Raport de activitate al Inspectoratului Teritorial de Munca Vâlcea pe luna ianuarie 2017

RELAŢII  DE  MUNCĂ

În luna ianuarie 2017 Serviciul Control Relaţii de Muncă a efectuat un număr de 135 controale, fiind dispuse 349 de măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul relaţiilor de muncă şi contractului colectiv de muncă.

Au fost aplicate 21 sancţiuni contravenţionale, din care 20 avertismente şi 1 amenzi în valoare de 5000 lei.

În timpul controalelor au fost identificate 0 persoane primite la muncă fără a avea încheiate contracte individuale de muncă în formă scrisă.

Principalele neconformităţi constatate  în controalele efectuate au fost:

 • neîncheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă
 • netransmiterea datelor referitoare la angajarea salariaţilor în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic;
 • neplata drepturilor salariale ;
 • neexecutarea de către angajatori a clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă şi Contractul Individual de Muncă;
 • neîntocmirea foilor colective de prezenţă;
 • neacordarea repausului săptămânal;
 • neplata orelor suplimentare;
 • neplata orelor de noapte;
 • nerealizărea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă în procesele verbale de control.

Tot în această perioadă, la I.T.M. Vâlcea au fost înregistrate 34 de sesizări privind nerespectarea prevederilor legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi suspendarea contractelor individuale de muncă, precum şi neacordarea drepturilor salariale, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea clauzelor din Contractul Colectiv de Muncă, etc.

 

SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

În luna ianuarie 2017, Serviciul Control Sănătate şi Securitate în Muncă a efectuat un număr de 121 de controale, fiind dispuse 383 măsuri de punere în conformitate cu prevederile legislative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Au fost aplicate 162 sancţiuni contravenţionale din care, 158 avertismente şi 4 amenzi în valoare de 23.000 lei.

Au fost înregistrate 4 sesizări referitoare  la încălcarea reglementărilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Tot în luna ianuarie 2017 au fost înregistrate 0 accidente cu incapacitate temporară de muncă (inregistrate pe baza de FiAM sau proces-verbal de cercetare).

Au fost dispuse măsuri de remediere pentru toate deficienţele constatate, dintre care amintim:

 • evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale;
 • elaborarea planului de prevenire şi protecţie;
 • efectuarea controlului medical periodic;
 • efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă;
 • dotarea cu truse sanitare la punctele de lucru;
 • dotarea şi acordarea echipamentului individual de protecţie;
 • asigurarea controlului medical la angajare şi periodic;
 • asigurarea de mijloace de protecţie pentru prevenirea căderilor de la înălţime;
 • s-a dispus efectuarea corespunzatoare a determinarilor pentru monitorizarea noxelor, la locurile de munca unde noxele depasesc valorile admise;
 • asigurarea mijloacelor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *