Formularul 204 pentru anul 2016

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor că miercuri, 15 martie a.c., este termen limită pentru depunerea formularului 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale” aferent anului 2016.

 

            Obligaţie şi completare

Formularul se completează şi se depune de:

  • asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din activităţi independente – activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activităţi adiacente, din activităţi agricole, din piscicultură sau silvicultură, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.
  • persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii.

 

În cazul societăţii civile cu personalitate juridică constituite potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activităţi independente.

Persoanele fizice care obţin venituri dintr-o activitate desfăşurată într-o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, au obligaţia să asimileze acest venit distribuit venitului net anual din activităţi independente.

În cazul filialei constituite potrivit legii speciale prin asocierea unei societăţi profesionale cu răspundere limitată cu una sau mai multe persoane fizice, filiala fiind supusă regimului transparenţei fiscale, potrivit legii, determinarea venitului obţinut în cadrul entităţii se efectuează în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Pentru membrii asociaţi în cadrul filialei se aplică următoarele reguli:

  • persoanele fizice asociate au obligaţia să asimileze acest venit distribuit în funcţie de cota de participare venitului net anual din activităţi independente;
  • societatea profesională cu răspundere limitată asociată în cadrul filialei va include venitul distribuit în funcţie de cota de participare în venitul brut al activităţii independente, pentru anul fiscal respectiv.

 

Important! Declaraţia nu se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între contribuabili care desfăşoară activitate individual sau contribuabili care desfăşoară activitate individual şi o asociere fără personalitate juridică şi pentru care stabilirea venitului anual pentru activitatea desfăşurată se efectuează pe baza normelor de venit sau prin utilizarea cotelor forfetare de cheltuieli.

Veniturile realizate în cadrul asocierii respective nu sunt considerate distribuite, în vederea impunerii, iar asociaţii aplică regulile stabilite pentru impunerea venitului determinat pe baza normelor de venit sau stabilit pe baza cotelor forfetare.

 

Termen de depunere

Formularul se depune până miercuri, 15 martie a.c. inclusiv, de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală direct la registratura sau la oficiul poştal prin scrisoare recomandată, înscriind cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute în formular.

Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

Declaraţia poate fi depusă şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii.

Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia asociatului care răspunde de îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice, la solicitarea acestuia. Formularul poate fi procurat de la unităţile fiscale teritoriale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) sau poate fi descărcat de pe website-ul ANAF, www.anaf.ro de la secţiunea  „Servicii on-line”, „Declaraţii electronice”.

Baza legală:    art. 125 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *