Statutul Elevului – o simplă hârtie sau un document respectat?

În urmă cu un an, Consiliul Naţional al Elevilor obţinea una din cele mai mari victorii pentru elevii din România: aprobarea actului normativ ce reglementează drepturile și îndatoririle elevilor. La un an de la intrarea acestuia în vigoare, Consiliul Național al Elevilor lansează „Raportul privind implementarea Statutului Elevului” la nivel național, document ce își propune să realizeze o amplă analiză asupra modului în care a fost implementat codul drepturilor și îndatoririlor elevului în decursul ultimului an școlar, bazat pe răspunsurile elevilor din județele din România, ajungând la firul ierbii pentru a ne crea o viziune de ansamblu privind respectarea drepturilor principalului beneficiar al sistemului educațional.

Analizând rezultatele raportului și principalele derapaje din sistem semnalate, observăm că Statutul Elevului este încă este departe de o integrare completă în practica școlară. De exemplu, aproximativ 54% din elevii respondenți s-au confruntat cu ostilitate din partea profesorului atunci când au contestat o notă obținută la o evaluare scrisă, iar aproximativ 40% din elevii respondenți nu beneficiază de reducerea tarifului pentru transportul local în comun, în timp ce 28% își simt pusă în pericol integritatea fizică și/sau morală. De asemenea, aproximativ 29% dintre elevii respondenți au primit absență ca mijloc de coerciție, iar dintre elevii care au acordat feedbackul semestrial cadrelor didactice, doar aproximativ 13% consideră că acesta a fost luat în considerare de către profesor.

Astfel, se poate observa că atitudinea ostilă a cadrului didactic asupra elevului este des întâlnită în școala românească, iar opinia elevilor nu este luată în considerare. În vederea soluționării problemelor semnalate de către elevii din România, Consiliul Național al Elevilor a venit cu o serie de propuneri, care sunt cuprinse în raportul la nivel național. Printre acestea, amintim operaționalizarea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității din școli, care, în majoritatea cazurilor, există doar pe hârtie, precum și realizarea unei fișe de feedback tipizată pentru evaluarea cadrelor didactice. Mai mult decât atât, ne dorim activarea Consiliului Național de Etică, în componența căruia să fie prezenți și reprezentanți ai elevilor, și elaborarea unui cod de etică al profesorului. În același timp, propunem intocmirea unei liste negre cu unitățile de învățământ ce nu respectă principiul transparenței și care prin regulamentele de ordine interioară încalcă Statutul Elevului, precum și publicarea acesteia pe site-ul ministerului educației.

„În calitate de reprezentanți ai elevilor, ne-am dorit să vedem care este situația respectării codului ce reglementează drepturile și obligațiile elevilor la nivel național și, în urma analizei rezultatelor, ne declarăm dezamăgiți de statisticile alarmante ce au fost înregistrate. În continuare, vom monitoriza atent respectarea Statutului Elevului la nivelul unităților de învățământ și vom iniția demersuri în vederea sancționării acelora care îl încalcă.”, a declarat Ioana Băltărețu, președintele Consiliului Național al Elevilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *