Mircia Gutău este sfătuit să se abţină de la acuzaţii nefondate

Judecătoria Vâlcea a răspuns atacului formulat de primarul Mircia Gutău la decizia privind procesul cu SC SOCOM SA printr-un comunicat de presă. Magistraţii susţin că documentaţia care a stat la baza deciziei a fost făcută pe teren în decursul unui an de zile.

Comunicatul de presă emis de Judecătoria Vâlcea:

 

JUDECĂTORIA RM. VALCEA

CABINETUL PREŞEDINTELUI

Comunicat de presă

29.05.2017

Având în vedere comunicatul de presă întocmit de Primăria Municipiului Rm. Vâlcea prin Primar în legătură cu soluţia adoptată în dosarul nr. 4997/288/2015 având ca obiect acţiune în revendicare formulată de reclamanta SC SOCOM SA în contradictoriu cu pârâţii MUNICIPIUL RM. VALCEA PRIN PRIMAR, ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI CĂMIN IACM, ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC 50 GARSONIERE, ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI BLOC 300 TRAI AN, pentru corecta informare a opiniei publice, Judecătoria Rm. Vâlcea formulează următorul punct de vedere:

Situaţia expusă în cuprinsul respectivului comunicat nu este veridică, iar aprecierile autorului comunicatului pe marginea acestui subiect sunt exagerate. Astfel, hotărârea judecătorească pronunţată în cauză nu a fost adoptată în mod iresponsabil, absurd sau “în birou, iară legătură cu realitatea din teren”. Dimpotrivă, dosarul este unul complex şi a fost soluţionat într-o perioadă mai mare de un an, în care s-a realizat un amplu proces de cercetare judecătorească, judecătorul cauzei administrând numeroase probe pentru lămurirea situaţiei de fapt (înscrisuri, martori, raport de expertiză, inclusiv cercetare la faţa locului, aşa cum rezultă din aplicaţia ECRIS).

Judecătoria Rin. Vâlcea reaminteşte că o hotărâre judecătorească nu se limitează doar la dispozitivul acesteia, ci cuprinde şi considerentele, motivaţia judecătorului. în speţă, hotărârea judecătorească este în curs de redactare.

în aceste condiţii, Judecătoria Rm. Vâlcea recomandă părţilor implicate într-o cauză sau persoanelor interesate de o soluţie adoptată într-un litigiu să se abţină de la comentarii publice referitoare la soluţie până la rămânerea definitivă a hotărârii sau, cel puţin, până la motivarea hotărârii, în funcţie de care se poate aprecia în cunoştinţă de cauză asupra justeţei soluţiei adoptate.

Precizăm că soluţia adoptată în dosarul nr. 4997/288/2015 nu este definitivă, iar dacă părţile din dosar nu vor fi convinse de motivaţia judecătorului cauzei, au posibilitatea exercitării căii legale de atac la Tribunalul Vâlcea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *