Service-urile auto verificate de comisarii ANPC Vâlcea

Comisarii din cadrul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vâlcea au desfăşurat, în perioada 24.10.2016 – 04.11.2016, o acţiune de control pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la service-urile auto.

Au fost verificaţi 22 operatori economici, constatându-se abateri la 4 dintre aceştia (18,2%).
Deficienţe constatate:

 • Lipsa autorizării RAR;
 • Neafişarea preţurilor şi tarifelor practicate;
 • Neindicarea duratei de execuţie a lucrării.

Au fost aplicate 4 sancţiuni: 2  amenzi contravenţionale în valoare totală de  3000 lei şi 2 avertismente.

Sfaturi când mergem cu autoturismul la SERVICE
1. Înainte de a lăsa autoturismul într-un service-auto, asiguraţi-vă că service-ul funcţionează legal şi este autorizat de RAR pentru această activitate.
2. Informaţi-vă în prealabil asupra tarifelor înainte de a lăsa autoturismul şi nu ezitaţi să solicitaţi şi un deviz estimativ al intervenţiei;
– service-urile sunt obligate să afişeze preţurile cu TVA într-o manieră vizibilă şi lizibila în zona de recepţie a clientelei şi să precizeze modul de calcul utilizat (ora fizică sau baremurile de timp / ora tehnologică pentru reparaţii furnizate de producător).

3. Service-ul este obligat să furnizeze o factură, care este emisă în dublu exemplar, originalul fiind remis clientului însoţit de chitanţa (formularul fiscal) sau chitanţa eliberată de POS (la plată cu card);
Factura trebuie să fie detaliată şi să conţină următoarele informaţii:

 • denumirea societăţii şi adresa;
 • numele clientului;
 • data şi locul efectuării reparaţiei;
 • modul de calcul al manoperei: timp fizic sau barem de timp / ora tehnologică;
 • piesele de schimb utilizate (cantitate/preţ);
 • alte materiale de întreţinere, consumabile utilizate (cantitate/preţ);
 • numărul de înmatriculare al autoturismului (eventual kilometrajul).

Dacă factura vi se pare excesivă ca valoare, solicitaţi o verificare, cu catalogul de operaţii tehnologice, cu ajutorul personalului.
În cele mai multe cazuri, acesta se găseşte sub forma unui fişier informatic în programul de editare al facturii.
4. Solicitarea unui deviz va ajuta să estimaţi costurile şi nu vă angajează, el trebuie să conţină:

 • descrierea precisă a lucrărilor care se vor efectua;
 • costul manoperei;
 • lista pieselor de schimb necesare;
 • termenul de reparaţie;
 • durata de valabilitate a devizului.

Notă: dacă devizul este semnat de ambele părţi, el se poate transforma astfel într-un contract comercial şi trebuie să se emită o notă de comandă pentru reparaţie.
5. Nota de comandă (reparaţie) se redactează pe un formular cu antetul societăţii şi trebuie să cuprindă:

 • data;
 • identitatea clientului;
 • tipul/modelul autovehiculului şi kilometrajul;
 • natura exactă a reparaţiilor de efectuat;
 • costul probabil al acestor intervenţii;
 • durata imobilizării autovehiculului.

Starea autoturismului în timpul reparaţiei poate să fie menţionată în notă şi clientul  poate să atragă atenţia asupra unor echipamente care sunt montate.
Service-ul devine răspunzător de starea autoturismului şi răspunde pentru orice pagubă produsă pe perioada intervenţiei.
Este important deci, ca cele două părţi să consemneze în scris toate informaţiile, pentru a evita discuţiile la preluarea  vehiculului, dacă veţi constata pagube sau lipsa unor accesorii.
Nota de comandă (reparaţie) semnată de cele două părţi prezintă următoarele avantaje:

 • constituie o probă despre ce s-a cerut şi ajuta la contestarea facturii ulterioare, care ar conţine reparaţii suplimentare neacceptate;
 • serveşte la compararea cu factura;
 • va constitui dovadă, în caz de responsabilitate a service-ului, pentru lucrări neefectuate sau necorespunzătoare;
 • dacă autoturismul nu este restituit în termenul stabilit, puteţi soma service-ul să respecte termenul înscris printr-o scrisoare recomandată cu confirmarea primirii.

Dacă service-ul nu are un formular tip, trebuie să solicitaţi realizarea unei astfel de “note” pe o hârtie cu ştampila societăţii.
Excepţie: service-ul trebuie să vă informeze că specialist în domeniul auto, dacă în cursul reparaţiei identifica un element care se poate defecta sau este defect şi există riscul unei defecţiuni iminente (care poate constitui un risc pentru securitatea dumneavoastră) pentru obţinerea acordului de reparare.
6. Pentru piesele de schimb utilizate de service la reparaţie, din stocurile proprii, se acorda garanţie conform Legii 449/2003 (r1) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate lor .
Pentru intervenţia realizată (manopera)  OG nr. 21 / 1992 (r2 ) privind protecţia consumatorilor obliga operatorul economic să acorde o garanţie. Fiecare societate aplica propria politică comercială faţă de clienţi referitor la durata acestei garanţii.
Specialiştii din SERVICE au datoria să consilieze clienţii asupra unor reparaţii, ce sunt necesare a fi efectuate, explicând motivele recomandărilor.
7. Service-ul este depozitarul autoturismului care îi este încredinţat.
Dacă automobilul este furat sau deteriorat în plus faţă de recepţia efectuată, pe timpul reparaţiei, costurile sunt suportate de societate.
Ca regulă generală, jurisprudenţa limitează responsabilitatea SERVICE-ului la ceea ce este previzibil de a se găsi într-un autoturism la interior: haine, hărţi, bagaje, scule…şi nu obiecte de valoare ca bijuterii, blănuri sau aparate hi-fi, video. În astfel de situaţie este prudent să nu lăsaţi obiecte personale, sau dacă nu puteţi face altfel, preveniţi unitatea service.
8. Service-ul are obligaţia să vă restituie piesele înlocuite, cu excepţia acelora care sunt utilizate la reparaţie pe perioada garanţiei.
9. Service-ul este responsabil de accidentele care pot să survină în interiorul spaţiului de lucru, cu condiţia că nicio neglijenţa sa nu fie imputata victimei (clientului).
10. În cazul existenţei unei nemulţumiri reale, privind reparaţia efectuată, consumatorii trebuie să încerce întâi o rezolvare pe cale amiabilă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *