Gutău ne rectifică din nou… bugetul… 90.000 de lei pentru repararea leagănelor

După rectificări repetate, bugetul local pe 2016 a ajuns la valoarea de 301.202.250 lei, atât la partea de venituri, cât şi la partea de cheltuieli, din care la partea de venituri 274.999.450 lei sumă estimată de încasat pe anul 2016 şi 26.202.800 lei excedent din 2015. Interesant de semnalat este faptul că toate mişcările de sume operate în şedinţa din 12 septembrie s-au făcut pentru acordarea despăgubirilor în cazul exproprierilor proprietarilor „aşezaţi” în calea celebrelor bretele de la şi mai celebrul B-dul. Dem Rădulescu. Actualul Executiv a luat bani de la toate capitolele bugetare pentru acoprirea sumei, de la ajutoarele speciale pentru copiii cu cerinţe speciale, rezervele făcute de interimarul Gigi Matei pentru diferite lucrări de investiţii, cum ar fi podul de peste Olt şi reabilitarea blocurilor. Banii au fost relocaţi în speranţa că anul viitor actuala conducere va avea sursa de finanţare pentru continuarea lucrărilor întrerupte. Dar dacă nu va fi un an bun la încasări de unde va lua banii primarul Mircia Gutău?

Primarul Mircia Gutău a avut, din nou, zi de împărţit banii. Astfel, celebrele  bretele au primit peste 7 milioane lei, 90.000 de lei se vor duce pe repararea locurilor de joacă, Festivalul de teatru InterFest va păpa şi în acest an aproximativ 250.000 lei, alţi bani se vor duce pe cursuri de pregătire profesională a asistenţilor sociali, nu mult 40.000 lei și 60.000 de lei se vor duce pe deplasări interne şi externe. Să tot lucrezi la stat.

„În bugetul iniţial aprobat pentru anul 2016, la capitolul „Învăţământ” sunt estimate venituri în sumă de 1.350.000 lei reprezentând subvenţii de la alte administraţii, respectiv Consiliul Judeţean Vâlcea, pentru acordare ajutoare speciale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. Prin această subvenţie se înscrie în buget ca subvenţie de la CJ suma de 314.630 lei efectiv încasată, iar diferenţa de 1.035.370 lei se înscrie în sursa „Alte venituri”, fără a fi influenţate veniturile totale ale bugetului local pe 2016.

O altă sursă de venituri suplimentare o constituie amenzile aplicate în sumă de 210.600 lei, cu acesta valoarea total rectificată ajunge la 301.412.850 lei.

La partea de cheltuieli resursele reprezentând veniturile suplimentare se repartizează pe capitole astfel:

–   Autorităţi executive – 60.000 lei se duc pe deplasările interne şi externe şi cursurile de perfecţionare profesională;

 – Alte Servicii Publice generale – +12.600 lei pentru diurna legală acordată membrilor Biroului de Circumscripţie la alegerile locale din 2016;

Cultură recreere şi religie – 90.000 lei reparaţii locuri de joacă copii; alte + 48.000 lei se duc pe organizarea Festivalului InterFest.

De la capitolul Asigurări şi asistenţă socială s-a disponibilizat suma de 278.000 lei, sumă consumată din bugetul local în trimestrul III şi recuperată prin transfer în trimestrul IV în trim. III a sumelor defalcate din TVA, din indemnizaţii persoane cu handicap, din care 40.000 lei se repartizează în acelaşi capitol bugetar la art. 20.13 „Pregătirea profesională” în vederea instruirii unui număr de 130 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap, iar suma de 238.000 lei se virează la capitolul Cultură, recreere şi religie pentru acelaşi festival InterFest care a mai primit încă 48.000 lei.

Creditele bugetare repartizate pe capitole de cheltuieli din veniturile suplimentare, precum şi virările de credite prezentate mai sus se regăsesc în secţiunea de funcţionare a bugetului local pe 2016.

În secţiunea de dezvoltare a bugetului local propunem retragerea unor credite bugetare în sumă de 7.748.700 lei din Anexa nr. 5 „Lista de investiţii pe anul 2016 – fonduri externe nerambursabile preaderare de la capitolele:

 – Cultură, recreere şi religie – suma de 2. 632.600 lei de la obiectuvul Modernizare Parc Zăvoi (economie) şi cofinanţare buget local;

– Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică – suma de 2.119.300 lei economie la obiectivul de investiţii „Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe – 15 blocuri ”;

– Transporturi – suma de 2.996.800 lei economie realizată la obiectivul de investiţii „Reabilitare pod peste Olt (996.800 lei) şi 2.000.000 lei sumă repartizată în plus având în vedere prelungirea termenului de execuţie la obiectivul de investiţii „Reorganizare şi modernizarea spaţiului public central”.

Creditele bugetare disponibilizate de la capitolele 67 Cultură, recreere şi religie şi 70 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică în sumă de 4.751.900 lei se virează la capitolul 84 Transporturi în Anexa nr. 6 „Lista obiectivelor de investiţii – 2016”, la acelaşi capitol se înscrie valoarea de 2.996. 800 lei transferată din Anexa nr. 5 „Lista de  investiţii pe anul 2016 – fonduri externe nerambursabile postaderare”.

Cu suma de 7.748.700 lei disponibilizată din Anexa 5 se suplimentează creditele repartizate din bugetul local pentru investiţii în Anexa nr.6 „ Lista obiectivelor de investiţii – 2016”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *