Consumatorul final a dus la o creştere semnificativă a PIB-ului României

Conform datelor emise de Institutul Naţional de Statistică, Produsul Intern Brut (PIB) a crescut în cel de al doilea trimestru al anului 2017, cu 1,6%, comparativ cu primul trimestrul, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016, creşterea a fost de 5,7%

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2017 a fost de 207.636,2 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,6% faţă de trimestrul I 2017 şi cu 5,7% faţă de trimestrul II 2016.

PIB-ul estimat pentru semestrul I 2017 a fost de 411.300,2 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,7% faţă de semestrul I 2016.

Produsul Intern Brut – serie brută – estimat pentru trimestrul II 2017 a fost de 196641,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,9% faţă de trimestrul II 2016.

Cine a contrubuit mai mult sau mai puţin la creşterea PIB-ului

Majoritatea ramurilor economice, cu excepţia construcţiilor, au contribuit la creşterea Produsului Intern Brut în trimestrul II 2017. Cele mai importante contribuţii le-au avut industria (+1,7%), cu o pondere de 23,3% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate sa majorat cu 7,3%; comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,5%), cu o pondere de 19,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,1%; informaţiile şi comunicaţiile (+0,8%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (6,0%) dar care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate (12,7%); activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,7%), cu o pondere de 6,7% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 10,6%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 7,7% contribuind cu 5,0% la creşterea PIB. O contribuţie negativă la creşterea PIB a avut-o exportul net (-0,7%), consecinţă a creşterii cu 8,7% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii, de 10,0%.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *