Situația juridică a Ansamblului ”Muzeul Satului Vâlcean”, monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural național

Ansamblul ”Muzeul Satului Vâlcean”, situat în  sat Bujoreni, comuna Bujoreni, a fost înscris în Lista Monumentelor Istorice  2004  (judeţul Vâlcea) la poziția 349, cu codul VL-II-a-B-09693, respectiv în grupa valorică B. Clasarea monumentelor istorice în Lista Monumentelor Istorice din județul Vâlcea 2004 s-a făcut prin preluarea Listei Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice din anul 1992, fără întocmirea dosarelor individuale de clasare.

Ulterior, prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2182/2005 pentru aprobarea LMI 2004, modificări și completări, Ansamblul ”Muzeul Satului Vâlcean” este trecut singur în grupa valorică A, dintr-o eroare, de care DJC Vâlcea nu este responsabilă, cele trei componente ale ansamblului rămânând în categoria valorică B.

Cu ocazia reactualizării Listei Monumentelor Istorice 2010, Institutul Național al Patrimoniului a corectat această eroare, ansamblul revenind la grupa valorică B, așa cum a fost clasat în LMI 2004. În prezent, în LMI 2015,  ansamblul își păstrează grupa valorică B.

Consiliul Județean Vâlcea a identificat o oportunitate de finanțare nerambursabilă pentru modernizarea Muzeului Satului Vâlcean prin POR 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. Cum însă Ansamblul ”Muzeul Satului Vâlcean” este amplasat în mediul rural, respectiv comuna Bujoreni și este monument de grupă valorică B, nu era eligibil, motiv pentru care s-a găsit soluția schimbării grupei valorice, respectiv clasarea acestuia în grupa valorică A, monument reprezentativ pentru patrimoniul cultural național.

Prin adresa nr. 11620/25.07.2016, Consiliul Județean Vâlcea a solicitat inițierea procedurii de schimbare a grupei valorice de clasare a Ansamblului ”Muzeului Satului Vâlcean”, din grupa valorică B în grupa valorică A.

Ținând cont de faptul că, în prezent clasarea, declasarea sau schimbarea grupei valorice se face numai în baza unei documentații, care trebuie să cuprindă printre alte documente și un studiu istoric de fundamentare, întocmit de un specialist atestat de Ministerul Culturii, DJC Vâlcea a solicitat Consiliului Judeţean Vâlcea, în calitate de proprietar, punerea la dispoziţie a documentelor necesare întocmirii dosarului de schimbare a grupei valorice de clasare conform legii.

În prezent Consiliul Judeţean Vâlcea nu a depus la sediul DJC Vâlcea documentele solicitate, în vederea demarării procedurii de schimbarea a grupei valorice de clasare a Ansamblului ”Muzeul Satului Vâlcean”.

După primirea documentelor necesare întocmirii documentației, aceasta va fi analizată conform procedurii, în ședința Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice în vederea eliberării unui aviz favorabil, fiind ulterior trimisă la Ministerului Culturii pentru a fi analizată în cadrul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice – Secțiunea Evidență. În funcție de concluziile rezultate în urma analizării dosarului, după caz,  va fi emis ordinul  de clasare a ministrului culturii privind schimbarea grupei valorice.

Vă sigurăm că instituția noastră, consideră clasarea Ansamblului ”Muzeului Satului Vâlcean” în grupa valorică A, o prioritate și va sprijini toate demersurile legale realizării acestui obiectiv.

                                                                           Director executiv,

                                                                            Prof. dr. Florin Epure

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *