Anunţ lansare apel de selecție Asociația Grupul de Acțiune Locală “Microregiunea Horezu”

Asociatia Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu” anunţă lansarea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pe următoarele masuri: Masura M6/6B – “Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural”, Masura M8/6B – “Solidaritate, asistenta si sprijin local in vederea eradicarii saraciei si lipsei de perspective in comunitatile de romi si alte categorii sociale defavorizate din teritoriul GAL Microregiunea Horezu”

 

  Măsura M6/6B Măsura M8/6B
Data limita de depunere a proiectului 28.08.2017 28.08.2017
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect (euro) 60.000 40.000
Valoarea totala a sprijinului  (euro) 608.582 60.878

Beneficiari eligibili masura M6/6B: UAT–uri din teritoriul GAL Microregiunea Horezu definite conform legislației în vigoare; ONG-uri definite conform legislației în vigoare, al caror obiect de activitate este conform domeniului abordat. Solicitantul trebuie sa desfasoare activitate în teritoriul GAL Microregiunea Horezu iar sediul social sau un punct de lucru sa fie de asemenea situat in teritoriul GAL.

Beneficiari eligibili masura M8/6B: UAT–uri definite conform legislației în vigoare; ONG-uri definite conform legislației în vigoare, al caror obiect de activitate este conform domeniului abordat. Grup tinta vizat: comunitatile de romi, dar si alte categorii defavorizate. Sediul social, punctul/punctele   de   lucru,   după   caz,   ale   solicitantului trebuie să fie situate în teritoriu GAL, activitatile proiectului desfășurându‐se în teritoriu GAL.

Apelul se adresează actorilor locali (publici şi privaţi) sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL „Microregiunea Horezu”.

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL „Microregiunea Horezu” din Orasul Horezu,  Str. 1 Decembrie, Nr.11, Judeţul Valcea, de luni pana vineri, în intervalul orar 16:00-20:00.

Informatii detaliate cu privire la accesarea si derularea masurilor sunt cuprinse în ghidurile solicitantului pentru măsurile M6/6B si M8/6B, elaborate de GAL,  în vigoare la momentul lansării apelului si fisele masurilor disponibile pe site-ul GAL “Microregiunea Horezu” www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Procedura de selecţie este afişată la sediul GAL „Microregiunea Horezu” și pe site-ul www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine la numărul de telefon: 0250861305 sau pe adresa de e-mail gal.horezu@gmail.com, dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală „Microregiunea Horezu”, de luni pana vineri intre orele 16:00-20:00, unde puteţi solicita in mod gratuit informații despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic (CD/DVD).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *