Modificarea și completarea legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

Legea nr 76/2016 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă a fost modificată prin OUG nr.60/28.09.2016, apărută în Monitorul Oficial nr. 773/04.102016.

 

Premisele modificării: deficitul de forță de muncă din anumite regiuni, stimularea mobilității interne, întoarcerea lucrătorilor români din spațiul UE/SEE, integrarea pe piața muncii a tinerilor, a șomerilor de lungă durată, a persoanelor cu dizabilități, absorția fondurilor europene prin mecanismul de tip necompetitiv din programul POCU.

ANALIZA COMPARATIVĂ A PRINCIPALELOR MODIFICĂRI INTRODUSE DE OUG 60/2016

 

Nc

Tip prevedere legală Articol Lg 76/2002 modificat Tip modificare Prevederi până la modificarea legii Prevederi cf OUG 60/2016
1. Tânăr NEET Art.5 adăugare Tânăr între 16-24 ani, nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ, nu participă la activități de formare profesională.
2. Profilarea șomerului Art.58 modificare Încadrarea șomerilor pe nivele de ocupabilitate : ușor, mediu, greu și foarte greu ocupabil.
3. Îndrumarea în procesul de integrare Art.58 modificare Persoanele greu și foarte greu ocupabile pot fi îndrumate gratuit pe o perioada de 3 luni în procesul de integrare socioprofesională la noul loc de munca, cu acordul angajatorului.
4. Prima de activare acordata șomerilor Art. 73.2 adăugare 500 lei pentru șomerii neindemnizați care se angajează pe o perioadă mai mare de 3 luni.
5. Prima de încadrare acordata șomerilor Art.74 modificare 1.000 lei pentru șomerii care se încadrau in muncă la peste 50 de km de domiciliu 0,5 lei/km/zi, maxim 55 lei/zi, pe o perioadă de maxim 12 luni pentru șomerii care se încadrează într-o localitate situată la peste 15 km de domiciliu/reședință, localități cuprinse în Planul Național de Mobilitate.
6. Prima de instalare acordata șomerilor Art.75 modificare 3.500 lei pentru șomerii care se încadrau în muncă și își schimbau domiciliul Între 3.500 lei – 15.500 lei (în tranșe) pentru persoanele care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința ca urmare a încadrării într-o localitate situata la peste 50 km. față de vechea localitate de domiciliu.   De aceleași drepturi beneficiază și persoanele de cetățenie română care și-au exercitat dreptul la liberă circulație a lucrătorilor în spațiul UE/SEE pe o perioadă de cel puțin 35 de luni.

IMPORTANT : pentru a beneficia de prima de instalare persoanele trebuie să plece sau să vină  din/în localitățile  cuprinse in Planul National de Mobilitate.

7. Subventionarea absolvenților Art.80 modificare 500 lei lunar/12 luni – absolvent studii profesionale

600 lei lunar/12 luni – absolvent studii medii

750 lei lunar/12 luni – absolvent studii superioare

 

900 lei lunar/12 luni sau 18 luni pentru absolvenți cu dizabilități
8. Subvenționarea șomerilor peste 45 de ani, susținătorilor unici ai familiilor monoparentale, persoane cu handicap,  tinerilor NEET, șomerilor de lungă durată Art.85 modificare 500 lei lunar/12 luni

900 lei lunar/12 luni

9. Subvenționarea șomerilor care mai au 5 ani până la pensie Art.85 modificare 500 lei lunar/maxim 5 ani 900 lei lunar/maxim 5 ani

Măsurile prevazute mai sus se finanțează, pe baza principiului aditionalității, conform art. 95 din Regulamentul UE nr. 1.303/20013, din fonduri externe nerambursabile și din fondurile publice naționale aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *