Anunţ prelungire apel de selecție proiecte Asociația Grupul de Acțiune Locală “Microregiunea Horezu”

Numărul de referinţă al sesiuniicererii de proiecte:M6/6B-01/18-11.06.2018-04.09.2018

Anunţ prelungire apel de selecție proiecte Asociația Grupul de Acțiune Locală “Microregiunea Horezu”

Data publicării: 11.06.2018

AsociatiaGrupul de AcţiuneLocală „MicroregiuneaHorezu” anunţăprelungireaapelului de selectiepentrudepunereaproiectelorpentrumasura:Masura M6/6B – “Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural”, panape data de 04.09.2018

Măsura M6/6B
Data limita de depunere a proiectului 04.09.2018
Suma maximănerambursabilă care poate fi acordatapentrufinantareaunuiproiect (euro) 160.000
Valoareatotala a sprijinului  (euro) 198.898

 BeneficiarieligibilimasuraM6/6B: UAT–uri din teritoriul GAL MicroregiuneaHorezu definite conform legislațieiînvigoare; ONG-uri definite conform legislațieiînvigoare, al carorobiect de activitateeste conform domeniuluiabordat. Solicitantultrebuiesadesfasoareactivitateînteritoriul GAL MicroregiuneaHorezuiarsediul social sau un punct de lucrusa fie de asemeneasituat in teritoriul GAL.

Apelul se adreseazăactorilorlocali (publicişiprivaţi) saualtorbeneficiari care propunproiectecevor fi implementateîn aria de acoperire a GAL „MicroregiuneaHorezu”.

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL „MicroregiuneaHorezu” din OrasulHorezu,  Str. 1 Decembrie, Nr.11, Judeţul Valcea, de lunipanavineri, înintervalulorar 16:30-20:00.

Informatiidetaliate cu privire la accesarea si derulareamasurilorsuntcuprinseînghidulsolicitantuluipentrumăsuraM6/6B, elaborat de GAL,învigoare la momentullansăriiapeluluisi fiselemasurilordisponibilepe site-ulGAL “MicroregiuneaHorezu”www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Procedura de selecţieesteafişată la sediul GAL „MicroregiuneaHorezu” șipe site-ulwww.galmicroregiuneahorezu.ro.

Pentrumaimulteinformaţiivărugămsăaccesaţipaginanoastră de internet: www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Detaliireferitoare la desfăşurareasesiuniiputeţiobtine la numărul de telefon: 0250861305 saupeadresa de e-mailgal.horezu@gmail.com,darşi la sediulGrupului de AcțiuneLocală „MicroregiuneaHorezu”, de lunipanavineriintreorele 16:30-20:00, undeputeţisolicita in mod gratuitinformațiidespremăsura si ghidulmasurii, in format tiparitsau electronic (CD/DVD).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *