Plăţile anticipate aferente trimestrului I 2017 efectuate de persoanele fizice. Nu sunt obligaţi să efectueze plăţi anticipate la termenul menţionat, contribuabilii care obţin venituri din arendarea bunurilor agricole

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează persoanele fizice organizate ca întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale, prestări servicii), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau la normă de venit, că au obligaţia să efectueze plăţi anticipate în contul impozitului pe venit aferente trimestrului I 2017.

 

De asemenea, contribuabilii care desfăşoară activităţi independente sau profesii libere vor plăti la unitatea fiscală de domiciliu al contribuabilului: contribuţia de asigurări sociale (CAS) în cotă de 26,3% sau 10,5% şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cotă de 5,5% reprezentând plăţile anticipate aferente trimestrului I  2017.

Plăţile anticipate aferente trimestrului I  2017 se efectuează până la data de 27 martie 2017.

Important! Nu sunt obligaţi să efectueze plăţi anticipate la termenul menţionat, contribuabilii care obţin venituri din arendarea bunurilor agricole pentru care reţinerea impozitului şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este în sarcina arendaşului şi nici contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţa proprietate personală care plătesc impozitul în două rate egale scadente la 25 iulie şi 25 noiembrie.

Conturile în care se încasează impozitul pe venit şi contribuţiile sunt:

  • 20.03.01.01 „Impozit pe venituri din activităţi independente”
  • 22.21.03.12 „Contribuţii de asigurări sociale de stat” datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică;
  • 26.21.05.03.02 „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate” datorate de persoane care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri.
  • 20.03.01.03 ,,Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor”
  • 26.A.21.23.00 „Contribuţii de asigurări sociale de sănătate” datorate de persoane care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor.

De reţinut! Contribuabilii menţionaţi mai sus vor plăti impozitul pe venit şi contribuţiile sociale până luni, 27 martie  a.c., la trezoreria unităţii fiscale în raza căreia au domiciliul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *