Zeci de firme vâlcene amendate de ITM

În luna decembrie 2016 Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat un număr de 144 controale, fiind dispuse 342 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.

Au fost aplicate 44 sancţiuni contravenţionale, din care 33 avertismente şi 11 amenzi în valoare de 118.300 lei.

“În timpul controalelor au fost identificate 11 persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă.

Principalele neconformităţi constatate  în controalele efectuate au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă; netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic; neplata drepturilor salariale ; neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă; neîntocmirea foilor colective de prezenţă;  neacordarea repausului săptămânal ; neplata orelor suplimentare ; neplata orelor de noapte; nerealizărea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale  de control”, informează Ion Tănăsoiu, inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă.

Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 35 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă, etc.

Tot în luna decembrie 2016, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 136 de controale, fiind dispuse 363 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.Au fost aplicate 105 sancţiuni contravenţionale din care, 97 avertismente şi 8 amenzi în valoare de 55.000 lei.

Au fost înregistrate 7 sesizări referitoare  la încălcarea reglementărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Tot în luna decembrie 2016 au fost înregistrate 6 accidente cu incapacitate temporară de muncă.

Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim: evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale; elaborarea planului de prevenire şi protecţie ; efectuarea controlului medical periodic ; efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă; dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru; dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie; asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;  asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime; asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *