Anunţ lansare apel de selecție Asociația Grupul de Acțiune Locală “Microregiunea Horezu”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M2/2B-01/18/31.01.2018-05.03.2018, M5/6A-01/18/31.01.2018-05.03.2018

 

Anunţ lansare apel de selecție Asociația Grupul de Acțiune Locală

 “Microregiunea Horezu”

Data lansarii apelului de selectie 31.01.2018

Asociatia Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu” anunţă lansarea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pe următoarele masuri: Masura M2/2B – “Valorificarea superioara a potentialului agricol prin stimularea dezvoltarii exploatatiilor agricole competitive”, Masura M5/6A – “Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii

  Măsura M2/2B Măsura M5/6A
Data limita de depunere a proiectului 05.03.2018 05.03.2018
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect (euro) 15.000 30.000
Valoarea totala a sprijinului  (euro)  91.280 140.782

Beneficiari eligibili masura M2/2B: Tineri fermieri, fermieri calificati, persoana juridica cu mai multi actionari in care un tanar fermier sau un fermier calificat corespunzator exercita un control efectiv pe termen indelungat in ceea ce priveste conducerea si gestionarea acesteia, care infiinteaza si dezvolta o exploatatie agricola. Solicitantii eligibili pot fi din categoria micro-intreprinderilor sau întreprinderilor mici, in conformitate cu Legea 364/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru aceasta masura sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor furnizate în planul de afaceri.

Beneficiari eligibili masura M5/6A: Microintreprinderi si intreprinderi non-agricole mici, existente sau nou-infiintate, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, din teritoriul GAL Microregiunea Horezu; Fermieri sau membri unor gospodarii agricole din teritoriul GAL care isi diversifica activitatea agricola prin dezvoltarea unei activitati non-agricole in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabila in microintreprinderi si intreprinderi mici, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate. Cabinete Medicale Individuale (CMI) si Cabinete Medicale Veterinare (CMV)  constituite conform legii

Apelul se adresează actorilor locali privaţi sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL „Microregiunea Horezu”.

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL „Microregiunea Horezu” din Orasul Horezu,  Str. 1 Decembrie, Nr.11, Judeţul Valcea, de luni pana vineri, în intervalul orar 16:00-20:00.

Informatii detaliate cu privire la accesarea si derularea masurilor sunt cuprinse în ghidurile solicitantului pentru măsurile M2/2B si M5/6A, elaborate de GAL,  în vigoare la momentul lansării apelului si fisele masurilor disponibile pe site-ul GAL “Microregiunea Horezu” www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Procedura de selecţie este afişată la sediul GAL „Microregiunea Horezu” și pe site-ul www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine la numărul de telefon: 0250861305 sau pe adresa de e-mail gal.horezu@gmail.com, dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală „Microregiunea Horezu”, de luni pana vineri intre orele 16:00-20:00, unde puteţi solicita in mod gratuit informații despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic (CD/DVD).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *