Lansarea proiectului cu titlul: Cresterea competitivitatii S.C. BEBCOC SRL in domeniul lucrarilor de constructii prin dezvoltarea de noi servicii oferite comunitatii, in Orasul Horezu, judetul Valcea, cod SMIS 2014+:104180

In data de 28 iulie 2017, la sediul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, a fost semnat  contractul de finantare nr. 182/28.07.2017 in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 2, Prioritatea de investitii 2.1, pentru Proiectul  cu titlul: Cresterea competitivitatii S.C. BEBCOC SRL in domeniul lucrarilor de constructii prin dezvoltarea de noi servicii oferite comunitatii, in Orasul Horezu, judetul Valcea, cod SMIS 2014+:104180. Partile contractante sunt: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene – in calitate de Autoritate de management (AM) pentru programul Operational Regional 2014-2020, Agentia pentru Dezvoltare regionala Sud-Vest Oltenia – in calitate de Organism Intermediar (OI) si BEBCOC SRL, cod de identificare fiscala 5815862 – in calitate de Beneficiar al finantarii. Perioada de implementare a acestui proiect este de 25 luni respectiv intre data 12.07.2016 si 31.07.2018. Valoare totală a proiectului este de 1.105.485,26 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile este de 743.941,66  lei, reprezentând 79,66% din valoarea totala eligibilă. Locatia de implementare a proiectului este Regiunea Sud-Vest Oltenia, judetul Valcea, orasul Horezu.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea si dezvoltarea activitatii S.C. BEBCOC SRL prin cresterea capacitatii de raspuns la solicitarile pietei lucrarilor de constructii mecanizate din judetul Valcea, in vederea imbunatatirii si eficientizarii fluxurilor de activitate, cu asigurarea respectarii principiilor dezvoltarii durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Achizitionarea a doua utilaje specializate de tip buldozer si miniexcavator pentru dotarea S.C BEBCOC SRL si cresterea ofertei de lucrari a firmei pentru agentii economici, autoritatile locale si populatia din Nord-Vestul judetului Valcea;
  • Reducerea consumurilor de energie conventionala prin implementarea unor sisteme de producere a energiei din surse regenerabile in vederea furnizarii iluminatului interior si a apei calde menajere la Punctul de lucru 1 al S.C BEBCOC SRL;

Prin implemenarea acestui proiect, beneficiarul, S.C BEBCOC SRL, isi propune sa isi consolideze pozitia pe care o ocupa in randul prestatorilor de lucrari de constructii mecanizate din judetul Valcea.

Date de contact: tel: 0723682939, e-mail: bebcoc94@yahoo.com.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *