Strategia de dezvoltare a sportului vâlcean (II): Antrenorul emerit Paul Dinu crede că există disponibilitatea populaţiei de a practica sporturile de performanţă şi de masă

La elaborarea strategiei de dezvoltare a sportului vlcean pentru următorii şase ani, antrenorul emerit Paul Dinu a făcut mai întâi o analiză SWOT a sportului din Vâlcea şi a identificat câteva puncte tari. acestea ar fi:

Se menţine tradiția organizării unor competiții şcolare şi universitare

În Rm. Vâlcea există, din fericire, un număr mare de populație şcolară şi universitară. Există şi un nteres în creştere, al populaţiei, pentru practicarea sportului recreativ; Existenţa unor baze optime pregătirii sportive cu tradiţie; Existenţa unor cluburi sportive cu rezultatele deosebite în plan organizatoric care pot constitui exemple de bună practică; Vâlcea are şi un număr relativ mare al populației active (instituții, şcoli, universități, bănci, întreprinderi); Caracterul accesibil şi agreabil al activității fizice perceput la un nivel superior de către populație; Posibilitatea extinderii ofertei serviciilor sportive către populație. Paul Dinu a remarcat şi existența unei tradiții de cooperare între primărie, consiliul local al municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, cluburi sportive şi ONG‐uri în vederea organizării unor activități sportive, dar şi existența de specialişti cu calificări adecvate în şcoli şi cluburile sportive. Se observă, de asemenea, o tendință de a menține tradiția organizării unor competiții şcolare şi universitare. În Vâlcea există unele ramuri sportive cu mare tradiţie care aduc rezultate naţionale şi internaţionale, o infrastructură sportivă dezvoltată permanent în municipiu, asociaţii sportive şi organizaţii sportive. Râmnicul nu duce lipsă de evenimente, campionate, competiţii sportive de nivel local şi naţional. Judeţul are câteva structuri sportive de tradiție cu rezultate deosebite pe plan intern şi internațional (exemplu C.S. Chimia Rm.Vâlcea), dar şi pepiniere de tradiție C.N.I.M.B. Rm.Vâlcea şi C.S.S. Rm.Vâlcea. În paralel au apărut câteva cluburi sportive private cu rezultate foarte bune. Iniţiatorul acestei strategii a remarcat şi o participare foarte bună a sportivilor vâlceni la Campionatele mondiale, Campionatele europene şi naţionale din ultimii ani şi cu număr însemnat de sportivi în loturi naționale, xistența unor specialişti de valoare la secțiile sportive din municipiu, existența unor baze sportive competitive pe plan național (sala sporturilor Traian, stadionul 1 Mai din Zăvoi). Să nu uităm faptul că Sala Sporturilor Traian din Rm.Vâlcea este printre puţinele, ca standarde si acreditare, din România. Îmbucurător e faptul că există disponibilitatea populaţiei de a practica sporturile de performanţă şi de masă.

Sportul pentru toţi

În cadrul petrecerii timpului liber sportul nu primeşte prioritate în raport cu televizorul, activitate cu care adulţii petrec cel mai mult timp al zilei. Cetăţenii explică dispoziţia redusă de a practica sport cu lipsa timpului liber şi cu numărul restrâns al posibilităţilor. Majoritatea sportivilor de agrement nu fac antrenamente într-un cadru organizat deşi la nivelul municipiului au apărut posibilităţi sportive oferite de prestatori specializaţi (săli de fitness, terenuri de sport), însă s-a redus numărul posibilităţilor sportive gratuite, accesibile tuturor. Astfel, posibilitatea de a face sport poate deveni privilegiul persoanelor care îşi permit financiar această activitate, pentru celelalte categorii este necesar asigurarea infrastructurii de bază favorabile activităţilor sportive (Ex.Dotarea parcurilor de pe lângă blocuri cu aparate de fitness). Măsura dezvoltării/extinderii sportului de agrement este influenţată şi de faptul că în momentul de faţă angajatorii nu au recunoscut faptul că ocrotirea sănătăţii angajaţilor este un interes comun, al cărui mijloc de realizare poate fi reprezentat de activităţile sportului de agrement. S-ar putea mobiliza mase importante cu ajutorul unor posibilităţi sportive organizate de angajatori, fapt care pe lângă ocrotirea sănătăţii ar avea un efect pozitiv şi asupra productivităţii şi spiritului de echipă al angajaţilor. Valorificarea turistică a sportului de agrement momentan este doar probabilă, nu este la nivelul posibilităţilor. Turismul sportiv existent nu se conformează la cererile existente, şi în momentul de faţă există numai idei în ceea ce priveşte conectarea acestora într-un sistem judeţean şi creşterea gradului de utilizare al acestora. Există iniţiative în ceea ce realizarea pistelor de ciclism, turism cu căruţa şi a potecilor tematice, alei de promenadă, însă este redus numărul investiţiilor de acest gen (construire de complexuri sportive, clădiri multifuncţionale), şi nu este frecventă nici colaborarea dintre agenţii turistici şi prestatorii de servicii sportive. Pentru dezvoltarea fizică armonioasă a populaţiei, promovarea valorilor sportive şi cultivarea apetitului pentru recreere la toate vârstele trebuie avută în vedere: Creşterea numărului de acțiuni sportiv‐recreative atât la nivel local cât şi județean; Atragerea unui număr sporit de participanți la acțiunile sportiv‐recreative; Extinderea şi diversificarea ofertei de servicii sportive către populație, specifice sportului pentru toți;  Dezvoltarea activității competiționale şcolare şi universitare, promovarea valențelor educative ale sportului, precum şi selecționarea tinerilor pentru sportul de performanță; Extinderea şi marcarea pistelor de bicicletă, precum şi crearea unor centre de închiriere a bicicletelor în mai multe puncte ale oraşului (Ex. Să închiriezi o bicicletă din nord şi să o predai în Ostroveni).

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *