Economia comunei Grădiştea

Inginerul Boiangiu Ilie este primar al comunei Gradistea din anul 2004. Prin grija lui, sit-ul oficial al primăriei îi informează pe cetățeni cu privire la înscrierea gratuită a terenurilor în cartea funciară:

“Prin modificările aduse Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, prin Legea nr. 150/2015, s-a instituit Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizării planului cadastral al imobilelor şi deschiderii cărţilor funciare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale. Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 294/2015. România va beneficia în perioada 2015—2020 de importante alocări financiare de la Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea fondurilor destinate finanţării politicii agricole comune şi pentru a asigura o capacitate ridicată de absorbţie a acestor fonduri.”

Despre economia comunei, aflăm următoarele:  “Ocupația principală a locuitorilor Comunei Grădiștea a constituit-o și o constituie cultura cerealelor, pomicultura, viticultura si creșterea animalelor. Pe văile apelor s-a practicat cultura cerealelor, iar pe dealuri cultura pomilor fructiferi și a viței – de – vie. În ultima perioadă se observă o preocupare pentru apicultură. Mulți tineri accesând fonduri europene în acest sens. În anul 1847, în Grădiștea funcționa o moară pe râul Olteț, moară proprietate a Obștei de moșneni grădișteni, iar lângă aceasta o crescătorie de porci ce erau valorificați la Budapesta. ( Arhivele Statului București, Fondul Arhivistic Cumpănașu ) În anul 1904,10 mai, la inițiativa învățătorului Vasile Bucheru, se înființează Banca Populară ”Cetatea”. Lucra cu Casa Centrală și făcea operațiuni în comunele Grădiștea și Tina. A început operațiunile la 30 iunie 1904, cu 24 membri. Din anul 1913 aceasta are local propriu. (Enciclopedia județului Vâlcea. Vol I – Prezentare generală, coord. I. Soare, Rm. Vâlcea, editura Fortuna, 2010) Între anii 1942-1944,la Grădiștea funcționează un atelier de tors, țesut și tricotaj. ( Ibidem ). În 1945, la Grădiștea este construită prima moară cu motor termic. (DJVAN, Fondul arhivistic al Primăriei Grădiștea, 1930-1974). În 1870, în Grădiștea ia ființă Poșta. În 1898 se înființează un post telefonic la Grădiștea. Pentru ca serviciul poștal de la Grădiștea să prezinte mai multă garanție și operativitate în distribuirea co­res­pon­dențelor, în anul 1908 s-a stabilit ca această activitate să fie făcută de „copii distribuitori”, salarizați de Direcția Poștei Județene, renunțându-se la sistemul vechi ca aceste servicii să intre în atribuțiile oamenilor de gardă de la primării. (Enciclopedia ju­dețului Vâlcea. Vol I – Prezentare generală, coord. I. Soare, Rm. Vâlcea, editura Fortuna, 2010) În 1960 se înființează agenții poștale în satele Obislavul și Valea Grădiștei, iar din 1965 și în satul Băești. ( DJVAN, Fondul arhivistic al Primăriei Grădiștea, 1930-1974). În anul 1960 se înființează agenție C.E.C și Circă Veterinară, iar din1968, Dispensar veterinar. În anul 1962 se înființează S.M.T. ( Stațiunea de Mașini și Tractoare) Grădiștea cu scopul de a sprijinii munca în C.A.P.. (Ibidem). În cadrul Coo­perației Grădiștea se înființează în 1953 magazinul mixt, iar în 1954 restaurant. ( Ibidem ). Printre cele mai vechi târguri din județul Vâlcea se numără și cel de la Grădiștea. La 10 august 1865, Primarul satului Săscioara, Radu Ciochină, eliberează o adeverință prin care Ilie Ilinca, văduvă din acest sat, poate vinde în Târgul din Grădiștea un bou asigurând totodată că animalele din satul Săscioara sunt sănătoase. (Fondul D. Cum­pănașu, 1469-1913, Arhivele Statului, București, Nr. Inventar 1610).”

Dumitru Negulescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *