12 foști și actuali aleși locali au fost declarați incompatibili de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, existența conflictului de interese de natură administrativă şi indicii privind existența conflictului de interese de natură penală în cazul a 12 foști și actuali aleși locali, după cum urmează:

 

1.  KIS JOSIF, primar al comunei Zagon, județul Covasna CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de primar, având un interes personal de natură patrimonială, a emis acte administrative (expuneri de motive asupra proiectelor de hotărâre privind concesionarea unor trupuri de pășune, aflate în domeniul privat al comunei, ce stau la baza Hotărârilor Consiliului local, în temeiul cărora a fost  încheiat un contract de concesiune între Comuna Zagon și Asociația Gospodarilor din Zagon) și a încheiat acte juridice (contracte încheiate între Primăria comunei și Asociația Gospodarilor din Zagon, asociație în cadrul căreia deține calitatea de membru).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 76, alin. (1)  din Legea nr. 161/2003.

2.   TOADER MARIAN, primar al comunei Zăbrani, județul Arad CONFLICT DE INTERESE PENAL

În calitate de primar, a promovat un proiect de Hotărâre prin care a propus aprobarea unificării unei suprafețe de teren aparținând proprietății private a comunei și o proprietate privată a S.C. Oil Distribution S.R.L., societate la care acesta deține calitatea de asociat unic. Ulterior adoptării Hotărârii Consiliului local, între comuna Zăbrani și S.C. Oil Distribution S.R.L., a fost încheiat Actul de alipire.

 

Astfel, există indicii cu privire la posibila săvârşirea infracţiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul penal.

3.   FARA PETRU, primar al comunei Tîrnova, județul Caraș-Severin INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iunie 2012 – 31 octombrie 2013, întrucât, concomitent cu deținerea funcției de primar, a desfășurat activitate remunerată de agent de asigurări pentru Omniasig Vienna Insurance Group S.A., încălcând astfeldispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k), din Secțiunea a 4-a, din Legea nr. 161/2003.

4. DINU ILIE, fost primar al orașului Titu, județul Dâmbovița CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de primar, a semnat facturi și ordine de plată în bază cărora s-au efectuat plăți în valoare de 179.766,89 Lei către S.C. Died S.R.L. și S.C. Eledanis Com S.R.L. (societăți în cadrul cărora soția sa deține calitatea de asociat și funcția de administrator).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 şi art. 76 din Legea nr. 161/2003.

5. BIRIN ION, actual consilier local și fost primar al comunei Vîlcele, județul Olt CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de primar, a semnat un Acord de parteneriat și o Convenție, producând un folos patrimonial pentru sine în cuantum de 108.732 Lei, respectiv un folos patrimonial pentru nora sa în cuantum de 11.055 Lei.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 76, alin. (1)  din Legea nr. 161/2003 și art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/20004.

                  

 

6.  ȘTEFAN CONSTANTIN, fost viceprimar al comunei Ion Neculce, județul Iași

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local în  cadrul  Consiliului Local al comunei Ion Neculce, județul Iași, acesta a votat în favoarea adoptării Hotărârii privind alegerea viceprimarului comunei, potrivit căreia persoana evaluată a fost ales în funcția de viceprimar al comunei menționate.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75 și 77 din Legea nr. 393/2004.

7.  TROFIN CONSTANTIN ROMEO, actual consilier local și fost viceprimar  al Comunei Români, județul Neamț CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat  la deliberarea și adoptarea (votând „pentru”) Hotărârii privind aprobarea închirierii pășuni (islazul comunal), în temeiul căreia s-a încheiat Contractul de închiriere între Primăria Români și persoana evaluată, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

De asemenea, pentru suprafața ce i-a fost dată spre închiriere, conform contractului de închiriere sus-menționat, și animalele deținute (împreună cu alte 2,49 ha teren), persoana evaluată a încasat subvenții de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Neamț.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea 161/2003, art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. a) și 77 din Legea nr. 393/2004.

8. DANDU IONEL, fost viceprimar și fost consilier local al comunei Darova, județul Timiș CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de viceprimar, a luat parte la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului local privind darea în administrare Asociației „Darozoo” a Crescătorilor de Animale din comuna Darova a unei suprafețe din pășunea comunală, având  un interes personal patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75, lit. a) și 77 din Legea nr. 393/2004.

9.   FLOREA IOAN, consilier local  în cadrul Consiliului local al Comunei Sâmbăta de Sus, județul Brașov INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât, S.C. Floris Blend S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia fiul acestuia a deținut și deține calitatea de asociat și funcția de administrator) a încheiat un contract de furnizare produse (livrare de combustibil și ulei) cu comuna Sâmbăta de Sus, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

         

 

 

 

10.  PITIC ION RADU, fost consilier local al orașului Dragomirești, județul Maramureș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local, având un interes personal (constând în prelungirea Contractului de concesiune încheiat între Primărie și cabinetul medical individual al soției sale, prin care să fie menținută redevența minimă), a participat la deliberarea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea actului adițional la contractul de concesiune menționat anterior (fiiind astfel menținută redevența minimă), având posibilitatea să anticipeze că o decizie prin care s-ar aproba adopta încheierea unui astfel de act adițional ar putea prezenta un avantaj pentru sine și soția sa (în calitate de titular al Cabinetului Medical Individual).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, art. 70 și art. 77 din Legea 161/2003 și art. 75 și 77 din Legea nr. 393/2004.

      

11.   DUMITRU FLORIN, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Mogoșani, județul Dâmbovița

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât, în perioada 25 noiembrie 2014 – 21 iunie 2016, a deținut simultan funcția de consilier local și calitatea de administrator în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșani, încălcând astfeldispozițiile art. 88, alin. (1), lit. g)  din Legea nr. 161/2003.

12.  STÎNGACIU AUREL, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Banca, județul Vaslui CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la luarea deciziei și aprobării Hotărârii Consiliului Local privind închirierea prin licitație publică a pășunilor comunale aparținând domeniului public și privat al comunei Banca, pentru pășunatul bovinelor și ovinelor, și a încheiat ulterior Contractul Cadru de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, art. 70 din Legea 161/2003 și art. 75, lit. a) și 77 din Legea nr. 393/2004.

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

KIS JOSIF, DUMITRU FLORIN și STÎNGACIU AUREL nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *