ABA Olt: Acțiuni de verificare a tuturor construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor în bazinul hidrografic Olt

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului, Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului mediului și pădurilor și al ministrului administrației și internelor nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, precum și ale Programului principalelor acțiuni ale Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență (CMSU), în perioada 26 septembrie – 18 noiembrie 2016, s-au desfășurat acțiuni de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, în județele din bazinul hidrografic Olt, astfel: în perioada 26 – 30 septembrie 2016 în județele Harghita și Brașov, în perioada 07 – 11 noiembrie 2016 în județele Brașov, Sibiu și Olt, acțiunile de verificare s-au terminat cu județul Vâlcea în perioada 17 – 18 noiembrie 2016.

În fiecare județ s-a verificat: Modul în care au fost realizate măsurile şi lucrările stabilite la verificările efectuate în anul 2015;

  • verificarea stării tehnice și funcționale a digurilor longitudinale, de compartimentare și de remuu (asigurarea continuității liniilor de apărare, modul de întreținere al coronamentelor, taluzelor, rampelor de acces și a zonelor dig-mal, existența bornelor, barierelor, mirelor de ape mari și modul de întreținere al acestora, starea funcțională a lucrărilor de traversare, măsuri luate pentru dezafectarea celor nefuncționale și pentru punerea în siguranță a instalațiilor de închidere a acestora), modul de întreținere a canalelor de preluare a infiltrațiilor la diguri, după caz;
  • verificarea stării tehnice și funcționale a barajelor și digurilor de contur, a acumulărilor permanente mici (categoria C și D) a căror avariere pot pune în pericol localități, precum și a acumulărilor nepermanente cu rol de atenuare a viiturilor;
  • verificarea lucrărilor de regularizare a cursurilor de apă cu evidențierea punctelor critice, inclusiv cele semnalate de autoritățile publice locale;
  • existența perdelelor forestiere de protecție în zonele dig-mal de la Dunăre, modul de exploatare al acestora, evidențierea zonelor lipsite de perdele de protecție (inclusiv a golurilor din interiorul perdelelor existente) precum și a celor cu plantații tinere;
  • situația stocurilor de materiale și mijloace de apărare existente în conformitate cu normativul-cadru de dotare (modul de întreținere a magaziilor de materiale, măsuri întreprinse pentru completarea și reînnoirea stocurilor – materialele şi mijloacele de apărare repartizate la Sistemele de Gospodărire a Apelor, în perioada 2015-2016). S-au verificat de asemenea, prin sondaj, stocurile de apărare şi mijloacele existente la primării;
  • verificarea măsurilor întreprinse pentru reactualizarea Planurilor de acțiune în caz de accident la baraj, a căror perioadă de valabilitate a expirat, atât pentru acumulările din administrarea Administrației Naționale “Apele Române”, cât și pentru cele din administrarea S.C. Hidroelectrica SA;
  • verificarea la nivelul Consiliului Județean și a unităților administrativ teritoriale a stadiului integrării hărților de risc la inundații în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului de interes județean și local;
  • verificarea la nivelul unităților administrativ teritoriale a modului în care au fost afișate în locuri publice semnificația codurilor de culori pentru avertizările meteorologice și hidrologice, precum și semnificația semnalelor de alarmare acustică a populației, afișarea extraselor din Planul local de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale la sediul primăriilor şi pe pagina de internet a instituției.

De asemenea în fiecare județ s-a verificat, modul de realizare a măsurilor și lucrărilor stabilite la verificarea din 2015, prin Plan Tehnic sau Investiții, starea digurilor longitudinale, starea lucrărilor transversale și a lucrărilor de regularizare, starea tehnică și funcțională a barajelor și digurilor de contur la acumulările mici de categoria ”C” și ”D”, situația stocului de materiale și mijloace de intervenție la fiecare SGA din bazin, cât și Planurile de acțiune în caz de accidente la baraje, la SGA-urile care au baraje și la Hidroelectrica.

Tematica acțiunii de verificare a fost aprobată de președintele Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă (C.M.S.U), Cristiana PAȘCA PALMER, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor

Această acţiune este derulată anual, de către reprezentanţii Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Administraţiei Naţionale „Apele Române”, Administraţiilor Bazinale de Apă şi Sistemelor de Gospodărire a Apelor, Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene – Centrele Operaţionale şi a Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare – filialele judeţene, S.C. Hidroelectrica S.A., Regiei Naţionale a Pădurilor, Gărzii Forestiere, Comitetelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă-Grupurile de Suport Tehnic pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă Generate de Inundaţii.

Pentru fiecare din deficiențele constatate la fiecare județ s-au propus măsuri de remediere cu termene și responsabilități stabilite  de comun acord de către toți membrii comisiei de verificare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *