Activitate intensă la Apavil ”Centru Vest”

SC  APAVIL  SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 24 – 30 martie 2018, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util. Astfel, s-a intervenit la rețelele de apă stradală din satul Ursărești, comuna Păușești-Otăsău și str. Stadionului din orașul Horezu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • au fost efectuate lucrări de montare branșament nou pe str. Tudor Vladimirescu din orașul Băile Govora;
 • s-a intervenit pentru înlocuirea unei tije de vană în satul Gătejești, orașul Băile Govora;
 • s-a înlocuit un presostat defect la SRP din Motești, com. Pietrari;
 • s-au efectuat desfundări și spălări la rețelele de canalizare din satul Firești (conducta și 3 cămine aferente), precum și spălarea instalației ce deservește Stația de Epurare Bunești;
 • a fost stabilită montarea unui regulator de presiune pe rețeaua de apă ce deservește satul Brozbești, com. Bunești, pentru evitarea deteriorării apometrelor din cauza presiunii mari;
 • s-a intervenit la branșamentele de apă, înlocuindu-se piesele defecte, în orașul Horezu, strazile: I. Gh. Duca, Anton Pann, Ion Creangă, str. Mănăstirii-Romanii de Jos, com. Tomșani-sat Foleștii de Jos;
 • au fost realizate lucrări de reparații și ridicare la cotă a căminelor de canalizare deteriorate de trafic, pe str. Unirii din orașul Horezu, iar pe strada 1 Decembrie s-a intervenit pentru desfundarea racordului de canalizare și curățarea caminului aferent;
 • au fost realizate lucrări de curățare și repornire a pompelor la Stația de Pompare Ape Uzate din satul Bogdănești, com. Tomșani;
 • au fost realizate lucrări de desfundare și curățare, manual și cu hidrojetul, a rețelei de canalizare și a căminelor din com. Vaideeni;
 • s-a urmărit în permanență funcționarea echipamentelor la stațiile de pompare din cadrul Sectorului Govora (Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești), la stațiile de epurare de la Pietrari, Mihăești și Bunești și la stațiile de repompare din Păușești – Otăsău, Pietrari și Bunești;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești, cât și ai apei menajere descărcate în pârâul Govora de la cele 2 stații de epurare, Bunești și Mihăești, respectiv în râul Otăsău de la stația de epurare Pietrari;
 • s-au efectuat operațiuni de golire manuală cămine, vane și debitmetru din cadrul rezervorului de acumulare apă Romani din orașul Băbeni;
 • au fost închise purjările în orașul Băbeni și în localitățile Șirineasa și N. Bălcescu;
 • s-a monitorizat rețeaua de alimentare cu apă potabilă din sursa Brădișor, s-a verificat și monitorizat Stația de Tratare Apă Romani și s-au efectuat analize apă;
 • s-au golit manual căminele stațiilor de repompare apă uzată nr. 10 și nr. 17 din localitatea N. Bălcescu;
 • s-a asigurat buna funcționare a stațiilor de repompare apă potabilă SP1-Romani, SP2- Pădurețu din orașul Băbeni;
 • s-a asigurat buna funcționare a stației de epurare ape uzate Valea Bălceasca din loc. N. Bălcescu;
 • s-a verificat rezervorul de acumulare apă 300 mc din localitatea Șirineasa;
 • s-au efectuat lucrări de montare tablou comandă la puțul nr. 4 și s-a realizat instalația de iluminat la puțurile 3 și 4 din cadrul Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Frâncești;
 • s-au realizat lucrări de ridicare cămine de canalizare și înlocuire capace cămine în zona Blocuri din orașul Băbeni;
 • s-au vidanjat căminele stațiilor de repompare apă uzată și căminele de canalizare de pe raza localităților Șirineasa și N. Bălcescu;
 • s-a monitorizat rețeaua de apă a orașului Băbeni pentru îndepărtarea posibilelor pierderi de apă;
 • s-a asigurat calitatea apei și buna funcționare a stațiilor de captare, tratare și distribuție a apei din Șirineasa și localitatea N. Bălcescu – Predești și Corbi, precum și buna funcționare a rețelei de canalizare  Corbi-Rotărăști, loc. N. Bălcescu;
 • s-au efectuat operațiuni de golire (vidanjare) și curățare a Stației de epurare ape uzate Șirineasa;
 • s-au efectuat operațiuni de desfundare rețea canalizare în satul Ungureni din loc. Șirineasa;
 • s-au vidanjat căminele de canalizare și căminele stațiilor de repompare care necesită vidanjare periodică, în localitățile N. Bălcescu și Șirineasa.

     APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.        

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *