Nu mai puţin de 20 de aleşi locali declaraţi INCOMPATIBILI de A.N.I.

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflictul de interese de natură administrativă în cazul a 20 actuali şi foști aleși locali.

 1. BUTA IOAN, primar al orașului Murgeni, județul Vaslui a fost declarat INCOMPATIBIL. Acesta, în perioada 31 octombrie 2012 – 10 decembrie 2014, a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de membru-președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului de Psihiatrie Murgeni, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
 2. ROTAR MARINEL, primar al comunei Santău, județul Satu Mare – INCOMPATIBIL. În perioada 20 iunie 2012 – 20 februarie 2013, a deținut și a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de administrator în cadrul S.C. Domini S.R.L., iar în perioada 20 iunie 2012 – 29 mai 2017, a deținut și a exercitat simultan funcția de primar și calitatea de titular întreprindere individuală în cadrul Rotar Marinel Întreprindere Individuală, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003.
 3. BRANECI MARIN, primarul comunei Verbiţa, judeţul Dolj – INCOMPATIBIL. În perioada 22 iunie 2012 – 30 mai 2013, a deținut și a exercitat simultan funcţia de primar şi calitatea de membru în Consiliul de adminstraţie la Şcoala Gimnazială Verbiţa, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
 4. POPESCU GHEORGHE, primar al comunei Fântânele, județul Constanța – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În exercitarea funcției de primar, a emis Dispoziția de numire a fiului său în funcția de referent în cadrul primăriei și a semnat Contractul individual de muncă al acestuia. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 76 din Legea nr. 161/2003.
 5. GHEORGHE GRIGORE, actual primar și fost viceprimar al orașului Găești, județul Dâmbovița – INCOMPATIBILITATE. În perioada 18 iulie 2012 – 25 septembrie 2015, a deținut și a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Liceul Tehnologic “Iordache Golescu” Găești, județul Dâmbovița, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
 6. BACIU VASILE, fost primar al comunei Horia, județul Neamț – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În calitate de primar, a semnat concesionarea drepturilor de exploatare a unei pajiști în suprafață de 5,70 ha, situată în comuna Horia, judetul Neamț, în favoarea fiului său. Acest fapt s-a petrecut deși persoana evaluată cunoștea, în calitate de primar, valoarea și calitatea bunului care urma să fie concesionat și a participat, totodată, și la semnarea Contractului de concesiune (în calitate de concedent, în exercitarea atribuțiilor de serviciu). Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 38 și art. 46 din O.U.G nr. 54/2006 și cu dispozițiile art. 9, alin. (1) din O.U.G nr.34/2013.
 7. HUIBAN CORNELU, fost primar al comunei Secuieni, județul Bacău – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În calitate de primar, a emis o Dispoziție privind numirea soției sale în funcția publică de consilier în cadrul Compartimentului Comunicare și Relații cu Publicul, Registratură, Petiții din cadrul Primăriei comunei Secuieni, județul Bacău, ca urmare a reorganizării U.A.T. Secuieni. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 și art. 75 din Legea nr. 393/2004.
 8. MAXIM STELIAN, actual primar și fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Blândești, județul Botoșani- CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În calitate de consilier local, a votat Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea închirierii pajiștii prin licitație publică (teren în suprafață de 542,58 ha situat în satele Blândești, Cherchejeni, Soldănești, aparținând domeniului privat al comunei Blândești). De asemenea, în calitate de consilier local, persoana evaluată a votat Hotărârea Consiliului Local privind scăderea taxei de participare la licitație privind închirierea pajiștii comunale aparținând comunei Blândești și modificarea punctului 10 în caietul de sarcini.Totodată, persoana evaluată a încheiat cu C.L. al comunei Blândești, județul Botoșani, un contract de închiriere pentru o parte din acea suprafață de teren. Ulterior, în calitate de primar, acesta a participat la adoptarea unei Hotărâri prin care s-a împuternicit pe sine însuși pentru verificarea lucrărilor efectuate pe pajiștea situată în satele Blândești, Cerchejeni, Soldănești, aparținând domeniului privat al comunei Blândești. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și cu dispozițiile art. 75 și art. 77, alin.(1) din Legea nr. 393/2004.
 9. PANĂ FLOREA, viceprimar al comunei Putineiu, județul Teleorman – INCOMPATIBILITATE. În perioada 11 februarie 2011 – 08 ianuarie 2014, simultan cu deținerea și exercitarea funcției de viceprimar, a desfășurat activități remunerate în baza contractului de agent încheiat cu Societatea de Asigurare – Reasigurare City Insurance S.A, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.
 10. BROȘTEANU IONEL, viceprimar al comunei Băcești, județul Vaslui – INCOMPATIBILITATE. În perioada 24 iunie 2012 – 03 martie 2016, a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de titular întreprindere individuală în cadrul „Broșteanu Ionel” Întreprindere Individuală, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
 11. MIHAI PETRE, viceprimar al comunei Daia, județul Giurgiu – INCOMPATIBILITATE. În perioada 31 iulie 2012 – 10 iunie 2017, a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de membru în Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Daia, județul Giurgiu, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
 12. VORNICU ERMIL, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Balcani, județul Bacău – INCOMPATIBILITATE. În perioada exercitării mandatelor de consilier local, în intervalul 25 august 2008 – 20 februarie 2015, S.C. Vitmex Prodcom S.R.L. (în cadrul căreia persoana evaluată deținea calitatea de  asociat  unic  și  funcția  de  administrator, iar  soția  sa  deținea  funcția  de  administrator) a  furnizat produse Primăriei comunei Balcani, județul Bacău (prin achiziții directe – 105 facturi fiscale), încasând suma totală de 428.059,91 Lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.
 13. CERNĂTESCU MARCU SILVIU, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Albești, județul Vaslui – INCOMPATIBILITATE. În perioada 01 mai – 14 iunie 2013, a deținut și exercitat simultan calitatea de consilier local și funcția de consilier personal al primarului, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
 14. SIMON FERENC, consilier local al comunei Lunca de Sus, județul  Harghita – INCOMPATIBILITATE. În perioada 27 iunie 2012 – 01 mai 2016, a deținut și a exercitat simultan funcția de consilier local și pe cea de șef compartiment al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Lunca de Sus, județul Harghita, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin.(1), lit c) din Legea nr. 161/2003.
 15. ORMENIȘAN ROMEO – MARIN, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Sîncraiu de Mureș, județul Mureș – INCOMPATIBILITATE. În perioada 01 octombrie 2015 – 29 decembrie 2016, a deținut și a exercitat simultan funcția de inspector la Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Tîrgu Mureș și calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Sîncraiu de Mureș, județul Mureș, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (1) şi alin. (2), lit. a) și art. 97, alin. (1) și alin. (2), lit. b) din Legea nr. 161/2003.
 16. IGNAT GHEORGHE, consilier local al orașului Ungheni, județul Mureș – INCOMPATIBILITATE. În perioada 15 februarie – 24 iunie 2016, a deținut și a exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al primarului orașului Ungheni, județul Mureș (consilier personal în cadrul cabinetului primarului), încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) și art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.
 17. HORDOBEȚ IULIAN HOREA, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Șelimbar, județul Sibiu – INCOMPATIBILITATE. În perioada exercitării mandatul de consilier local, Primăria Comunei Șelimbăr, județul Sibiu a emis facturi fiscale (achiziții directe de produse) cu S.C. O.K. Bobo S.R.L., (societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat unic și soția acestuia deține funcția de administrator), în baza cărora, societatea comercială menționată mai sus a încasat suma totală de 206.209,32 Lei, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.
 18. BORZA SANDU COSMIN, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Ciuruleasa, județul Alba – INCOMPATIBILITATE. În perioada 19 septembrie – 28 decembrie 2016 a deținut și a exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al primarului, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit c) din Legea nr. 161/2003.
 19. NEMEŞ ILIE, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Cornereva, judeţul Caraş-Severin – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În perioada deţinerii calităţii de consilier local, a participat la deliberarea şi adoptarea unei Hotărâri prin care s-a aprobat închirierea unor suprafeţe de teren din golul alpin al comunei Cornereva la crescătorii de animale persoane fizice din comuna Cornereva. Ulterior, persoana evaluată, în calitate de concesionar, a încheiat un Contract de concesiune pentru terenuri-categoria de folosinţă păşune cu Consiliul Local al comunei Cornereva, în calitate de concedent, având ca obiect terenul în suprafaţă de 16 ha, categoria de folosinţă păşune, durata contractului fiind stabilită la 3 ani. De asemenea, persoana evaluată a participat la deliberarea şi adoptarea unei Hotărâri prin care s-a modificat durata contractului de închiriere menţionat mai sus, la o perioadă de 5 ani. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și cu dispozițiile art. 75 și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.
 20. BUZICĂ ION, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Izvoarele, județul Giurgiu – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV. În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea a trei Hotărâri emise de Consiliul Local Izvoarele privind organizarea pășunatului pe pășunea comunală aparținând domeniului privat al comunei Izvoarele aflat în administrarea Consiliului Local al comunei Izvoarele. Persoana evaluată a votat favorabil, deși avea posibilitatea să anticipeze că o decizie prin care s-ar aproba concesionarea pășunilor prezintă un avantaj pentru sine. Ulterior, în baza acestor Hotărâri, persoana evaluată a încheiat contracte între aceasta și Primăria comunei Izvoarele, județul Giurgiu fără să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46 din Legea nr. 215/2001 și cu dispozițiile art. 75, lit. a) și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *