Încep înscrierile pentru obtinerii calitătii de expert contabil şi de contabil autorizat

Examenul de admitere la stagiu, în vederea obtinerii calitătii de expert contabil şi de contabil autorizat, se va organiza în zilele de 7 şi 14 octombrie 2017 după cum urmează:

 • În ziua de 7 octombrie 2017 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;
 • În ziua de 14 octombrie 2017 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;
 • În ziua de 14 octombrie 2017 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontología profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil;
 • Depunerea dosarelor de înscriere pentru susţinerea examenului de admitere la stagiu se poate face la filialele teritoriale până la data de 7 septembrie 2017.

Dosarul de înscriere la examenul de acces la stagiu.

 1. a) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, însoţită de următoarele documente:
 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diploma de licenţă recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat.
 1. b) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, însoţită de următoarele documente:
 • certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii medii, cu diploma de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetarii;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat.

Concret, actele necesare înscrierii sunt:

 • cererea de înscriere şi CV conform modelului din Regulamentul privind accesul la profesia de exapert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr.227/2008), ataşate cererii;
 • certificatul medical care să ateste capacitatea deplină de exerciţiu pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat (stampilată de neurolog / psihiatru);
 • fotocopie legalizată de pe diploma de studii recunoscută de Ministerul Educaţiei Naţionale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii tip buletin.

Actele trebuie prezentate în ordinea menţionată, în dosar cu şină şi se depun la Filiala C.E.C.C.A.R. în raza căreia aveţi domiciliul.

CECCAR, vine în întâmpinarea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat cu un instrument deosebit de util în procesul de pregătire: Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, ediția a VI-a, revizuită. Lucrarea conține exemple ilustrative pentru verificarea cunoștințelor candidaților în domeniile contabilitate, fiscalitate, drept, audit, evaluarea economică și financiară a întreprinderilor, doctrina și deontologia profesiei contabile și expertiză contabilă.

De asemenea, Filiala CECCAR Vâlcea organizează în perioada august – septembrie 2017, cursuri pentru susţinerea a examenului de acces la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat care se va organiza la începutul lunii octombrie 2017 .

Pentru mai multe informaţii legate de cursurile aferente pregătirii examenelor, perioadele şi conţinutul dosarului de înscriere, precum şi alte informaţii, va rugăm sa contactaţi Filiala CECCAR Vâlcea cu sediul în Rm.Vâlea,  strada Antim Ivireanul, nr. 59,  sau tel. 0250735860,  0250739943.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *