de insolventa a comerciantului persoană juridică, cu consecinţa prejudicierii creditorilor, iar persoanele respective trebuie să răspundă în locul debitorului.
A apărut, astfel, necesitatea reglementării, în cadrul procedurii insolventei, a răspunderii membrilor organelor de conducere ale persoanei juridice faţă de creditori, în locul răspunderii faţă de aceştia a debitorului persoană juridică, în cazul în care existenţa acesteia din urmă nu se justifică.
Cum persoanele fizice în discuţie sunt avute în vedere,îndeosebi prin prisma calităţii deţinute în cadrul persoanei juridice, în organele de conducere ale acesteia, iar faptele în măsură să creeze aparenta despre care s-a făcut vorbire implica factorul decizional, s-a ajuns să se vorbească despre răspunderea membrilor organelor de conducere.
Instituţia răspunderii membrilor organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolventa a debitorului a devenit chiar una dintre modalităţile specifice ale procedurii insolventei, prin care se urmăreşte atingerea scopului prevăzut de lege pentru aceasta, constituind mai frecvent decât ar fi cazul şi singura posibilitate a creditorilor de a-şi recupera creanţele.
Consideraţii privind raportul dintre cauzele de atragere a răspunderii în temeiul dispoziţiilor art. 169 din Legea 85/2014 şi răspunderea penală a membrilor organelor de conducere în temeiul dispoziţiilor Legii 31/1990.
Potrivit dispoziţiilor art. 169 alin. (8) din Legea 85/2014, atragerea răspunderii potrivit alin. (1) nu înlătură aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infracţiuni.
Din dispoziţiile respective rezultă că răspunderea, în sensul suportării de către o persoană a pasivului debitorului în cadrul procedurii insolventei, ca urmare a cauzării stării de insolventa prin săvârşirea uneia sau unora dintre faptele enumerate la art. 169 alin. (1), nu înlătură posibilitatea atragerii faţă de aceeaşi persoană şi a răspunderii penale, în cazul în care fapta sau faptele săvârşite constituie şi infracţiuni.
În ceea ce priveşte membrii organelor de conducere ale debitoarei Cet Govora, facem precizarea că din octombrie 2015, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 204/30.09.2015, Societatea a trecut de la o administrare în sistem unitar la o administrare în sistem dualist, fiind administrată de un Consiliu de Supraveghere format din 7 membrii şi un Directorat compus din 7 membrii.
În cele ce urmează, prezentăm membrii Consiliului de Administraţie în perioada 2009 – 2015, când societatea a fost administrată în sistem unitar, precum membrii Consiliului de Supraveghere şi ai Directoratului în perioada 2015 – 2016, când societatea a fost administrată în sistem dualist.

Sistemul unitar
Prin Hotărârea AGA nr. 1/21.01.2009 au fost desemnaţi, începând cu data de 01.02.2009, membrii Consiliului de Administraţie din cadrul Cet Govora, în următoarea componenta:

1. Bălan Mihai;
2. Oteșanu Daniela;
3. Predescu Iustin;
4. Potop Marinică;
5. Crăciun Cirstoiu Gheorghe.

Prin Hotărârea AGA nr. 13/28.08.2009, Potop Marinică, deminsionat din funcţia de membru al consiliului de administraţie, a fost înlocuit cu Mirea Marian.
Prin Hotărârea AGA nr. 1/31.01.2013 s-a validat Consiliul de Administraţie, în următoarea componenta:

1. Predescu Iustin;
2. Oteșanu Daniela;
3. Lăpădat Constantin;
4. Crăciun Cirstoiu Gheorghe;
5. Mirea Marian.

Prin Hotărârea AGA nr. 16/21.08.2016 s-a fost validat Consiliul de Administraţie în următoarea componenta:

1. Predescu Iustin;
2. Bălan Mihai;
3. Oteșanu Daniela;
4. Ghermac Eftimie;
5. Decuseară Jean;
6. Mihalache Eugen;
7. Andronie Marius Eugen.

Prin Hotărârea AGA nr. 9/02.12.2014 s-au revocat următorii membrii ai Consiliului de Administraţie:

1. Predescu Iustin;
2. Oteșanu Daniela;
3. Mihalache Eugen Costinel;
4. Andronie Marius Eugen.

Prin Hotărârea AGA nr. 2/20.01.2015 s-a aprobat numirea, pe locurile vacanţe din cadrul Consiliului
de Administraţie a următoarelor persoane:

1. Fodoreanu Sorin;
2. Constantinescu Dragoş;
3. Cazan Nicolae Laurenţiu;
4. Popică Luiza.

Sistemul dualist
Prin Hotărârea AGA nr. 23-08.10.2015 s-a aprobat modificarea statutului societăţi şi schimbarea sistemului de administrare al societăţii CET Govora SĂ, de la sistemul unitar la cel dualist. Astfel, s-a constatat încetarea de drept a mandatelor membrilor consiliului de administraţie al societăţii şi au fost desemnaţi primii membrii ai consiliului de supraveghere, durata mandatului acestora fiind provizorie, până la desemnarea membrilor consiliului de supraveghere potrivit legii, după cum urmează:

1. Cazan Nicolae Laurenţiu;
2. Constantinescu Dragoş;
3. Ghermac Eftimie;
4. Oprea Ion;
5. Rădulescu George;
6. Tomescu Gabriel.

Prin Hotărârea AGA nr. 26/27.10.2015 s-a completat componenta Consiliului de Supraveghere cu Jivan Nicolae, durata mandatului acestuia neputând depăşi 2 ani, fiind provizorie, până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere potrivit legii.
Prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 1/08.10.2015 a fost ales Tomescu Gabriel ca preşedinte al Consiliului de Supraveghere şi au fost desemnaţi membrii Directoratului, după cum urmează:

1. Zelici Ludovic – Direcţia Strategie, dezvoltare, mediu şi informatică;
2. Cumpanasoiu Milorad Ion – Direcţia Producţie şi investiţii Cărbune;
3. Armasoiu Eugen – Direcţia Achiziţii Publice Aprovizionare Transporturi;
4. Lăpădat Constantin – Direcţia Financiar – Contabilitate;
5. Coclet Ion – Direcţia CET – Termoficare Urbană;
6. Idu Ion – Direcţia Resurse Umane;
7. Ilinca Daniel – Direcţia Patrimoniu care va include şi activitatea juridică a societăţii.
Preşedinte al Directoratului a fost desemnat Zelici Ludovic.

Având în vedere concluziile administratorului judiciar privind cauzele insolvenței, se poate constata că există o serie de împrejurări care au condus la apariţia stării de insolventa a CET Govora şi care sunt direct legate de modul în care activitatea societăţii a fost gestionata în general atât din punct de vedere al costurilor, cât şi din punct de vedere al oportunităţii şi profitabilităţii economice a unor înţelegeri contractuale.
La aceasta se mai adaugă şi angajarea de cheltuieli nejustificate cu reclama, publicitate şi studii de fezabilitate, respectiv încheierea unor contracte de achiziţii şi de prestări servicii în defavoarea Cet Govora şi în beneficiul prestatorilor/furnizorilor, precum şi pasivitatea managementului în ceea ce priveşte recuperarea creanţelor Cet Govora.
De asemenea, cu toate că societatea se confruntă cu grave probleme economice, managementul a dispus acordarea de creşteri salariale, sporuri, indemnizaţi şi prime, remunerând astfel neperformantă şi contribuind în mod direct, şi prin aceste măsuri, la dezechilibrul economic al Societăţii.
Degradarea continuă a indicatorilor financiari – contabili ai societăţii care au condus la apariţia incapacităţii de plată şi a stării de insolventa este imputabila acelor persoane cu atribuţii de conducere, control şi supraveghere a activităţii debitoarei. Membrii Adunării Generale a Acţionarilor, ai Consiliilor de Administraţie/Consiliilor de Supraveghere, ai Directoratelor fac parte din categoria acelor persoane care aveau astfel de atribuţii de serviciu şi faţă de care administratorul judiciar va promova acţiuni în atragerea răspunderii civile patrimoniale şi penale, după caz.
Potrivit dispoziţiilor prevăzute de art. 170 din Legea nr. 85/2014, acţiunea de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolventa se prescrie în termen de 3 ani. Prescripţia începe să curgă de la data la care a fost cunoscută sau trebuia cunoscuta persoană care a contribuit la apariţia stării de insolvență, dar nu mai târziu de 2 ani de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de insolvență.

Un comentariu la „Groparii CET Govora – raportul administratorului Borza

 • 12 septembrie 2016 la 17:43
  Permalink

  Acest raport este incomplet, însă în mare parte reflectă realitatea. Totuși nu trebuiesc neglijate ilegalitățile mai mici, care au fost suficient de multe încât să ”ajute” la intrarea în insolvență a CET-ului și implicit trebuiau să apară în acest raport. Nu zice nimeni nimic de ex-directorul de exploatare Nicolae Dina care a ținut 15 ani de zile în brațe firma S.C. NOVA OAȘ S.R.L. ( firmă cu personal preponderent necalificat ), care nu și-a justificat prea mult contractele cu CET-ul ( CET-ul având acum 15 ani proprii muncitori necalificați care au fost dați afară tocmai pentru a putea fi ”aranjate” contractele ulterioare cu S.C. Nova Oaș S.R.L. ). Tot Nicolae Dina a adus utilaje de la fier vechi ( buldozere, vole, electrocare, nefuncționale ) în special la Secția Combustibil cu complicitatea șefului de secție de aici, care în acte figurau ca noi, ele fiind de fapt niște epave ( asta însemnând facturi de miliarde, când de fapt fierul vechi costă 0,30 lei/kg ). Nimeni nu zice nimic despre miile de role metalice noi pentru benzi scoase din incinta CET-ului ca fier vechi ( la 1,5 lei bucata ) și readuse după un timp ca role noi ( cum au și fost de fapt ) la prețul de 95 de lei bucata ( adică la fiecare una bucată rolă câștigul pentru infractori fiind de 80 lei ). Și mai sunt câteva zeci de astfel de exemple, care cumulate definesc starea actuală a S.C. CET GOVORA S.A.

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *