Doar o vorbă despre… comuna Prundeni

Comuna Prundeni este situată în sud-estul județului și al Piemontului Oltețului, pe partea dreaptă a văii Oltului, la nord de Drăgășani, așa cum consemnează istoricul vâlcean Eugen Petrescu, în volumul ”Vâlcea, Țara Lupilor Getici sau Ținutul Vâlcilor”. Localitatea are în componență 4 sate: Prundeni (reședința), Bărbuceni, Călina și Zăvideni.

podgorie-din-prundeniPe teritoriul comunei există două stații de cale ferată, în satele Călina și Zăvideni, inaugurate la 20 iunie  1887. Tot în satul Zăvideni func­țio­nează o balastieră modernă de exploatare a balastrului din râul Olt. Aici se mai află o hidrocentrală situată pe același râu, cu o putere instalată de 38 MW, intrată în funcțiune în anul 1979.

Toponimul Prundeni se referă la natura terenului pe care se află această așezare și are la bază cuvantul slavon ”prund” = pietriș amestecat cu nisip. Numele satului Bărbuceni are la bază antroponimul Bărbucea, probabil un locuitor de vază al acestor pământuri.

Toponimul Călina are la bază tot un antroponim. Despre acest termen istoricii spun ca ar fi o prescurtare de la Calinic sau ar proveni de la substantivul comun ”călin”, care înseamnă cumnat. Numele satului poate proveni și de la crângurile de călin, arbust cu frunze late și cu fructe roșii și zemoase, necomestibile. Toponimele Prundeni și Călina apar în documente și sub forma ”Prundul” și ”Călinet”.

Numele satului Zăvideni ar proveni de la antroponimul arhaic Zevedei. biserica-din-prundeniPe teritoriul comunei Prundeni au avut loc lupte crâncene între pandurii lui Tudor Vladimirescu și oștile turcești care ocupaseră deja Drăgă­șaniul, pe 26 mai 1821. 800 de panduri slab echipați au ținut piept celor 3000 de turci bine înarmați. Monumentele istorice din această zonă sunt Biserica din lemn cu hramul ”Sfinții Voievozi”, construită în secolul al XVIII-lea, în satul Prundeni și bisericile cu hramurile ”Adormirea Maicii Domnului”, construită la 1815 și „Sfânta Treime”, construită la 1842, în Zăvideni.

Alina NENU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *