EVALUAREA activităţii desfăşurate de INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI VÂLCEA în anul 2016

În anul 2016, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea au fost angrenaţi în 6080 de evenimente, din care:

 • 313  incendii;
 • 276 incendii de vegetaţie;
 • 126 alte situaţii de urgenţă ;
 • 50 acţiuni pentru asistenţa persoanelor ;
 • 813 acţiuni pentru protecţia comunităţilor ;
 • 4275 cazuri de urgenţă asistate de S.M.U.R.D ;
 • 227 deplasări fără intervenţie (208 situaţii de urgenţă la care nu a mai fost necesară intervenţia pompierilor şi 19 alarme false).

– Alte situaţii de urgenţă (misiuni pirotehnice, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, înlăturarea  efectelor inundaţiilor, avarii la utilităţi publice etc.);

– Acţiuni pentru protecţia comunităţilor (asigurare măsuri de apărare împotriva incendiilor la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, protecţia mediului, salvări de animale etc.);

– Asistenţă persoane (degajări de persoane în urma exploziilor, prăbuşirii sau accidentelor de muncă şi rămase blocate în apartament, ascensor, la înălţime etc.).

Pe timpul intervenţiilor, au fost salvate 25 de persoane (22 adulţi, 3 copii) şi au fost asistate 4356 persoane. Ca urmare a intervenţiilor s-a reuşit salvarea a 523 de animale şi protejarea a bunurilor materiale în valoare de peste 63 de milioane de lei.

Din nefericire, ca urmare a incendiilor au decedat 7 persoane: o persoană în urma unui accident rutier urmat de incendiu în Drăgăşani, 6 persoane asfixiate din cauza unor incendii produse în urma: utilizării unor lumânări fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor – la Râmnicu Vâlcea şi Dănicei, unui scurtcircuit electric – în Bălceşti, amplasării necorespunzătoare a materialelor combustibile (textile) faţă de mijlocul de încălzire – în Suteşti, căderii jarului din sistemele de încălzire – Guşoieni şi fumatului fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor – în Brezoi. Au fost înregistrate şi 17 persoane ce au suferit atacuri de panică sau arsuri.

Cauzele probabile de producere a incendiilor au fost: 67 utilizarea instalaţiilor electrice defecte, 66 utilizarea focului fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, 55 probleme legate de coş/canal de fum necorespunzătoare, 36 de acţiuni intenţionate, 16 legate de jar şi scântei de la sistemele de încălzire, 12 aparate electrice lăsate sub tensiune, 11 echipamente electrice improvizate, 10 fumatul fără respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, 6 mijloace de încălzire nesupravegheate, 6 jocul copiilor cu focul, 4 sisteme de încălzire necorespunzătoare, 4 trăsnetul, 4 autoaprindera, 3 mijloace de încălzire improvizate, 2 scurgeri de lichide inflamabile, 2 scântei mecanice  şi alte 9 cauze diferite (defecţiuni tehnice, frecare, etc.).

În perioada analizată, s-au înregistrat 126 intervenţii pentru alte situaţii de urgenţă: 60 de inundaţii, 51 de evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă, 10 asanări de muniţie, 2 urgenţe radiologice, 2 sablarea căilor publice şi o asanare de fântâni. Numărul acestora a crescut de la 85 în 2015 la 126 în 2016.

S-au executat 813 acţiuni pentru protecţia comunităţii: 68 de exerciţii cu forţe şi mijloace, 536 activităţi de recunoaştere în teren, 160 alte intervenţii (facilitare acces  în locuinţă, miros gaze, transport persoane de la sau la ambulanţă, degajări copaci, căutare persoane dispărute, misiuni de protecţie a secţiilor de votare …), 26 asigurare zonelor unde s-au produs situaţii de urgenţă, 23 salvări de animale.

În anul 2016, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea au efectuat 2198 de controale de specialitate la: 1206 instituţii, 638 operatori economici, 201 localităţi, 123 investiţii, 20 de construcţii hidrotehnice şi 10 obiective care prezintă pericole majore.

În perioada analizată, s-au executat 486 de verificări executate la: 56 de adăposturi  şi  puncte de comandă, 2      localităţi aflate în zona de planificare la urgenţă, 57 de localităţi aflate în zone inundabile,   78 de zone cu alunecări sau prăbuşiri de teren, 50 de localităţi afectate de alunecări sau prăbuşiri de teren, 117 sirene, 126 de spaţii de evacuare.

Pe timpul controalelor şi verificărilor planificate şi executate în anul 2016, inspectorii au constatat 7461 deficienţe, cu sprijinul factorilor de conducere, au fost soluţionate operativ un număr de 1214 deficienţe. Nu au fost constatate stări de pericol.

Pentru încălcările constatate au fost aplicate un număr de 4460 de sancţiuni în cuantum de 342.500  lei.

Au fost planificate şi controlate toate servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă şi 13 servicii private pentru situaţii de urgenţă. Pe timpul controalelor, au fost constate 490 de nereguli privind organizarea, dotarea, funcţionarea, constituirea, încadrarea,  pregătirea, organizarea intervenţiei şi activitatea preventivă ale acestora, din care s-au soluţionat  87 nereguli pe timpul activităţilor de control. S-au executat exerciţii de intervenţie la toate serviciile controlate.

De asemenea, s-a desfăşurat etapa judeţeană a “Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi ale serviciilor private pentru situaţii de urgenţă”. Echipajul SVSU al oraşului Călimăneşti a participat la faza interjudeţeană, iar echipajul SPSU al SC Oltchim SA a participat la etapa interjudeţeana şi naţionala.

A fost îndrumată activitatea cercurilor tehnico-aplicative de elevi şi s-au organizat concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi: Prietenii Pompierilor şi ,,Cu viaţa mea apăr viaţa!.

După analizarea documentaţiilor depuse, au fost  eliberate 87 avize, 70 de autorizaţii de securitate la incendiu şi 3 avize de protecţie civilă pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă. Au mai fost avizate: 49 transporturi de deşeuri periculoase  şi 9 planuri de evacuare în situaţii de urgenţă.

S-au verificat şi avizat 41 concepţii şi planuri de desfăşurare a exerciţiilor de înştiinţare, avertizare, alarmare şi evacuare a populaţiei şi bunurilor materiale în situaţii de urgenţă la localităţi si s-au desfasurat 41 exercitii de alarmare si evacuare.

De asemenea, s-a acordat asistenţă tehnică de specialitate privind modul de întocmire a concepţiei evacuării şi anexelor Planului de evacuare a populaţiei/salariaţilor şi bunurilor materiale pentru asigurarea desfăşurării acţiunilor de evacuare în situaţii de urgenţă a acestora.

Au fost eliberate 10 acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii cu mijloace pirotehnice.

În anul 2016, Inspecţiei de Prevenire a soluţiona, în termen legal, 97 petiţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi cinci în domeniul protecţiei civile.

La nivelul judeţului Vâlcea s-au desfăşurat 5123 de acţiuni în scopul informării populaţiei şi a diferitelor categorii
socioprofesionale (salariaţi, administraţie publică locală, preşcolari, elevi, etc.) asupra tipurilor de riscuri, a măsurilor de prevenire a acestora precum şi a modului de comportare pe timpul manifestării acestora.

Pentru pregătirea populaţiei au fost organizate: patru instructaje de pregătire trimestrială cu şefii centrelor operative cu activitate temporală/ inspectorii de protecţie civilă/ cadre tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor de la municipii şi oraşe; patru de pregătiri trimestrială cu şefii SVSU; o convocare de pregătire anuală cu şefii SPSU; o convocare anuală cu şefii centrelor operative cu activitate temporară/inspectorii de protecţie civilă / cadre tehnice încadrate conform OMAI nr. 106/2007 de la municipii şi oraşe; un instructaj de pregătire cu inspectorii de protecţie civilă/cadre tehnice de la instituţii/operatori economici pe semestrul I; două cursuri de pregătire cu durata de 5 zile cu specialişti de prevenire din cadrul SVSU.

Pe parcursul anului s-au derulat 3 campanii naţionale de informare şi sensibilizare: „Vreau să fiu voluntar, – pentru cooptarea în rezolvarea situaţiilor de urgenţă a populaţiei civile, „RISC – Siguranţa nu e un joc de noroc! – în vederea reducerii victimelor şi a numărului de incendii şi Nu tremur la  cutremur– pentru conştientizare şi pregătire a populaţiei pentru a reacţiona corect în situaţia producerii unui cutremur.

Secretariatul Tehnic Permanent a monitorizat împreună cu specialişti din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, zonele care s-au confruntat cu situaţii de urgenţă, la 48 de localităţi.

Pentru limitarea efectelor dezastrelor, s-au transmis către localităţile vizate şi membrilor CJSU, 230 de atenţionări, avertizări şi informări hidro – meteorologice

De asemenea, au fost executate 24 de antrenamente bilunare de înştiinţare şi alarmare în care au fost implicate toate comitetele locale pentru situaţii de urgenţă şi 10 operatori economici, surse de risc.

Au fost emise 48 de avize pentru rutele pe care s-au efectuat transportul de deşeuri periculoase şi 284 de notificări către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene, inspectoratele judeţene de poliţie tranzitate şi cele de destinaţie despre executarea  transporturilor  deşeurilor periculoase.

Secretariatul Tehnic Permanent a fost implicat în: reorganizarea componenţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; întocmirea şi aprobarea Planului de măsuri pentru perioada sezonului estival 2016 şi a Planului de măsuri  pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei; actualizarea şi aprobarea  Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al CJSU Vâlcea pe anul 2016; actualizarea şi aprobarea Planului de apărare în cazul producerii unei situaţii de urgență specifice (seisme și/sau alunecări de teren) al CJSU Vâlcea.

În anul 2016 unitatea noastră a primit, în urma achiziţiilor eşalonului superior, mijloace de transport şi mijloace tehnice necesare bunei desfăşurări a intervenţiilor:  un autocamion de transport materiale pentru intervenţie; o autospecială pentru transport efective la intervenţie 16+1 locuri; o motopompă remorcabilă de mare capacitate Novus 600MPS, debit 12.000 l/min; 5 motopompe transportabile Daishin, debit 1.300 l/min; compresor pentru încărcarea buteliilor cu aer comprimat; 6 aparate izolante cu autonomie marită Drager BG 4; un echipament de testare tip Drager. La nivel unitate s-a achiziţionat un autoturism marca Renault Clio.

Prin programul operaţional regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.3 – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud – Vest Oltenia, unităţii noastre i-a fost repartizată o autofreză de zăpadă şi un vehicul cu şenile / roţi tip UTV cu capacitate mărită de trecere cu remorca de transport  terestru aferentă.

În vederea reducerii timpului de răspuns şi eficientizarea acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, a fost operaţionalizat Punctul de Lucru Horezu în cadrul Detaşamentului de Pompieri Rm.Vâlcea, începând cu data de 20 decembrie 2016. Punctul de lucru are în dotare o autospecială complexă de intervenţie.

Un comentariu la „EVALUAREA activităţii desfăşurate de INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL JUDEŢULUI VÂLCEA în anul 2016

 • 13 februarie 2017 la 13:05
  Permalink

  Dacă s-ar citi art. 2 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată 2008, s-ar observa că 989 de acţiuni sunt de protecţie civilă faţă de 589 incendii (pompieri). Celor 4275 de SMURD, să le spunem medicale. Dacă s-ar mai citi şi art. 61 din Protocolul I adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale, s-ar observa că „lupta împotriva focului” este tot în domeniul protecţiei civile. Şi atunci DE CE AŢI EUTANASIAT PROTECŢIA CIVILĂ DIN ROMÂNIA?

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *