Primaria Comunei Dănicei angjează Consilier juridic debutant

Angajator: Primaria Comunei Dănicei

Tipul postului: Permanent

Primaria Comunei Dănicei, Judeţul Vâlcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii juridice cu diplomă de licenţă;

cunoştinţe operare PC nivel superior, abilităţi de comunicare;

are cetăţenia română şi domiciliul în România;

cunoaşte limba română scris şi vorbit;

are capacitatea deplină de exerciţiu;

are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice de execuţie pentru care candidează atestată pe bază de adeverinţă;

nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice de execuţie, atestată prin cazier.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

11 septembrie 2017: termen limită de depunere a dosarelor;

22 septembrie 2017: proba scrisă;

25 septembrie 2017: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Relaţii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile şi se obţin de la sediul Primăriei Comunei Dănicei, satul Bădeni, Compartiment Resurse Umane, la numărul de telefen 0250.838.333.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *