Anunţ lansare apel de selecție Asociația Grupul de Acțiune Local “Microregiunea Horezu”

Asociația Grupul de Acţiune Locală „MicroregiuneaHorezu” anunţă lansarea apelului de selecție pentru depunerea proiectelor pe Măsura M5/6A – “Dezvoltare a economiei locale prin înființarea/extinderea/modernizarea de unități economice de producție și servicii”

 

Beneficiari eligibili măsura M5/6A: Microintreprinderi și intreprinderi non-agricole mici, existente sau nou-înființate, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltarii intreprinderilor mici și mijlocii, din teritoriul GAL Microregiunea Horezu;

Fermieri sau membri unor gospodării agricole din teritoriul GAL care își diversifică activitatea agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul intreprinderii deja existente, încadrabilă în microintreprinderi și intreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.

Apelul se adresează actorilor locali privaţi sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL „Microregiunea Horezu”.

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL „Microregiunea Horezu” din Orașul Horezu,  Str. 1 Decembrie, Nr.11, Judeţul Vâlcea, de luni până vineri, în intervalul orar 16:00-20:00.

Informații detaliate cu privire la accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în ghidul solicitantului pentru măsura M5/6A, elaborat de GAL, învigoare la momentul lansăriia pelului și fișa măsurii disponibilă pe site-ul GAL “Microregiunea Horezu” www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Procedura de selecţie este afişată la sediul GAL „Microregiunea Horezu” și pe site-ul www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obține la numărul de telefon: 0250861305 sau pe adresa de e-mail gal.horezu@gmail.com,dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală „Microregiunea Horezu”, de luni până vineri între orele 16:00-20:00, unde puteţi solicita în mod gratuit informații despre măsura și ghidul măsurii, în format tipărit sau electronic (CD/DVD).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *