În 2016, Comisia Judeţeană de Fond Funciar: Doar 1189 de titluri de proprietate emise şi 244 de procese în instanţă

Statul ne apără  dreptul la proprietate cum poate, uneori mai bine… Salteori mai prost în baza documentelor depuse de comisiile locale de fond funciar. Conform situaţiei prezentate de Prefectura Vâlcea, juriştii au con­trolat  toate documentele cu toate acestea nemulţumiţii păgubiţi de comisiile locale de fond funciar au atacat statul in judecată. Scriptic, instituţia a analizat şi soluţionat dosarele comunicate Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate.

 

„Pentru atingerea acestui obiectiv, au fost realizate urmatoarele activităţi:

S-au verificat documentatiile transmise spre aprobare de către comisiile locale de fond funciar;  S-au intocmit referatele cu propunerile de solutionare; S-au pregătit şedinţele Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate;  S-au redactat Hotărârile Comisiei Judeţene şi s-a asigurat comunicarea lor celor interesaţi;  Au fost întocmite situatii statistice privind stadiul aplicarii legilor fondului funciar, atunci când a fost cazul;  Au fost efectuate controale în teren la sesizarea cetăţenilor nemulţumiţi de aplicarea legilor fondului funciar.”

Practic, proprietarii, o parte dintre ei,  s-au considerat furaţi şi au acţionat  instituţia in judecată.

Anul trecut, Prefectura a emis 1189 de titluri de proprietate şi a înregistrat 273 de documentaţii înaintate de comisiile locale de fond funciar Comisiei Judeţene spre analiză. Toate documentaţiile sunt analizate in Comisia Judeteană şi realizate în proporţie de  100%.

Dintre acestea, 8 referate au fost cu propuneri de soluţionare a dosarelor înaintate, toate propunerile de soluţionare sunt însoţite de referate şi  realizate în proporţie de 100%; 8 şedinte ale Comisiei Judeţene de Fond Funciar organizate, 12 şedinte planificate pe anul 2016, realizate 67%.

273 hotărâri adoptate şi comunicate în termen. Toate hotărârile comisiei comunicate în termen de 30 zile de la adoptare, realizate 100%; 27 contestaţii soluţionate. Toate contestaţiile soluţionate conform dispoziţiilor legale, realizate 100% ; 1189 de titluri de proprietate emise în anul 2016; 431 sesizări (petiţii) din domeniul fondului funciar au fost soluţionate in maxim 30 zile, toate realizate; 233 ordine de prefect emise in aplicarea legilor fondului funciar. Toate propunerile pentru emiterea ordinului de prefect soluţionate, realizate  95%; Controale efectuate la Comisiile locale de fond Funciar -4;  S-au planificat 10 de controale la comisiile locale de fond funciar si s-au realizat 4, realizate  40%.

Comisia judeţeană de fond funciar, peste 200 de procese

Anul trecut, Prefectura a avut in instanţă 244 de cauze pe deciziile comisiei judeţene de fond funciar, din cauza avizelor date pe documente discutabile.

După instanţele de fond, situaţia litigiilor funciare se prezintă astfel:

Judecătoria Horezu: total cauze – 38.

Plângeri împotriva hotărârilor Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate – 4; acţiuni având ca obiect constatarea nulităţii unor titluri de proprietate-10; actiuni având ca obiect ,,obligaţia de a face ,, – 20; alte cauze – 4.

Judecătoria Brezoi: total cauze – 54. Plângeri împotriva hotărârilor Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate-11; acţiuni având ca obiect constatarea nulităţii unor titluri de proprietate-24; actiuni având ca obiect ,, obligaţia de a face,,-10; acţiuni având ca obiect anularea unor ordine de prefect emise în baza legilor fondului funciar – 4; alte cauze – 5.

Judecătoria Bălceşti: total cauze-38.

Dintre acestea, acţiuni având ca obiect constatarea nulităţii unor titluri de proprietate-20; plângeri împotriva hotărârilor Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate – 4; actiuni având ca obiect ,,obligaţia de a face,,-9; acţiuni având ca obiect anulare acte – 2; alte cauze – 3.

Judecătoria Drăgăşani: total – 42 de cauze.

Plângeri împotriva hotărârilor Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate – 4; acţiuni având ca obiect constatarea nulităţii unor titluri de proprietate – 28; actiuni având ca obiect ,, obligaţia de a face,, – 8; revendicare – 1; alte cauze – 1.

Judecătoria Rm.Vâlcea: total cauze – 72.

Plângeri împotriva hotărârilor Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate – 4; acţiuni având ca obiect constatarea nulităţii unor titluri de proprietate – 37; actiuni având ca obiect ,, obligaţia de a face,, – 21; acţiuni având ca obiect anularea unor acte emise în baza legilor fondului funciar – 3; acţiuni în revendicare – 1; alte cauze – 6.

Din cele 161 hotarâri pronunţate, 124 au fost cu soluţii favorabile; 37 cu soluţii ne­fa­vorabile. Peste 60% din cauze au fost cu soluţii favorabile comisiei judeţene care a obţinut un  procent realizat de 77%.

Dana Nedescu 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *