Fostul director al DJST Vâlcea, Paul Dinu: „Sportul poate contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor”

Fostul director al DJST Vâlcea, antrenorul emerit Paul Dinu, a elaborat o strategie de dezvoltare a sportului vâlcean, pe care o să o prezentăm pe parcursul a mai multor episoade, azi fiind ultimul dintre ele.

Sportul pentru persoane cu dizabilităţi

Reorganizarea sistemului sportului pentru persoanele cu dizabilităţi de către instituţiile şi organizaţiile locale şi judeţene şi elaborarea programelor de activităţi ale acestora, adecvate diferitelor tipuri de dizabilităţi.
Întărirea parteneriatului cu organul administraţiei publice centrale de specialitate pentru persoane cu dizabilităţi, în vederea susţinerii activităţii sportive a persoanelor cuprinse în această categorie de protecţie socială.
Elaborarea unui program judeţean şi local, dedicat sportului pentru persoanele cu dizabilităţi, în care să se prevadă minim condiţiile oferite pentru practicarea diverselor ramuri de sport, în cadru organizat, precum şi posibilitatea practicării sportului de performanţă a acestei categorii de persoane.
Amenajarea de locuri speciale pentru practicarea sportului de către persoanele cu dizabilităţi.
Cooptarea de specialişti, care să pregătească şi să organizeze acţiuni sportive dedicate persoanelor cu dizabilităţi.
Elaborarea unor proiecte şi programe prin care să încurajeze practicarea exerciţiilor fizice şi a sportului de către persoane cu dizabilităţi fizic, senzorial, psihic şi mixt, în scopul dezvoltării personalităţii şi integrării sociale a acestora.
Sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi în vederea participării la competiţiile naţionale şi internaţionale destinate persoanelor cu dizabilităţi.

Sportul şcolar

Este dovedit faptul că activitatea sportivă din copilărie are un efect pozitiv asupra dispoziţiei de a practica sport la maturitate. Aşadar educaţia fizică şi sportul şcolar reprezintă o ocazie unică şi de nerepetat în formarea modului de viaţă sportiv al categoriilor de vârstă receptive.
Majoritatea elevilor desfăşoară activităţi sportivă în cadrul orelor de educaţie fizică din programul şcolar şi în activităţile extraşcolare, aşadar aceasta ar fi platforma ideală pentru conştientizarea importanţei sportului şi al modului de viaţă sănătos.
Scopul principal/primordial orei de educaţie fizică şi sport este dezvoltarea mişcării corporale a copiilor, asigurarea unei condiţii fizice favorabile, în timp ce activităţile sportive ale elevilor îndeplinesc roluri de activităţi de agrement asigurând posibilităţi sportive plăcute. Este regretabil însă că majoritatea elevilor fac mişcare exclusiv în cadrul orelor de educaţie fizică şi sport. Printre principalele cauze ale acestui fapt se întâlnesc lipsa de motivaţie a profesorilor de educaţie fizică, şi greutăţile financiare şi administrative. Activităţile sportive din afara orelor şcolare depind într-o măsură considerabilă de atitudinea/modul de abordare al profesorilor de educaţie fizică şi pot fi percepute ca excepţii îmbucurătoare.
Odată cu creşterea vârstei scade intensitatea sportivă. În trecut singura concurenţă a sportului a fost învăţatul astăzi datorită multiplelor posibilităţi de petrecere a timpului liber elevii fac mai puţină mişcare (calculator, televizor, club etc.).

Principalele măsuri de dezvoltare a sportului şcolar sunt:

Înfiinţarea Asociaţiilor Sportive Şcolare cu personalitate juridică, pentru fiecare unitate şcolară din judeţul Vâlcea. Având personalitate juridică ASŞ-urile pot scrie programe, pot avea venituri proprii, pot primii finanţări de la consiliile locale etc.;
Menţinerea unei bune colaborări a Consiliului Judeţean, a consiliilor locale şi a instituţiilor de sport din judeţul Vâlcea cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea;
Sprijinirea activităţii Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar;
Promovarea sportivilor absolvenţi ai structurilor sportive şcolare către cluburile sportive de performanţă;
Acordarea de facilităţi (alimentaţii de efort, cofinanţare de competiţii, premieri, echipament, cantonamente, medicamentaţie de efort, abonamente de transport etc.) sportivilor componenţi ai structurilor sportive şcolare;
Orientarea absolvenţilor către Facultăţile de Educaţie Fizică, Şcoala Naţională de Antrenori;
Admiterea în competiţiile organizate sub egida Campionatului naţional al liceelor a structurilor sportive deţinătoare de C.I.S.;
Dezvoltarea ofertei educaţionale privind sportul;
Reiniţierea competiţiilor sportive interşcolare la nivel local şi la nivel judeţean pentru sportivii nelegitimaţi;
Elaborarea unui program ,,Fiecare şcoală, o clasă sportivă’’;
Stimularea înfiinţări echipelor de majorete şi organizarea de concursuri între acestea, cu scopul de a implica cât mai mulţi tineri în activitatea sportivă şi de a se promova imaginea şcolilor din judeţul Vâlcea;
Interzicerea închiderii sălilor de sport pe perioada vacanţelor şcolare. Nu este normal ca 3 luni de vară sala de sport din comună sau oraş să fie închisă, iar copii să nu aibă posibilitatea să facă mişcare în mod organizat;
Introducerea în şcoli a sportului (ramuri de sport – ex. Karate sau Dans Sportiv) ca şi materie opţională, cu sprijinul directorilor, fără a mai păstra ore pentru completarea unor catedre. Acest proiect poate da cu siguranţă posibilitatea tuturor copiilor să facă sport organizat, fără bani. În această ordine de idei, acest proiect poate să creeze întreceri, competiţii şi campionate pe şcoli la toate sporturile, contribuind activ la îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şcolare şi la creşterea bazei de selecţie a sportului de performanţă.
Foarte important este şi programul şcolar al copilului. Dacă un copil are 6-7 ore pe zi, teme, meditaţii, practic lui nu îi mai rămâne nici timp de odihnă sau joacă, dar să mai avem pretenţia ca el să facă sport în mod organizat. Trebuie discutată cu Inspectoratul Şcolar această problemă importantă şi găsită o soluţie în favoarea copilului, altfel foarte mulţi elevi nu vor avea şansa să practice un sport în mod organizat.
Proiectul nu afectează orele de sport obligatorii, atât de necesare şi din ce în ce mai puţine, iar implementarea lui se poate accelera şi cu o discuţie deschisă între reprezentanţii instituţiilor de sport şi cei ai instituţiilor de învăţământ, cu scopul de a se încheia parteneriate reale şi durabile în interesul sportului şi al învăţământului.

Sportul de performanţă

Iată câteva idei de susţinere şi dezvoltare a sportului de performanţă:
– Printre problemele generale ale sportului de performanţă apare şi lipsa banilor sau numărul redus al sponsorilor. Este vitală găsirea unei modalităţi de finanţare substanţială a tuturor sportivilor (antrenamente, cantonamente, echipamente, medicamentaţie de efort, asigurări medicale, deplasări în competiţii, navetă, premieri etc.), care ne reprezintă judeţul şi participă la campionatele naţionale sau internaţionale;
– Trebuie avută în vedere dezvoltarea ofertei sportive de performanţă, precum şi susţinerea selecţiei, pregătirii şi promovării copiilor şi juniorilor;
– Elaborarea calendarului judeţean competiţional trebuie întocmit în baza calendarului sportiv central al M.T.S. şi al Federaţiilor Sportive Naţionale;
– Corelarea ofertei sportive de performanţă locale cu instituţiile de performanţă din judeţul Vâlcea;
– Susţinerea pregătirii sportivilor de înaltă performanţă din judeţul Vâlcea;
– Supraveghere, control şi sprijin acordat sportivilor nominalizaţi la loturile naţionale;
– Redefinirea sporturilor prioritare şi încurajarea acestora indiferent dacă sunt olimpice sau neolimpice, pentru că munca este aceiaşi şi toate sporturile sunt la fel de importante;
– Realizarea unei colaborări reale între unităţile sportive juvenile şi cele de înaltă performanţă;
– Ridicarea standardului de performanţă ;
– Atragerea unor competiţii de nivel european şi mondial în municipiul Râmnicu Vâlcea, cu scopul promovării sportului la nivel local dar şi ca şi un mijloc de dezvoltare economică locală;
– Păstrarea în comunitate a acelor sportivi, care în competiţiile naţionale sau internaţionale au obţinut performanţe notabile;
– Sportul de performanţă necesită aplicarea măsurilor de eficientizare a utilizării timpului (scheme de antrenament, proceduri, tehnici noi etc.), cerându-se specialiştilor din sport să asigure un nivel tot mai ridicat de rigurozitate ştiinţifică şi implicit de eficienţă sportivă.

Eu sper, că am expus cât mai clar aceste idei, dar dacă sunt nelămuriri, puteţi să îmi solicitaţi punctul de vedere la tel. 0721.713.725; 0758.275.746 sau pe e-mail pauldinu2000@yahoo.com. Am folosit la elaborarea acestei strategii câteva idei din materiale publicate pe internet şi câteva citate din strategia naţională, la care am lucrat şi care nu s-a aplicat, precum şi un citat din Carta Albă a Sportului.
Această strategie poate fi completată şi modificată… este un punct de plecare…

Paul Dinu, Maestru Emerit al Sportului şi Antrenor Emerit, Campion Mondial, European şi Naţional de Karate, Cavaler al Ordinului Meritul Sportiv, fost Director Executiv al D.J.S.T.Vâlcea şi C.S. CHIMIA Rm.Vâlcea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *