Comunicat ANAF: Obligaţii declarative cu termene în luna martie 2017

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, în luna martie 2017, trebuie depuse la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

 

Până la 7 martie 2017, inclusiv:

 • Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna februarie 2017 şi sunt obligate săşi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

 

Până la 10 martie  2017, inclusiv:

 • Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: OPANAF 3.698/2015 cu modificările şi completările ulterioare. Se depune şi de către persoanele juridice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316, cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită prin opţiune scoaterea de la TVA. Reglementare: art. 310 alin. (7) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
 • Declaraţia  de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: OPANAF 3.698/2015 cu modificările şi completările ulterioare. Se depune şi de către persoanele fizice  înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316, cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită prin opţiune scoaterea de la TVA. Reglementare: art. 310 alin. (7) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
 • Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni/Declaraţia de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: OPANAF 3.698/2015,  cu modificările şi completările ulterioare. Se depune şi de către persoanele  înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.316, cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită prin opţiune scoaterea de la TVA: Reglementare: art. 310 alin.(7) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
 • Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori formular 087. Se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 care opteaza pentru aplicarea regimului special pentru agricultori. Reglementare: OPANAF 3.698/2016,  art. 315 indice 1, lit.c) si d)  din Legea nr. 227/2015. Reglementare: OPANAF 3.698/2016,  art. 315 indice 1, lit.c) si d)  din Legea nr. 227/2015.

 

Până la 15 martie 2017, inclusiv:

 • Declaraţia anuală de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscaleformular 204. Se depune  de asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale  prin asociatul desemnat. Reglementare: OPANAF 3.695/2016,  art. 125, alin.4)  din Legea nr. 227/2015  privind Codul Fiscal.

 

Până la 27 martie 2017, inclusiv:

 • Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2017, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 587/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Declaraţia privind impozitul pe profit-formular 101. Se depune de plătitorii de impozit pe profit. Reglementare: OPANAF nr. 3386/2016,  art. 42 din Legea nr. 227/2015.
 • Declaratia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor pentru anul anterior- formular 104. Se depune de: persoanele juridice străine și persoanele fizice nerezidente care desfășoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică; persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România, cât și în străinătate din asocieri fără personalitate juridică. Reglementare: OPANAF 1950/2012.
 • Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112 cu termen  lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2017. Reglementare: OMFP nr. 1.045/2012 cu modificările şi completările ulterioare.
 • Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2017, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 3.622/2015.
 • Decont de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii februarie 2017, formular 300. Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 310 alin. (7) Cod Fiscal până la 10 februarie 2017. Reglementare: art. 323  din Legea nr. 227/2015 privind Codul  Fiscal; OPANAF nr. 591/2017.
 • Decont special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 317 Cod Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 266 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 324 alin.(2) Cod Fiscal; OPANAF nr. 592/2016.
 • Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul  fiscalformular 311. Se depune de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) e), lit.g), lit.h) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. Reglementare: OPANAF nr. 795/2016.
 • Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – formular 307. Declaraţia se completează şi se depune de către: a) persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA  şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului; b) locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului; c) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă; d) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, şi care: nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte; trebuie să efectueze regularizările/ajustările legale  pentru operaţiuni realizate înainte de anularea înregistrării. Reglementare: OPANAF nr. 793/2016;
 • Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – formular 097. Se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.316 din Codul fiscal, care  optează să renunţe la aplicarea sistemului TVA la încasare şi  cele care au  depăşit plafonul de 2.250.000 lei. Reglementare:OPANAF 1.503/2016.
 • Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna februarie 2017, formular 390 VIES. Reglementare: art. 325 din Legea nr.227/2015 privind  Codul  Fiscal; OPANAF nr. 592/2017.

 

Până la 30 martie 2017, inclusiv:

 • Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna februarie 2017. Reglementare: OPANAF nr.3.769/2015.

 

Până la 31 martie 2017, inclusiv:

 • Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la 31.12.2016 au realizat venituri care nu au depasit echivalentul în lei a 100.000 euro şi solicită aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor. Reglementare: OPANAF 3.698/2015 cu modificările şi completările ulterioare; art.55 alin.2) din  din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *