Strategia de dezvoltare a sportului vlcean (II): Antrenorul emerit Paul Dinu apreciază că există disponibilitatea populaţiei de a practica sporturile de performanţă şi de masă

La elaborarea strategiei de dezvoltare a sportului vâlcean pentru următorii şase ani, antrenorul emerit Paul Dinu a făcut mai întâi o analiză SWOT a sportului din Vlcea şi a identificat câteva puncte tari. acestea ar fi:

Se menţine tradiția organizării unor competiții şcolare şi universitare

În Rm. Vlcea există, din fericire, un număr mare de populație şcolară şi universitară. Există şi un nteres în creştere, al populaţiei, pentru practicarea sportului recreativ; Existenţa unor baze optime pregătirii sportive cu tradiţie; Existenţa unor cluburi sportive cu rezultatele deosebite în plan organizatoric care pot constitui exemple de bună practică; Vâlcea are şi un număr relativ mare al populației active (instituții, şcoli, universități, bănci, întreprinderi); Caracterul accesibil şi agreabil al activității fizice perceput la un nivel superior de către populație; Posibilitatea extinderii ofertei serviciilor sportive către populație. Paul Dinu a remarcat şi existența unei tradiții de cooperare între primărie, consiliul local al municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, cluburi sportive şi ONG‐uri în vederea organizării unor activități sportive, dar şi existența de specialişti cu calificări adecvate în şcoli şi cluburile sportive. Se observă, de asemenea, o tendință de a menține tradiția organizării unor competiții şcolare şi universitare. În Vâlcea există unele ramuri sportive cu mare tradiţie care aduc rezultate naţionale şi internaţionale, o infrastructură sportivă dezvoltată permanent în municipiu, asociaţii sportive şi organizaţii sportive. Râmnicul nu duce lipsă de evenimente, campionate, competiţii sportive de nivel local şi naţional. Judeţul are câteva structuri sportive de tradiție cu rezultate deosebite pe plan intern şi internațional (exemplu C.S. Chimia Rm.Vâlcea), dar şi pepiniere de tradiție C.N.I.M.B. Rm.Vâlcea şi C.S.S. Rm.Vâlcea. În paralel au apărut câteva cluburi sportive private cu rezultate foarte bune. Iniţiatorul acestei strategii a remarcat şi o participare foarte bună a sportivilor vâlceni la Campionatele mondiale, Campionatele europene şi naţionale din ultimii ani şi cu număr însemnat de sportivi în loturi naționale, xistența unor specialişti de valoare la secțiile sportive din municipiu, existența unor baze sportive competitive pe plan național (sala sporturilor Traian, stadionul 1 Mai din Zăvoi). Să nu uităm faptul că Sala Sporturilor Traian din Rm.Vâlcea este printre puţinele, ca standarde si acreditare, din România. Îmbucurător e faptul că există disponibilitatea populaţiei de a practica sporturile de performanţă şi de masă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *