Guvernul PSD pasează Parlamentului problema introducerii gazelor naturale înlocalităţi

Prin intermediul unui răspuns la una din interpelările deputatului Cristian Buican, MinisterulEnergiei recunoaşte că în ultimul an de zile nu a făcut nimic pentru deblocarea situaţiei privindintroducerea reţelelor de gaze în localităţile care au solicitat acest lucru. Reamintim faptul că în ultimii trei ani de zile, introducerea reţelelor de gaze a fost blocată la nivel guvernamental, deputatulliberal vâlcean făcând în ultimii doi ani o serie de demersuri parlamentare (interpelările înregistratecu nr. 128B/21.03.2017 şi 834B/31.10.2017) în vederea deblocării acestei situaţii pentru introducereareţelei de gaze în localitatea Budeşti.

Astfel, după un an de stat degeaba, Ministerul Energiei a ajuns la concluzia că cea mai bunăsoluţie   de deblocare   a   situaţiei  privind  introducerea reţelelor   de   gaze în localităţi   este   cea   deamendare în Parlament a Legii 123/2012 privind energia electrică şi gazele naturale în sensul de aoferi calitatea de concedent administraţiilor publice locale. Astfel, printr-o serie de amendamente laPL-x 110/2017 Proiect de lege privind aprobarea OUG 64/2016 pentru modificarea şi completareaLegii   energiei   electrice   şi   a   gazelor   naturale   nr.   123/2012   se   doreşte   „transferul   calităţii     deconcedent de la Ministerul Energiei către unităţile administrativ teritoriale”.

În vederea deblocării situaţiei privind introducerea reţelelor de gaze în localităţi, deputatulCristian Buican va urmări îndeaproape adoptarea PL-x 110/2017, iar în calitatea sa de membru înBiroul   Permanent   al   Camerei Deputaţilor   va  solicita urgentarea   procedurilor   privind   adoptareaacestui Proiect de Lege.

„De   aproape   doi   ani   fac   demersuri   parlamentare   privind   deblocarea   situaţiei   privindintroducerea reţelelor de gaze în localităţile solicitante, însă Guvernul nu a luat nici un fel de decizie.De exemplu, în 2017, Ministerul Energiei a stat degeaba aproape un an de zile şi acum paseazăproblema la Parlament. Guvernele PSD din acest an au dat nu mai puţin de 86 de Ordonanţe deUrgenţă, însă niciuna dintre acestea nu au vizat modificări la Legea energiei electrice şi a gazelornaturale, din păcate! Voi face toate demersurile legale în vederea urgentării procedurilor privindadoptarea   cu   amendamentele   a   PL-x   110/2017   prin   care   se   acordă   calitatea   de   concedentadministraţiilor publice locale în privinţa reţelelor de gaze. După adoptarea acestei Legi, fiecareadministraţie publică locala va putea să scoată la licitaţie introducerea şi concesionarelor reţelelor degaze, în funcţie de necesităţi şi de priorităţi. Sunt convins că după aprobarea acestor modificărilegislative, Budeştiul va putea să beneficieze de gaze, după mai bine de 3 ani de la solicitarea acestuilucru” a declarat preşedintele PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *