Primarul din Cernişoara despre aplicarea legii fondului funciar

„Referitor la Legile Fondului Funciar, situatia de la nivelul localităţii la începutul anului se prezenta astfel:

a ) la Legea 18/1991 trebuiau emise un număr de 686 titluri de proprietate pentru pădure, cu suprafaţa de 480,12 ha, acţiune care a fost realizată în procent de 100 %.

  1. b) La Legea nr. 169/1997 şi Legea nr. 1/2000 au îndeplinit condiţiile cerute de lege un număr de 671 cazuri privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru pădure cu suprafaţa de 577,81 ha şi  un  numar  de  115  cazuri  privind  reconstituirea  dreptului  de proprietate pentru terenuri agricole, pentru suprafaţa de  131,55 ha.

Au  fost  puşi  în  posesie  un  număr  de  633 proprietari  cu  suprafaţa  de  535,65  ha. pădure, pentru care au fost emise titluri de proprietate  şi un număr de 115 proprietari cu suprafaţa  de  131,55  ha  teren  agricol  pentru  care  au fost  emise  titluri  de  proprietate, respectiv Ordinul Prefectului.

  1. c) La Legea nr. 247/2005 au fost depuse un număr de 261 cereri, din care 223, pentru suprafaţa de 278,93 ha padure si 38 pentru suprafata de 29,79 ha teren agricol.

Până la  această  dată, în sedintele saptamanale ale comisiei locale au  fost  analizate toate cererile si  au  fost  trimise  raspunsuri  tuturor celor 261 de cazuri.

Avem  o  administraţie  eficientă  şi  eficace  deschisă spre  nevoile  comunităţii şi care lucrează în beneficiul tuturor, în spiritul transparenţei şi al respectului faţă de cetăţean”, spune Mihai Ionescu, primarul comunei Cernişoara.

 Dumitru Negulescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *