Strategia de dezvoltare a sportului în accepţiunea antrenorului emerit Paul Dinu: “Este important ca tinerii să primească şansa de a practica un sport în mod organizat”

Profesorul Paul Dinu, antrenor emerit la secţia de Karate, la C.S. Chimia Rm. Vâlcea şi fost director al DJS Vâlcea, a elaborat o strategie interesantă de dezvoltare a sportului din Râmnic. Vă prezentăm o primă parte a acestei strategii care ar trebui luată în serios de factorii decizionali din sportul vâlcean şi nu numai.

Sportul şcolar

Este dovedit faptul că activitatea sportivă din copilărie are un efect pozitiv asupra dispoziţiei de a practica sport la maturitate. Aşadar educaţia fizică şi sportul şcolar reprezintă o ocazie unică şi de nerepetat în formarea modului de viaţă sportiv al categoriilor de vârstă receptive. Majoritatea elevilor desfăşoară activităţi sportivă în cadrul orelor de educaţie fizică din programul şcolar şi în activităţile extraşcolare, aşadar aceasta ar fi platforma ideală pentru conştientizarea importanţei sportului şi al modului de viaţă sănătos. Scopul principal/primordial orei de educaţie fizică şi sport este dezvoltarea mişcării corporale a copiilor, asigurarea unei condiţii fizice favorabile, în timp ce activităţile sportive ale elevilor îndeplinesc roluri de activităţi de agrement asigurând posibilităţi sportive plăcute. Este regretabil însă că majoritatea elevilor fac mişcare exclusiv în cadrul orelor de educaţie fizică şi sport. Printre principalele cauze ale acestui fapt se întâlnesc lipsa de motivaţie a profesorilor de educaţie fizică, şi greutăţile financiare şi administrative. Activităţile sportive din afara orelor şcolare depind într-o măsură considerabilă de atitudinea/modul de abordare al profesorilor de educaţie fizică şi pot fi percepute ca excepţii îmbucurătoare. Odată cu creşterea vârstei scade intensitatea sportivă. În trecut singura concurenţă a sportului a fost învăţatul astăzi datorită multiplelor posibilităţi de petrecere a timpului liber elevii fac mai puţină mişcare (calculator, televizor, club etc.).

Principalele măsuri de dezvoltare a sportului şcolar:

Menţinerea unei bune colaborări cu Inspectoratul Şcolar; Sprijinirea activităţii Federaţiei sportului şcolar şi universitar; Promovarea sportivilor absolvenţi ai structurilor sportive şcolare către cluburile sportive de performanţă; Acordarea de facilităţi (alimentaţii de efort, cofinanţare de competiţii, premieri, echipament, cantonamente, medicamentaţie de efort etc.) sportivilor componen?i ai structurilor sportive şcolare; Orientarea absolvenţilor către Facultăţile de Educaţie Fizică, Şcoala Naţională de Antrenori; Admiterea în competiţiile organizate sub egida Campionatului naţional al liceelor a structurilor sportive deţinătoare de C.I.S.; Dezvoltarea ofertei educaţionale privind sportul; Reiniţierea competiţiilor sportive interşcolare la nivel local şi la nivel jude?ean pentru sportivii nelegitimaţi; Elaborarea unui program ,,Fiecare şcoală, o clasă sportivă’’; Stimularea înfiinţări echipelor de majorete şi organizarea de concursuri între acestea, cu scopul de a implica cât mai mulţi tineri în activitatea sportivă şi de a se promova imaginea şcolilor din Rm.Vâlcea. Introducerea în şcoli a sportului (ramuri de sport – ex. Karate sau Dans Sportiv) ca şi materie opţională, cu sprijinul directorilor, fără a mai păstra ore pentru completarea unor catedre; Acest proiect poate da cu siguranţă posibilitatea tuturor copiilor să facă sport organizat, fără bani. În această ordine de idei, acest proiect poate să creeze întreceri, competiţii şi campionate pe şcoli la toate sporturile, contribuind activ la îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şcolare şi la creşterea bazei de selecţie a sportului de performanţă.

Programul şcolar al copilului

Foarte important este şi programul şcolar al copilului. Dacă un copil are 6-7 ore pe zi, teme, meditaţii, practic lui nu îi mai rămâne nici timp de odihnă sau joacă, dar să mai avem pretenţia ca el să facă sport în mod organizat. Trebuie discutată cu Inspectoratul Şcolar această problemă importantă şi găsită o soluţie în favoarea copilului, altfel foarte mulţi elevi nu vor avea şansa să practice un sport în mod organizat. Proiectul nu afectează orele de sport obligatorii, atât de necesare şi din ce în ce mai puţine, iar implementarea lui se poate accelera şi cu o discuţie deschisă între reprezentanţii instituţiilor de sport şi cei ai instituţiilor de învaţământ, cu scopul de a se încheia parteneriate reale şi durabile în interesul sportului şi al învăţământului.

La elaborarea strategiei de dezvoltare a sportului vâlcean pentru următorii şase ani, antrenorul emerit Paul Dinu a făcut mai întâi o analiză SWOT a sportului din Vlcea şi a identificat câteva puncte tari. acestea ar fi:

Se menţine tradiția organizării unor competiții şcolare şi universitare

În Rm. Vlcea există, din fericire, un număr mare de populație şcolară şi universitară. Există şi un nteres în creştere, al populaţiei, pentru practicarea sportului recreativ; Existenţa unor baze optime pregătirii sportive cu tradiţie; Existenţa unor cluburi sportive cu rezultatele deosebite în plan organizatoric care pot constitui exemple de bună practică; Vâlcea are şi un număr relativ mare al populației active (instituții, şcoli, universități, bănci, întreprinderi); Caracterul accesibil şi agreabil al activității fizice perceput la un nivel superior de către populație; Posibilitatea extinderii ofertei serviciilor sportive către populație. Paul Dinu a remarcat şi existența unei tradiții de cooperare între primărie, consiliul local al municipiului Râmnicu Vâlcea, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret, cluburi sportive şi ONG‐uri în vederea organizării unor activități sportive, dar şi existența de specialişti cu calificări adecvate în şcoli şi cluburile sportive. Se observă, de asemenea, o tendință de a menține tradiția organizării unor competiții şcolare şi universitare. În Vâlcea există unele ramuri sportive cu mare tradiţie care aduc rezultate naţionale şi internaţionale, o infrastructură sportivă dezvoltată permanent în municipiu, asociaţii sportive şi organizaţii sportive. Râmnicul nu duce lipsă de evenimente, campionate, competiţii sportive de nivel local şi naţional. Judeţul are câteva structuri sportive de tradiție cu rezultate deosebite pe plan intern şi internațional (exemplu C.S. Chimia Rm.Vâlcea), dar şi pepiniere de tradiție C.N.I.M.B. Rm.Vâlcea şi C.S.S. Rm.Vâlcea. În paralel au apărut câteva cluburi sportive private cu rezultate foarte bune. Iniţiatorul acestei strategii a remarcat şi o participare foarte bună a sportivilor vâlceni la Campionatele mondiale, Campionatele europene şi naţionale din ultimii ani şi cu număr însemnat de sportivi în loturi naționale, xistența unor specialişti de valoare la secțiile sportive din municipiu, existența unor baze sportive competitive pe plan național (sala sporturilor Traian, stadionul 1 Mai din Zăvoi). Să nu uităm faptul că Sala Sporturilor Traian din Rm.Vâlcea este printre puţinele, ca standarde si acreditare, din România. Îmbucurător e faptul că există disponibilitatea populaţiei de a practica sporturile de performanţă şi de masă.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *