Anunţ lansare apel de selecție Asociația Grupul de AcțiuneLocală “Microregiunea Horezu”

Numărul de referinţă al sesiuniicereriide proiecte:M2/2B-02/18/24.05.2018-29.06.2018

 

Anunţ lansare apel de selecție Asociația Grupul de Acțiune Locală “Microregiunea Horezu”

Data lansariiapelului de selectie: 24.05.2018

 AsociatiaGrupul de AcţiuneLocală „MicroregiuneaHorezu” anunţălansareaapelului de selectiepentrudepunereaproiectelorpe:Masura M2/2B – “Valorificareasuperioara a potentialuluiagricolprinstimulareadezvoltariiexploatatiiloragricole competitive.

 

Măsura M2/2B
Data limita de depunere a proiectului 29.06.2018
Suma maximănerambursabilă care poate fi acordatapentrufinantareaunuiproiect (euro) 15.000
Valoareatotala a sprijinului  (euro)  91.280

BeneficiarieligibilimasuraM2/2B:

  • Tinerifermieri, fermiericalificati, persoanajuridica cu mai multi actionari in care untanarfermiersau un fermiercalificatcorespunzatorexercita un control efectivpetermenindelungat in ceeaceprivesteconducerea si gestionareaacesteia, care infiinteaza si dezvolta o exploatatieagricola.
  • Solicitantiieligibili pot fi din categoria micro-intreprinderilorsauîntreprinderilormici, in conformitate cu Legea 364/2004 privindstimulareainfiintarii si dezvoltariiintreprinderilormici si mijlocii, cu modificarile si completarileulterioare.

Pentruaceastamasurasprijinulva fi acordat sub formă de sumăforfetarăpentruimplementareaobiectivelorfurnizateînplanul de afaceri.

Apelul se adreseazăactorilorlocaliprivaţisaualtorbeneficiari care propunproiectecevor fi implementateîn aria de acoperire a GAL „MicroregiuneaHorezu”.

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL „MicroregiuneaHorezu” din OrasulHorezu,  Str. 1 Decembrie, Nr.11, Judeţul Valcea, de lunipanavineri, înintervalulorar 16:00-20:00.

Informatiidetaliate cu privire la accesarea si derulareamasuriisuntcuprinseînghidulsolicitantuluipentrumăsuraM2/2Belaborat de GAL,învigoare la momentullansăriiapeluluisi fiselemasurilordisponibilepe site-ulGAL “MicroregiuneaHorezu”www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Procedura de selecţieesteafişată la sediul GAL „MicroregiuneaHorezu” șipe site-ulwww.galmicroregiuneahorezu.ro.

Pentrumaimulteinformaţiivărugămsăaccesaţipaginanoastră de internet: www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Detaliireferitoare la desfăşurareasesiuniiputeţiobtine la numărul de telefon: 0250861305 saupeadresa de e-mailgal.horezu@gmail.com,darşi la sediulGrupului de AcțiuneLocală „MicroregiuneaHorezu”, de lunipanavineriintreorele 16:00-20:00, undeputeţisolicita in mod gratuitinformațiidespremăsura si ghidulmasurii, in format tiparitsau electronic (CD/DVD).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *