Salariul mediu lunar în 2016 a fost de 3493 lei

Conform datelor emise de Institutul Naţional de Statistică, câştigul salarial mediu lunar brut pe total economie realizat în anul 2016 (2809 lei) a fost cu 9,9% (+254 lei) mai mare decât cel din anul 2015, iar câştigul salarial mediu lunar net la nivelul economiei naţionale (2046 lei) a înregistrat o creştere de 10,1% (+187 lei), comparativ cu anul precedent. Numărul mediu al salariaţilor în anul 2016 a fost de 4759,4 mii persoane, în creştere cu 148,0 mii persoane comparativ cu anul precedent. Efectivul salariaţilor la 31 decembrie 2016 a fost de 5223,8 mii persoane, mai mare cu 182,6 mii persoane faţă de sfârşitul anului precedent.

Câştigul salarial mediu lunar

 

Cele mai mari câştiguri salariale medii lunare nete, superioare mediei pe economia naţională, s-au realizat în anul 2016 în informaţii şi comunicaţii (de 2,1 ori), intermedieri financiare şi asigurări (de aproape 2 ori), industria extractivă cu 66,7%, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat cu 57,6%, administraţie publică cu 50,7%, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice cu 47,2%.

Câştigurile salariale medii lunare nete care s-au situat la cea mai mare distanţă sub media pe economie au fost în: hoteluri şi restaurante (-39,8%), alte activităţi de servicii (-32,0%), construcţii (-25,5%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-22,3%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-21,2%), agricultură, silvicultură şi pescuit (-20,8%).

În anul 2016, indicele câştigului salarial real (exprimat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum al populaţiei) a fost de 161,7% faţă de anul 1990, mai mare cu 17,1 puncte procentualefaţă de anul precedent, respectiv cu 31,4 puncte procentuale faţă de anul 2008.

„Femeile au câştigat în medie cu circa 7% mai puţin decât bărbaţii, realizând un câştig salarial mediu lunar brut de 2707 lei (faţă de 2900 lei al bărbaţilor) şi un câştig salarial mediu lunar net de 1968 lei (faţă de 2116 lei al bărbaţilor).

Bărbaţilor le revin câştiguri salariale medii lunare nete superioare femeilor în majoritatea activităţilor economice, cele mai mari diferenţe (peste 20,0%) regăsindu-se în: intermedieri financiare şi asigurări (46,6%), comerţ (23,7%), industria prelucrătoare (23,3%) şi alte activităţi de servicii (21,5%)”, se arată în comunicatul INS.

În profil teritorial, pe judeţe, câştigul salarial mediu lunar net în anul 2016 s-a situat sub media pe economie în 36 dintre judeţe. Cele mai scăzute câştiguri s-au înregistrat în judeţele Harghita (1519 lei, cu 25,8% mai puţin decât media pe economie), Covasna (1542 lei, cu 24,6% mai puţin decât media pe economie), respectiv Vrancea (1556 lei, cu 23,9% mai puţin decât media pe economie). La polul opus s-a situat câştigul salarial mediu lunar net realizat în Municipiul Bucureşti (2925 lei), cu 43,0% peste media pe economie.

Costul mediu al forţei de muncă

Costul mediu lunar al forţei de muncă a fost în anul 2016 de 3493 lei/salariat, în creştere cu 9,5% faţă de anul precedent.

„Comparativ cu media pe economie, costul mediu lunar a fost semnificativ mai mare în activităţile: informaţii şi comunicaţii, intermedieri financiare şi asigurări, respectiv industria extractivă (fiecare de circa 2,0 ori), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+59,5%), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+45,1%), administraţie publică (+24,6%).

Cele mai importante valori ale costului mediu lunar situate sub media pe economie s-au înregistrat în activităţile de hoteluri şi restaurante (-40,5%), alte activităţi de servicii (-32,4%), construcţii (-25,4%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-21,8%), activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (-21,5%), agricultură, silvicultură şi pescuit (-20,0%)”, informează INS.

Numărul mediu al salariaţilor

În anul 2016, numărul mediu al salariaţilor a fost de 4759,4 mii persoane, în creştere faţă de anul precedent cu 148,0 mii persoane.

Bărbaţii predomină în rândul salariaţilor (2508,3 mii persoane, respectiv 52,7% din totalul numărului mediu de salariaţi). Faţă de anul anterior, numărul mediu al salariaţilor bărbaţi a crescut cu 65,8 mii persoane, iar numărul femeilor salariate a crescut cu 82,2 mii persoane.

Repartizarea salariaţilor pe sectoare economice arată că majoritatea se regăseau în sectorul terţiar (servicii), ponderea acestora reprezentând 61,4% în anul 2016. În sectorul secundar (industrie şi construcţii) lucrau 36,1% dintre salariaţi, iar în cel primar (agricultură, silvicultură şi piscicultură) numai 2,5%.

Activităţile din construcţii şi industria extractivă sunt desfăşurate cu preponderenţă de bărbaţi, aceştia reprezentând 86,6%, respectiv 83,9% din totalul salariaţilor acestor activităţi. Activităţile caracterizate prin grad pronunţat de “feminizare” al forţei de muncă salariate sunt cele de sănătate şi asistenţă socială (79,9% din numărul total al salariaţilor acestor activităţi), învăţământ (71,9%), intermedieri financiare şi asigurări (70,4%), hoteluri şi restaurante (60,8%).

Efectivul salariaţilor la sfârşitul anului 2016 a fost de 5223,8 mii persoane. Comparativ cu sfârşitul anului 2015, efectivul salariaţilor a înregistrat o creştere cu 182,6 mii persoane.

În profil regional, efectivul salariaţilor a înregistrat creşteri în toate regiunile de dezvoltare faţă de sfârşitul anului 2015. Regiunile cu cele mai mari creşteri ale efectivului de salariaţi au fost Bucureşti-Ilfov (+76,7 mii persoane), Nord-Vest (+25,0 mii persoane) şi Centru (+24,9 mii persoane). În regiunea Bucureşti-Ilfov se concentrează aproape 22% din salariaţii din economie.

Regiunile de dezvoltare în care activităţile sectorului primar depăşesc ponderea medie pe ţară (2,4% pe total economie) sunt: Sud-Muntenia (4,1%), Sud-Est (3,8%), Nord-Est (3,2%), Vest (2,8%) şi Sud-Vest Oltenia (2,6%).

Regiunile de dezvoltare care concentrează o proporţie semnificativă a salariaţilor în sectorul industriei şi construcţiilor sunt: Vest, Centru, Sud-Muntenia, Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia (44,9%, 42,8%, 40,7%, 40,4%, 37,5%, faţă de 35,5% media pe ţară).

Cea mai mare pondere a salariaţilor din serviciile comerciale se regăseşte în regiunea Bucureşti-Ilfov (61,8% faţă de 42,7% pe total economie), iar în sectorul serviciilor sociale cea mai mare pondere s-a înregistrat în regiunea Nord-Est (26,4% faţă de 19,4% media pe ţară).

La sfârşitul anului 2016, efectivul salariaţilor din societăţile cu capital privat a fost majoritar (75,7%) şi a înregistrat o creştere cu 4,5% comparativ cu anul precedent.

Distribuţia salariaţilor după forma juridică a întreprinderilor în care lucrează arată că cei angajaţi în societăţile comerciale au reprezentat 79,3% din efectivul total de salariaţi, în creştere cu 4,4% faţă de anul precedent.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *