Incluziunea socială şi reducerea sărăciei în judeţul Vâlcea

În judeţul Vâlcea, sunt incluse în Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015 – 2020 următoarele  categorii:

 1. Persoanele sărace/cu venituri reduse;
 2. Copiii și tinerii lipsiți de îngrijirea și susținerea părinților;
 3. Vârstnicii singuri sau aflați în stare de dependență;
 4. Persoanele de etnie romă;
 5. Persoanele cu dizabilități;
 6. Alte grupuri vulnerabile (persoane dependente de droguri sau alcool, victime ale violenței în familie, persoane care au ispășit pedepse privative de libertate, persoane aflate în evidențele serviciilor de probațiune etc.);
 7. Persoane care trăiesc în comunități marginalizate.

La nivelul comunelor din judeţul Vâlcea riscul de marginalizarea socială apare în 10 localităţi: Bujoreni, Buneşti, Câineni, Dăeşti, Mădulari, Oteşani, Racoviţa, Sălătrucel, Şuşani şi Vaideeni.

Conform  datelor publicate în proiectul “Considerente pentru elaborarea proiectului de Strategie Naţională şi a Planului de Acţiune privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei (2014-2020)” situaţia marginalizării în comunele cu risc din judeţul Vâlcea este următoarea:

Comună Sat Populaţie totală

conform recensămân-tului din 2011

Ponderea populaţiei rome în total populaţie conform recensământului din 2011 Rata margina-lizării Tipul margina-lizării
BUJORENI Lunca 4410 3,42 6,1-<12% Marginalizare medie
BUNEŞTI Râpăneşti 2639 6,90 6,1-<12% Marginalizare medie
CÎINENI Câinenii Mari 2500 7,48 6,1-<12% Marginalizare medie
DĂEŞTI Băbueşti 2899 8,97 0,1-<6,1% Marginalizare sub medie
MĂDULARI Dimuleşti 1459 0,00 6,1-<12% Marginalizare medie
OTEŞANI Sub Deal 2641 0,57 0,1-<6,1% Marginalizare sub medie
RACOVIŢA Balota 1822 7,90 12-<24% Marginalizare peste medie
SĂLATRUCEL Şerbăneşti 1983 0,50 0,1-<6,1% Marginalizare sub medie
ŞUŞANI Râmeşti 3291 0,12 0,1-<6,1% Marginalizare  sub medie
VAIDEENI Vaideeni 3946 5,78 12-<24% Marginalizare peste medie

Dintre măsurile  adoptate la nivelul judeţului  în vederea reducerii sărăciei și promovarea incluziunii sociale amintim:

 • Creșterea productivității exploatațiilor agricole mici și mijlocii, inclusive prin accesarea fondurilor UE;
 • Dezvoltarea economiei sociale în vederea creşterii oportunităţilor de angajare pentru grupurile vulnerabile;
 • Dezvoltarea grupurilor şi echipelor comunitare de intervenție integrată (ex. GIR);
 • Protejarea consumatorilor săraci și vulnerabili în perioadele de iarnă prin acordarea ajutorului pentru încălzire;
 • Creșterea importanței programelor țintite către grupurile vulnerabile;
 • Protejarea persoanelor vârstnice aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială;
 • Creşterea accesului la programul de învăţare şi formare pe tot parcursul vieţii pentru tinerii dezavantajaţi şi populaţia de vârstă activă;
 • Îmbunătăţirea accesului grupurilor vulnerabile la servicii de asistenţă medicală primară;
 • Consolidarea și îmbunătățirea asistenței sociale la nivelul comunităţii;
 • Asigurarea mecanismelor de creștere a responsabilității sociale din serviciile sociale;
 • Creşterea accesului copiilor din grupurile vulnerabile la educație;
 • Dezvoltarea serviciilor de locuințe sociale;
 • Asigurarea sprijinului de urgenţă și creșterea capacității de prevenție timpurie pentru persoanele fără adăpost;
 • Creșterea participării la activități de voluntariat cu și pentru grupurile vulnerabile;
 • Îmbunătăţirea accesului la informații și cunoaștere;
 • Integrarea comunităților marginalizate;
 • Îmbunătățirea furnizării serviciilor prin consolidarea tehnologiei informaţiei;
 • Promovarea site-ului e-Incluziune.ro care este accesibil inclusivi persoanelor cu dizabilităţi de vedere;
 • Modernizarea sistemelor de plăţi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *