Viața luxuriantă a bugetarilor de la SNTGN Transgaz Mediaș. Vacanțe de lux, sporuri pentru condiții penibile, sticle de vin de colecție descoperite de inspectorii Corpului de Control al Prim-Ministrului

Sporuri pentru condiții penibile, vacanțe de lux, sticle de vin de colecție. Acestea sunt doar câteva dintre „excesele” constatate la Transgaz SA Mediaș de inspectorii Corpului de Control al Prim-Ministrului, concluziile acestora fiind cuprinse într-o sinteză din luna martie 2014, conform jurnaliștilor de la mediasinfo.ro. Textul integral al sintezei raportului de control privind verificările efectuate la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. poate fi citit mai jos:

 

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. (denumită în continuare SNTGN TRANSGAZ S.A.) este o societate pe acţiuni aflată sub autoritatea Guvernului, prin Secretariatul General al Guvernului. În perioada 01.01.2009 – 30.04.2013, societatea s-a aflat sub autoritatea Ministerului Economiei, iar în perioada 01.05.2013 – 13.02.2014, sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice.

Acţionarul majoritar al SNTGN TRANSGAZ S.A. este statul român, care deţine 58,5% din capitalul social.

 

Despre excesul de sporuri, beneficii si alte avantaje băneşti acordate personalului SNTGN TRANSGAZ S.A. în perioada 2009 – 2013

În perioada 01.01.2009 – 31.05.2013, SNTGN TRANSGAZ S.A., în calitate de angajator, a aplicat sistemul de salarizare în regie pentru toate activităţile, salariile fiind stabilite pe baza grilei de salarizare pentru o normă întreagă, pe clase şi niveluri, conform coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în contractul colectiv de muncă, la care s-au adăugat sporuri, adaosuri şi beneficii.

În contractele colective de muncă încheiate de SNTGN TRANSGAZ S.A., aplicabile în perioada 01.01.2009 – 31.05.2013, au fost prevăzute 13 sporuri/indemnizaţii, după cum urmează:

 • Spor pentru vechimea în muncă;
 • Spor de noapte;
 • Spor pentru condiţii grele de muncă;
 • Spor pentru muncă în condiţii periculoase;
 • Spor pentru condiţii vătămătoare;
 • Spor pentru condiţii penibile;
 • Spor pentru consemn la domiciliu;
 • Spor pentru lucru în sistem de tură continuă;
 • Spor pentru munca prestată sistematic peste programul normal de lucru;
 • Spor pentru lucru suplimentar peste programul normal de lucru;
 • Spor pentru şef de echipă;
 • Spor de şantier;
 • Indemnizaţie pentru exercitarea unei funcţii de conducere.

Conform prevederilor contractelor colective de muncă, salariaţii SNTGN TRANSGAZ S.A. au beneficiat, după caz, de 37 adaosuri sau beneficii, dintre care exemplificăm:

 • Reducerea costurilor biletelor de tratament şi odihnă pentru salariaţi şi membrii lor de familie cu 65% (pentru salariaţi) şi 50% (pentru membrii familiei), în limita a 95 EUR/zi/persoană ocazionate de deplasarea în concediu de odihnă;
 • Abonamente gratuite pentru mijloacele de transport în comun;
 • Suplimentarea drepturilor salariale sub forma unor adaosuri acordate în sumă fixă cu ocazia unor sărbători religioase şi ziua meseriei;
 • Plata poliţelor de asigurare de sănătate, de tip suplimentar, în limita a 200 EUR/an/salariat;
 • Plata contribuţiilor pentru pensii facultative, de tip suplimentar, în limita a 200 EUR/an/salariat;
 • Compensarea diferenţei dintre salariul de bază individual şi indemnizaţia legală, acordată pentru concediu de sarcină şi lăuzie;
 • Compensarea, pentru o perioadă de 1 an, a diferenţei dintre pensia de invaliditate şi salariul de bază al angajatului, la care se adaugă media sporurilor de care a beneficiat salariatul în ultimele 3 luni;
 • Plata unor diurne salariaţilor, pe durata deplasării în interes de serviciu în ţară, reprezentând 65% din salariul de bază zilnic brut negociat, calculat la numărul de zile lucrătoare ale lunii respective;
 • Decontarea cheltuielilor de cazare la unităţile hoteliere din ţară de maxim 4 stele, pentru personalul cu funcţie de execuţie care execută deplasări în interes de serviciu;
 • Decontarea cheltuielilor de cazare la unităţile hoteliere din ţară de 5 stele, pentru personalul cu funcţii de conducere;
 • Decontarea carburantului (10l/100km), pentru deplasările efectuate de salariaţi în interesul serviciului cu autoturismele aparţinând acestora;
 • Decontarea transportului pe căile ferate sau auto în comun pentru salariaţi si membrii familiilor acestora, beneficiari ai biletelor de tratament sau odihnă recuperatorie;
 • Ajutor material egal cu contravaloarea a 6.500 mc. de gaze naturale, acordat anual fiecărui salariat;
 • Ajutor material acordat cu ocazia unor evenimente deosebite din viaţa salariatului respectiv căsătoria, naşterea sau înfierea fiecărui copil, precum şi la decesul părinţilor, soţului sau copilului;
 • Ajutor bănesc acordat cu ocazia pensionării, cuprins între 2 şi 10 salarii, în funcţie de vechimea persoanei în industria gazului metan;
 • Primă de vacanţă, acordată în cuantumul indemnizaţiei pentru concediul de odihnă (drepturile salariale cuvenite pe perioada efectuării concediului de odihnă);
 • Indemnizaţie de concediere, în cuantum de maximum 30 salarii de bază brute;
 • Instalarea gratuită a reţelei de gaz, precum şi gratuitatea la modificarea instalaţiilor existente;
 • Premii pentru stimularea salariaţilor cu aport deosebit în realizarea sarcinilor de serviciu;
 • Premii jubiliare, reprezentând recompense pentru vechimea în muncă în industria gazului metan etc.

 

Despre cheltuielile înregistrate SNTGN TRANSGAZ S.A. în perioada 2009 – 2013, reprezentând avantaje băneşti acordate salariaţilor

 

Adaosuri și beneficii

În perioada 01.01.2009 – 31.05.2013, salariaţii SNTGN TRANSGAZ S.A. au beneficiat, în baza prevederilor contractului colectiv de muncă, de adaosuri şi beneficii în sumă totală de 625.906.938,84 RON, din care:

 • suma de 998.724,41 RON, reprezentând cheltuielile înregistrate de SNTGN TRANSGAZ S.A. în legătură cu efectuarea concediilor de către salariaţi, compusă din:
 • suma de 38.381.808,41 RON, reprezentând reducerea de 65%, respectiv 50% din costul biletelor de odihnă şi tratament în ţară şi/sau în străinătate, precum şi contravaloarea transportului pentru salariaţi şi membrii de familie ai acestora;
 • suma de 78.616.916,00 RON, reprezentând cuantumul primelor de vacanță acordate salariaţilor. Printre destinaţiile aferente biletelor de odihnă si tratament decontate de către SNTGN TRANSGAZ S.A., angajaţilor şi membrilor acestora de familie, se regăsesc: China, Mexic, Emiratele Arabe Unite, Italia, Malta, Spania, Grecia, Turcia, Muntenegru, Federaţia Rusă, Finlanda.
 • suma de 927.562,00 RON, reprezentând cheltuieli privind ajutorul material acordat anual salariaţilor, constând în contravaloarea a 6.500 mc. gaze naturale, pentru fiecare angajat;
 • suma de 791.415,00 RON, reprezentând suplimentarea drepturilor salariale sub forma unor adaosuri şi ajutoare acordate salariaţilor cu ocazia unor sărbători religioase şi zilei meseriei;
 • suma de 696.845,62 RON, reprezentând cheltuieli privind asigurările voluntare de sănătate, de tip suplimentar;
 • suma de 603.840,00 RON, reprezentând cheltuieli privind contribuţii la fondurile de pensii facultative, de tip suplimentar;
 • suma de 778.957,00 RON, reprezentând premii acordate „salariaţilor cu aport deosebit în realizarea sarcinilor din programele de activitate”
 • suma de 500.320,00 RON, reprezentând cheltuieli pentru cadouri acordate salariatelor şi copiilor minori ai salariaţilor, precum şi celor aflaţi în plasament familial, cu ocazia anumitor evenimente, cum ar fi: Ziua Femeii, Ziua Copilului, Crăciunul, Revelionul ş.a.;
 • suma de 342.863,00 RON, reprezentând cheltuieli privind ajutor de pensionare acordat salariaţilor;
 • suma de 238.872,64 RON, reprezentând cheltuieli ocazionate de încheierea poliţelor de asigurare privind răspunderea profesională a salariaţilor;
 • suma de 592,00 RON, reprezentând cheltuieli privind acordarea ajutorului material salariaţilor pentru instalarea gazelor naturale în gospodăriile proprii.

Continuarea o puteți citi aici.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *