Tăierile legale de lemn din pădurile României au scăzut

În anul 2016 suprafața pădurilor s‐a menţinut aproximativ la acelaşi nivel cu cel din anul 2015, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).

Conform datelot institutului, în anul 2016 volumul de masă lemnoasă recoltată a scăzut cu 5,2 procente, faţă de 2015.

La nivel naţional, fondul forestier, la 31 decembrie 2016 a înregistrat o creştere de aproximativ 0,1%. Această creștere se datorează în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite, stabilite în condiţiile legii a fi împădurite.

Suprafața totală a pădurilor reprezintă 97,6% (6.408.100,98 hectare) din fondul forestier național.

Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare într‐o proporţie însemnată a acestuia în regiunile de dezvoltare CENTRU (19,3% din totalul fondului forestier) şi NORD‐EST (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare VEST (16,1%), NORD‐VEST (15,2%), SUD‐VEST‐OLTENIA (12,4%), SUD-MUNTENIA (10,0%), SUD‐EST (8,4%) şi de BUCUREŞTI‐ILFOV cu o pondere nesemnificativă (0,4%).

Moldova, prima la Tăieri, Oltenia în scădere

În 2016, s-au recoltat, legal, aproximativ 17.197 mii mc de masă lemnoasă, cu 936 mii mc mai puţin decât în 2015. Procentual vorbind scăderea este doar de 5,2%.

Cel mai mare volum de masă lemnoasă s‐a recoltat în regiunea de dezvoltare NORD‐EST (27,3% din totalul volumului de masă lemnoasă recoltată), urmată de regiunea de dezvoltare CENTRU (23,2%) şi într‐o proporţie mai mică de regiunile de dezvoltare NORD‐VEST (12,1%), VEST (12,1%), SUD‐MUNTENIA (9,9%), SUD‐VEST OLTENIA (7,8%), SUD‐EST (7,2%) şi BUCUREŞTI‐ILFOV (0,4%).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *